Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Склад методичної ради

Склад методичної ради
Голова методичної ради університету
1.        Ковтун Ірина Броніславівна     перша проректорка, гарант освітньої програми «Бакалавр публічного управління та адміністрування», доцентка кафедри публічного управління та адміністрування, к.н.держ.упр., доцентка – голова методичної ради університету 
Заступники голови методичної ради
2.        Терещенко Тетяна Василівна    деканеса факультету управління та економіки, доцентка кафедри публічного управління та адміністрування, к.е.н, доцентка – заступниця голови методичної ради університету
3.        Литвиненко Ірина Леонідівна     заступниця декана юридичного факультету з заочної форми навчання, доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права, к.ю.н., доцентка – заступниця голови методичної ради університету
Секретар методичної ради
4.        Хитра Олена Володимирівна     доцентка кафедри публічного управління та адміністрування, к.е.н, доцентка – секретарка методичної ради університету
Члени методичної ради
5.        Білоусов Юрій Валерійович    гарант освітніх програм «Бакалавр права», «Доктор філософії з права», професор кафедри цивільного права та процесу, завідувач науково-редакційного відділу, к.ю.н., професор
6.        Виговський Леонід Антонович    завідувач кафедри філософії, соціально-гуманітарних наук та фізичного виховання, д.філос.н, професор
7.        Вінскевич Алла Йосипівна    директор бібліотеки
8.        Галус Олена Олександрівна    доцентка кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права, к.ю.н., доцентка
9.        Гнатишина Дарина Володимирівна    студентка третього курсу юридичного факультету
10.        Граматович Юлія Василівна    керівниця практики, старша викладачка кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування
11.        Гринько Світлана Дмитрівна    гарант освітньої програми «Бакалавр міжнародного права», завідувачка кафедри цивільного права та процесу, д.ю.н., професорка
12.        Данілова Анна Вікторівна    фахівчиня І категорії відділу з координації наукових заходів, міжнародного співробітництва та грантової діяльності, асистентка кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права, аспірантка кафедри кримінального права та процесу
13.        Захаркевич Наталія Петрівна    завідувачка кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування, к.е.н., доцентка
14.        Захарчук Віктор Миколайович    декан юридичного факультету, доцент кафедри кримінального права та процесу, к.ю.н., доцент
15.        Зінчук Юлія Вікторівна    методистка І категорії відділу підвищення кваліфікації, перепідготовки та спеціалізації фахівців ліцензованих освітніх послуг
16.        Іжевський Павло Григорович    гарант освітньої програми «Бакалавр менеджменту», професор кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування, д.е.н., доцента
17.        Костяшкін Іван Олександрович    завідувач кафедри трудового, земельного та господарського права, д.ю.н, професор
18.        Крушинський Сергій Антонович    завідувач кафедри кримінального права та процесу, к.ю.н, доцент
19.        Кулинич Роман Омелянович    гарант освітньої програми «Доктор філософії з економіки», завідувач кафедри математики, статистики та інформаційних технологій, д.е.н, професор
20.        Лозінська Світлана Володимирівна    завідувачка кафедри міжнародного та європейського права, к.ю.н., доцентка
21.        Місінкевич Леонід Леонідович    завідувач кафедри теорії та історії держави і права, д.і.н, професор
22.        Нагорна Ольга Олександрівна    гарант освітньої програми «Бакалавр філології. 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно, перша - англійська)», завідувачка кафедри мовознавства, д.пед.н., доцентка
23.        Підлісна Тетяна Віталіївна    керівниця відділу підготовки публічних управлінців, доцентка кафедри публічного управління та адміністрування, к.н.держ.упр., доцентка
24.        Рижук Ірина Володимирівна    начальниця відділу внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, доцентка кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права, к.ю.н., доцентка
25.        Семенюк Руслана    студентка четвертого курсу факультету управління та економіки
26.        Синчак Віктор Петрович    гарант освітніх програм «Бакалавр фінансів, банківської справи та страхування», «Магістр фінансів, банківської справи та страхування», «Доктор філософії з фінансів, банківської справи та страхування», професор кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування, д.е.н., професор
27.        Самарічева Тетяна Анатоліївна    керівниця відділу навчально-методичного забезпечення, доцентка кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування, к.е.н., доцентка
28.        Циганюк Юлія Володимирівна    професорка кафедри кримінального права та процесу, д.ю.н., доцентка
29.        Черняк Олена Юріївна    професорка кафедри міжнародного та європейського права, к.ю.н., професорка
30.        Чудик-Білоусова Надія Іванівна    гарант освітньої програми «Бакалавр соціального забезпечення», професорка кафедри трудового, земельного та господарського права, к.ю.н., доцентка
31.        Школьник Олена Ігорівна    практична психологиня
32.        Щепанський Едуард Валерійович    гарант освітньої програми «Бакалавр туризму», завідувач кафедри публічного управління та адміністрування, д.н.держ.упр.,  к.е.н, доцент