Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Булат Галина Володимирівна

ПІБ
Булат Галина Володимирівна
ПІБ (англійською)
HALYNA BULAT
Науковий ступінь
кандидат економічних наук
Посада
доцентка кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування
Нагороди

1. Почесна Грамота Хмельницької обласної державної адміністрації (2009 р.).
2.  Почесна Грамота Ради директорів І-ІІ рівнів акредитації Хмельницької області (2012 р.).
3.  Почесна Грамота Міського голови м. Хмельницького (2013 р.).
4. Почесна Грамота  Всеукраїнської Центральної спілки споживчих товариств ЦК Профспілки працівників споживчої кооперації України (2016 р.).
5.   Почесна Грамота Хмельницької обласної державної адміністрації, ХУУП імені Леоніда Юзькова (2020 р.).
 

Освіта

Народилася 05.05.1976 р.
З 2019 р. працює у ХУУП імені Леоніда Юзькова на посаді доцента кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування

Науково-педагогічна діяльність

У 2013 р. захистила кандидатську дисертацію в Одеському національному економічному університеті за спеціальністю 08.00.09 Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) на тему: «Організаційно-методичне забезпечення обліку і аудиту оборотних активів (на прикладі автотранспортних підприємств)».
З 2018 р. є членом «Ради незалежних бухгалтерів та аудиторів»
 

Сфера наукових інтересів
організація бухгалтерського обліку; облік оборотних активів; інформаційні технології в обліку та аудиті; внутрішній аудит.
Викладає дисципліни
«Бухгалтерський облік», «Облік і аудит», «Фінансовий аудит», «Фінансовий контролінг», «Бюджетна система», «Казначейська система».
Основні наукові публікації

Кількість наукових публікацій: більше 50.
Кількість навчально-методичних публікацій: понад 50.
Вибрані наукові праці:
1.    Булат Г.В. Бюджетне фінансування - форма бюджетного механізму. Вісник ХНУ. №6, 2017 р., с.138-142
2.  Булат Г.В. Методика визначення аудиторського ризику за умов використання інформаційних технологій для ведення обліку і аудиту. Вісник ХНУ, №2, 2018р. с.199 -204. 
3.    Булат Г.В. Лаба О.Л. Формування ефективного внутрішнього контролю як складової системи управління основними засобами підприємств енергетичної галузі (на прикладі АТ «Хмельницькобленерго»), Вісник ХНУ, №6, 2018р., с.196-200.
4.     Galina Bulat. Model of internal auditing organization with use of accounting information technologies. Evropean humanities studies: state and society. №1, 2019р., с.270-281.
5.  Булат Г.В. Чернюх Н.В. Удосконалення документального оформлення ремонту рухомого складу як одного із засобів оптимізації витрат автотранспортних підприємств (на прикладі     ТОВ «Дженерал Транс Альянс Логістик»), Вісник ХНУ, №1, 2019р., с.53-57.
6. Булат Г. В., Гуменюк А.Ф. Аналіз дебіторської заборгованості та напрями удосконалення управління нею, Вісник ХНУ. Серія: "Економічні науки".  2020. №1(278). C.222-226.
7.    Economic strategies for the development of society: collective monograph / Illiashenko K., Bezverkhnia Y., etc. Іnternational Science Group. Boston : Primedia eLaunch, 2020. 410р.             (Булат Г.В. Методика визначення аудиторського ризику за умови проведення автоматизованого аудиту, с.343-349, особистий внесок автора - 0,25д.а.).
8. Синчак В. П., Булат Г. В., Піхняк Т. А. Фінансово-облікове забезпечення функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків: монографія/В. П. Синчак, Г. В. Булат, Т. А. Піхняк; за заг. ред. В. П. Синчака. Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2020. 152 с.
9.   Булат Г. В., Гуменюк А.Ф. Формування облікової політики щодо товарних запасів на підприємствах ресторанного господарства. Вісник ХНУ. Серія: "Економічні науки". 2021.  №2(292). C.30-33.
10. Булат Г.В. Формування соціально-орієнтованої економіки як один із напрямків удосконалення управління бюджетною політикою держави. Економіка ХХІ століття : проблеми та перспективи : зб. наук. пр. / гол. ред. Л. Г. Білий. Хмельницький : Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2021.  Вип. 3. с. 40-49.

Підвищення кваліфікації

2004 р. – курси підвищення кваліфікації (Інститут післядипломної освіти ЛКА);
2007 р. – курси підвищення кваліфікації (Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів ПУСКУ);
2012 р. – семінар з підвищення педагогічної майстерності «Методика викладання облікових дисциплін» (Житомирський державний технологічний університет);
2018 р. – стажування у Jagiellonian university та University of Florence (Krakow-Florence);
2018 р. – курси підвищення кваліфікації (Львівський торговельно-економічний університет);
Участь у Міжнародній програмі підвищення кваліфікації та міжнародному стажуванні для освітян: Україна – Польща – Італія,   за напрямом: «Інноваційні методи викладання: новітнє в європейській освітній практиці», 17-23 грудня 2018 р. Сертифікат – 108 год.;
Підвищення кваліфікації за програмою Всеукраїнської науково-практичної конференції: «Інноваційний розвиток сучасної економіки: нові підходи та актуальні дослідження» Сертифікат – 15 год. (2021р.);
Підвищення кваліфікації з використання інформаційно – комунікаційних технологій та цифрових інструментів у Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова. 14 лютого – 23 лютого 2022 р.