Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Фасолько Тетяна Миколаївна

ПІБ
Фасолько Тетяна Миколаївна
ПІБ (англійською)
TETIANA FASOLKO
Вчене звання
доцент
Науковий ступінь
кандидат економічних наук
Посада
доцент кафедри математики, статистики та інформаційних технологій
Нагороди

Грамоти ХУУП імені Леоніда Юзькова.

Освіта

З 2016 р. працює у ХУУП імені Леоніда Юзькова на посаді доцента кафедри математики, статистики та інформаційних технологій.

Науково-педагогічна діяльність

У 2015 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Моделі управління державним боргом» зі спеціальності 08.00.11 – Математичні методи, моделі та інформаційні технології.
 

Сфера наукових інтересів
математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці та управлінні, економіко-математичне моделювання, прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності, управління державним боргом.
Викладає дисципліни
«Вища та прикладна математика», «Інформаційні технології в менеджменті», «Теорія ймовірності і математична статистика»;
«Інформаційні системи і технології в управлінні організацією», «Управління змінами та лідерство», Інформаційні системи і технології в управлінні фінансами;
«Електронна комерція», «Економічне прогнозування», «Менеджмент в органах публічного управління», «Менеджмент організацій та адміністрування»;
«Менеджмент організацій», «Теорія організації», «Інформаційні системи і технології в управлінні організацією».
Основні наукові публікації

1.   Фасолько Т. М. Моделювання взаємозв’язку між державним боргом та економічним зростанням. Актуальні проблеми економіки. 2014. № 5 (155). С. 548–555 (Scopus).
2.   Фасолько Т. М. Реалізація моделі впливу державного боргу на обсяги національного виробництва. Актуальні проблеми економіки. 2016. № 10 (184). С. 489–96. (Scopus).
3.   Fasolko T. Economic-mathematical tools of formation of the project team in the enterprise knowledge management system. /Chaikovska I., Fasolko T., Vaganova L., Barabash O. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2017. # 7. Pp. 29–38 (Scopus). DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.103185. http://journals.uran.ua/eejet/article/view/103185  
4.   Fasolko T., Chaikovska I.  Еconomic and mathematical model of the distribution of the borrowed money as debt management tool. Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice. 2017. Pp. 328–336 (Web of Science): DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i23.96023. http://fkd.org.ua/article/view/96023
5.   Фасолько Т. М. Моделювання взаємозв’язку між державним боргом та бюджетним дефіцитом в контексті забезпечення платоспроможності країни. Університетські наукові записки. 2016. № 2 (60). С. 246–256.
6.   Фасолько Т. М. Моделювання очікувань економічних агентів за умов подвійної дефіцитності та боргового фінансування національної економіки. Університетські наукові записки. 2017. № 4 (64). С. 334–347.
7.   Фасолько Т.М. Напрями покращення маркетинґової стратегії для оптимізації управління підприємством. Університетські наукові записки. Науковий часопис Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова. 2019. № 4(72). С. 160-175.
8.   Фасолько Т. М. Динамічна імітаційна модель управління  державним боргом. Modern Technologies in Economy and Management. [Сollective monograph]. Opole : The Academy of Management and Administration in Opole, 2018. P. 406–421. ISBN 978-83-946765-4-4
9.   Fasolko T. The ways of reducing the level of uncertainty and the activities risks of business entities // Strategies, models and technologies of economic systems management in the context of international economic integration: Сollective monograph /ed. Dr.oec. prof. Maksym Bezpartochnyi, Dr.oec. prof. Viktoriia Riashchenko. Riga: Institute of Economics of the Latvian Academy of Sciences, 2020.  p. 156-165. ISBN 978-9984-774-28-2 (PDF), ISBN 978-9984-774-27-5 (print).

Підвищення кваліфікації

1.   Навчальний сертифікований курс «1С: Бухгалтерія 8 для України курс (Кількість ак.год. - 64)
2.   Онлайн курс-тренінг "Додатки Google в освітній діяльності", СЕРТИФІКАТ № БЦ-С-3748, від 30.03.2019 (Кількість ак.год. - 60)
3.   Certificate of English Language Proficiency received on July 20th 2019 (Track test: B2)
4.   Міжнародне науково-педагогічне стажування: «Modern Teaching Methods and Innovative Technologies in Higher Education: European Experience and Global Trend», яке організоване Університетом Фінансів, Бізнесу та Підприємництва у м. Софія, Болгарія в обсязі 180 годин, 6 кредитів ECTS в період з 20 січня по 20 квітня 2020року. Сертифікат № BG/VUZF/597-2020.
5.   Міжнародне науково-педагогічне стажування: «New and innovative teaching methods», яке організоване Економічним університетом у Кракові, Польща в обсязі 120 годин, 4 кредита ECTS в період з 9 березня  по 29 травня № UE/1436-20.