Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Граматович Юлія Василівна

ПІБ
Граматович Юлія Василівна
ПІБ (англійською)
YULIYA HRAMATOVICH
Посада
Завідувач практики, старший викладач кафедри менеджменту, економіки, статистики та цифрових технологій
Нагороди

грамоти ХУУП імені Леоніда Юзькова.

Освіта

Народилася 26.11.1986 року.
З 2007 р. працює у Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова.
З 2017 року працює на посаді завідувача практики.
З 2018 р., на умовах сумісництва, працює на посаді асистента кафедри, а з вересня 2020 р. - на посаді старшого викладача кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування.

Сфера наукових інтересів
економічна теорія; управління трудовим потенціалом; управління персоналом.
Викладає дисципліни
Менеджмент, Основи менеджменту, Мотиваційний менеджмент, Креативний менеджмент, Управління командою проекту, Економічна теорія.
Основні наукові публікації

Кількість наукових публікацій: 14.
Кількість навчально-методичних публікацій: понад 20.

  1. Граматович Ю. В. Прогнозування ринку праці. Статистичні методи та інформаційні технології аналізу соціально-економічного розвитку: зб. текстів доповідей за матеріалами ХІХ Міжн. наук.-практ. конф., 23.05.2019 р. Хмельницький: Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2019. 257 с. (С.220-223).
  2. Граматович Ю. В. Управління кар'єрним зростанням персоналу підприємства. Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації : збірник тез IV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Хмельницький, 20 вересня 2019 року) ; за заг. ред. д. е. н., проф. Синчака В. П. Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2019. 314 с. (С. 76-79).
  3. Граматович Ю. В. Міжнародна міграція робочої сили та її вплив на регіональний розвиток. Статистичні методи та інформаційні технології аналізу соціально-економічного розвитку: збірник текстів доповідей за матеріалами XX Міжнародної науково-практичної конференції,  21 травня 2020 року. - м. Хмельницький: Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2020. 219 с. (С. 207-209).
  4. Граматович Ю. В. Формування кадрового потенціалу підприємства. Управлінські та правові засади забезпечення розвитку України як європейської держави :збірник тез XXІV щорічної звітної наукової конференції науково-педагогічних працівників, докторантів та аспірантів Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова (м. Хмельницький, 27 квітня – 30квітня 2020 року). Хмельницький: Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2020. 199 с.  (С. 146-147).
  5. Граматович Ю. В. Особливості системи адаптації персоналу підприємства. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний розвиток сучасної економіки: нові підходи та актуальні дослідження». Запорізький національний університет. Запоріжжя: ЗНУ, 2021. 290 с. (С. 73-77).
  6. Граматович Ю. В. Управління розвитком трудового потенціалу персоналу підприємства. Модернізація економіки: сучасні реалії, прогнозні сценарії та перспективи розвитку: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (28-29 квітня 2021 р., м. Херсон). – Херсон: Видавництво ФОП Вишемирський В.С., 2021. – 448 с. (С. 68-71).
  7. Граматович Ю. В. Формування корпоративної культури на підприємстві. Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації : збірник тез V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 21-22 січня 2022 року); за заг. ред. д-ра. екон. наук, проф. Синчака В. П. Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2022. 291 с. (С.51-53).

8. Граматович Ю.В. Шелега М.М. Управління оборотними активами підприємства: теоретичний аспект. Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами, матеріали VІІI Міжнародної науково-практичної конференції, 10 грудня 2022 року. м. Луцьк: 2022. 367 с. (С. 321-323).

9. Граматович Ю.В., Ксьондз А.Ю. Економічні методи менеджменту. Збірник тез ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Забезпечення сталого розвитку фінансової системи України в умовах глобалізації» (м. Кам’янець-Подільський, 14 квітня 2023 року). м. Кам’янець-Подільський, 2023. 421 с. (С.136-139).

10. Граматович Ю.В., Попадюк А. Л.  Тайм-менеджмент, як невід’ємна складова організації діяльності.  «Сучасна фінансова політика України: проблеми та перспективи»: матеріали ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 7 грудня 2023 р.). Київський університет імені Бориса Грінченка. Київ, 2023. 298 с. (С. 83-85).

Підвищення кваліфікації

1. Підвищення кваліфікації у формі фахового стажування у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії, 11 листопада 2019 року - 31 січня 2020 року. м. Хмельницький.
2. Підвищення кваліфікації «Ефективність використання інформаційно-телекомунікаційних технологій та цифрових інструментів у Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова», 14.02.2022 р.- 23.02.2022 р. м. Хмельницький.
3.  Підвищення кваліфікації  «Забезпечення життєдіяльності в умовах загрози морально-фізичному стану людини», 19.05.2022 р.- 20.05.2022 р.
4.  Підвищення кваліфікації «Механізми психологічного захисту в сучасному інформаційному просторі», 25.05.2023 р. м. Хмельницький.