Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Бондаренко-Зелінська Надія Леонтіївна

ПІБ
Бондаренко-Зелінська Надія Леонтіївна
ПІБ (англійською)
Nadiia BONDARENKO-ZELINSKA
Вчене звання
доцент
Науковий ступінь
кандидат юридичних наук
Посада
професор кафедри цивільного права та процесу
Освіта

У 2002 р. закінчила Хмельницький інститут регіонального управління та права, юридичний факультет.
У 2006 р. закінчила аспірантуру юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 

Науково-педагогічна діяльність

2002–2003 рр.– асистент кафедри цивільно-правових дисциплін  Хмельницький інститут регіонального управління та права;
2003–т/ч – викладач, старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін, доцент, професор кафедри цивільного права та процесу;
2004–2013 рр. - молодший науковий співробітник, Подільська лабораторія з проблем адаптації цивільного законодавства України до законодавства Європейського Союзу (за сумісництвом);
2007 – кандидат юридичних наук. Дисертація по спеціальності 12.00.03 на тему «Підготовка цивільних справ до судового розгляду як стадія цивільного процесу» захищена 15 березня 2007 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук Д 26.001.06 Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Диплом кандидата наук серії ДК № 041956  (рішення президії Вищої атестаційної комісії України від 20.09.2007 р., протокол № 41-06/7)
2009 – Doctor of Philosophy, Ph.D. Supplement to diploma ДК № 041956 23.03.2009
2009 – Вчене звання доцент. Атестат доцента 12 ДЦ №022789 (рішення Атестаційної колегії МОН України від 15.10.2009 року № 4/07 -Д).
 

Сфера наукових інтересів
цивільне процесуальне право, примирні процедури, Alternative Disputes Resolution (ADR).
Викладає дисципліни
«Цивільне процесуальне право», «Теорія і практика посередництва та медіації», «Альтернативне вирішення спорів».
Основні наукові публікації

1. Бондаренко-Зелінська Н.Л. Впровадження способів альтернативного вирішення правових спорів (ADR – alternative dispute resolution)  /Н.Л. Бондаренко-Зелінська // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип. 09, 2010 р. / Редкол.: Крупчан О.Д. (гол. ред.) та ін. — К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України, 2010. – С.165-169.
2. Бондаренко-Зелінська Н.Л. Впровадження медіації у судовий процес як складова наближення законодавства України до Європейських стандартів / Н.Л. Бондаренко-Зелінська // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип. 10, 2011 р. / Редкол.: Крупчан О.Д. (гол. ред.) та ін. — К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України, 2011. – С.181-185.
3. Бондаренко-Зелінська Н.Л. Медіація: Перспективи впровадження в Україні / Н.Л. Бондаренко-Зелінська // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип. 11, 2012 р. / Редкол.: Крупчан О.Д. (гол. ред.) та ін. — К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України, 2012. – С.186-189.
4. Бондаренко-Зелінська Н.Л. Оптимізація підготовки цивільних справ до судового розгляду як складова наближення процесуального законодавства України до Європейських стандартів судочинства / Н.Л. Бондаренко-Зелінська //  Форум права. – 2009. – № 1. – С. 56-62
5. Бондаренко-Зелінська Н.Л. Оптимізація підготовки цивільних справ до судового розгляду як складова наближення процесуального законодавства України до європейських стандартів судочинства. / Н.Л. Бондаренко-Зелінська //Провадження у справі до судового розгляду: хрестоматія для студентів V курсу факультету № 4 / уклад.: В. В. Комаров, К. В. Гусаров, А. Ю. Каламайко. – Харків, 2013. – С.30-42.
6. Бондаренко-Зелінська Н. Л. Окремі питання правового регулювання підготовки цивільних справ до судового розгляду за новим Цивільним процесуальним кодексом України / Н. Л. Бондаренко-Зелінська // Університетські наукові записки. – 2006. – №1 – С.96-102
7.  Бондаренко-Зелінська Н. Л. Дотримання Конвенції Про захист прав людини і основоположних свобод при підготовці до судового розгляду судом касаційної інстанції / Н. Л. Бондаренко-Зелінська // Університетські наукові записки. – 2006. – №2 – С.117-123.
8. Бондаренко-Зелінська Н. Л. До питання про виникнення та розвиток інституту апеляції в Україні / Н. Л. Бондаренко-Зелінська // Університетські наукові записки. – 2007. – №1 – С.117-130.
9. Бондаренко-Зелінська Н. Л. Емансипація неповнолітніх: цивільно-правовий аспект / Н. Л. Бондаренко-Зелінська // Університетські наукові записки. – 2008. – №4 – С.109-113.
10. Бондаренко-Зелінська Н. Л. Особливості відкриття провадження  у справах про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності  / Н. Л. Бондаренко-Зелінська // Університетські наукові записки. – 2009. – №1 – С.61-64.

Підвищення кваліфікації

TEMPUS-проекті 543990-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPCR (TRADIR) «Training on  alternative disputes resolution as an approach for ensuring of human rights» (2014 р.);
стажування у Universitaet Potsdam (2015 р.).
З 2015 р. у ХУУП в рамках проекту введена навчальна дисципліна «Теорія і практика посередництва та медіації» (викладає Бондаренко-Зелінська Н.Л.).
Також у співавторстві видано два навчальних посібники:
1.   Теория и практика медиации (посредничества) в экономической сфере / Ю.А. Амельченя, И.А. Бельская, Н.Л. Бондаренко-Зелинская, О.Н. Здрок, В.С. Каменкова, В.М. Конащук, Р.Я. Лемык, Ю.В. Навроцкая, С.В. Сеник, О.И. Угриновская; под ред. В.С. Каменкова. – Минск: БГУ, 2015. – 168 с.
2.   Вступ до альтернативного вирішення спорів: навч. посіб. / Г.В. Анікіна, Ю.В. Білоусов, Н.Л. Бондаренко-Зелінська [та ін.]; під ред. У.Хелльманна, Н.Л. Бондаренко-Зелінська. – Хм-й: ХУУП, 2017. -234 с.