Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Гринько Світлана Дмитрівна

ПІБ
Гринько Світлана Дмитрівна
ПІБ (англійською)
Svitlana GRYNKO
Вчене звання
професор
Науковий ступінь
доктор юридичних наук
Посада
завідувач кафедри цивільного права та процесу
Нагороди

премія імені Святого Володимира за краще науково-практичне видання в Україні у номінації цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право (2014 р.).

Освіта

У 1997 р. закінчила Юридичний інститут Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова.

Науково-педагогічна діяльність

У 1998 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Захист прав військовослужбовців у зобов’язаннях внаслідок заподіяння шкоди джерелом підвищеної небезпеки» за спеціальністю 20.02.03 - військове право; військові проблеми міжнародного права.
У 2013 р. захистила докторську дисертацію на тему: «Рецепція деліктних зобов’язань римського приватного права в Україні» за спеціальністю 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право».
У 2002 р. присвоєно вчене звання доцента, у 2015 р. професора кафедри цивільного права та цивільного процесу.

Підготувала 8 кандидатів юридичних наук.

Автор (співавтор) понад 150 наукових публікацій, з яких монографії (дві одноособових), навчальних підручників, посібників, науково-практичних коментарів законодавства, наукових статей, у т.ч. у Scopus.

1997-2002 рр. — викладач, старший викладач кафедри цивільного права та цивільного процесу НАДПСУ імені Богдана Хмельницького;
2002-2011 рр. — доцент, професор кафедри цивільно-правових дисциплін Хмельницького інституту регіонального управління та права;
2011-т/ч - завідувач кафедри цивільного права та процесу у ХУУП імені Леоніда Юзькова;
З 2003 року — член редакційної колегії, заступник головного редактора з юридичних наук наукового фахового часопису з проблем права, економіки та управління «Університетські наукові записки».
З 2004 р. по 2014 р. — старший науковий співробітник у Науково-дослідному інституті приватного права і підприємництва імені Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України (за сумісництвом).

Сфера наукових інтересів
проблеми цивільного права, договірні та деліктні зобов’язання, римське приватне право, рецепція римського приватного права.
Основні наукові публікації

1. Гринько С.Д. Ноксальна відповідальність за законодавством Франції, Німеччини та України: порівняльно–правовий аспект/ С. Д. Гринько // Форум права. – 2009. – № 1. – С. 117–122.
2. Гринько С. Д. Значення типології рецепції римського права для правових систем Європейських країн / С. Д. Гринько // Приватне право і підприємництво. – 2014. – Вип. : 13. – С. 9–13.
3. Гринько С. Д. Дигести Юстиніана як джерело римського приватного права / С. Д. Гринько // Університетські наукові записки. – 2007. – № 1. – С. 90–96.
4. Гринько С. Д. Непереборна сила як безумовна підстава звільнення від відповідальності в цивільному праві України / С. Д. Гринько // Університетські наукові записки. – 2007. – № 2. – С. 185–189.
5. Гринько С. Д. Історіографія питання рецепції римського права в Україні / С. Д. Гринько // Університетські наукові записки. – 2008. – № 1. – С. 53–61.
6. Гринько С. Д. Поняття та підстави виникнення зобов’язань із відшкодування шкоди, завданої правомірними діями / С. Д. Гринько // Університетські наукові записки. – 2008. – № 3. – С. 65–73.
7. Гринько С. Д. Система зобов’язань за римським приватним правом та її рецепція в Україні / С. Д. Гринько // Університетські наукові записки. – 2008. – № 4. – С. 104–108.
8. Гринько С. Д. Підстави виникнення деліктних зобов’язань за римським правом / С. Д. Гринько // Університетські наукові записки. – 2009. – № 1. – С. 49–55.
9. Гринько С. Д. Значення вини в деліктних зобов’язаннях / С. Д. Гринько // Університетські наукові записки. – 2009. – № 2. – С. 51–57.
10. Гринько С. Д. Значення вини потерпілого в деліктних зобов’язаннях  / С. Д. Гринько // Університетські наукові записки. – 2009. – № 3. – С. 55–60.