Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Наукова робота

 

Публікації науково-педагогічних працівників

1)  Монографії:

1)   Білоусов Ю. В., Черняк О. Ю. Цивільно-правовий статус споживача: у контексті адаптації національного законодавства до законодавства Європейського Союзу: монографія К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва АпрН України, 2010. 239 с.
2)   Актуальні питання правового регулювання особистих немайнових та майнових відносин у контексті приведення законодавства України до європейських стандартів : монографія / М. В. Бориславська, В. А. Ватрас, С. Д. Гринько; заг. ред. С. Д. Гринько. Хмельницький : Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2016. 258 с.
3)   Білоусов Ю.В. Теоретичні проблеми виконання судових рішень у цивільних справах: монографія. Хмельницький. Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2019.
4)   Ватрас В.А. Джерела сімейного права: проблеми теорії та практики: монографія. Хмельницький: Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2019.
5) Спадкове право: проблеми теорії та практики : монографія / Г.В. Анікіна та ін. ; голов. ред. C.Д.Гринько. Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова, 2023. 502 с.

2)   Навчальні посібники. підручники:

1)   Гармонизация договорного права / Белоусов Ю.В., Бек Ю.Б., Дыминская Е.Ю. и др.; под ред. У. Хелльманна, С.А. Балашенко, Ю.В. Белоусова. Хмельницкий : Хмельницкий университет управления и права, 2015. 268 с.
2)   Вступ до альтернативного вирішення спорів : навч. посіб. / Г. В. Анікіна, Ю. В. Білоусов, Н. Л. Бондаренко-Зелінська [та ін.] ; під ред. У. Хелльманна, Н. Л. Бондаренко-Зелінської. Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2017. 234 с.
3)   Настільна книга старости об’єднаної територіальної громади: посібник. Хмельницька обласна рада, Хмельницький університет управління та права, Навчально-наукова лабораторія дослідження проблем публічного адміністрування та децентралізації влади Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України. Хмельницький, 2018. 234 с.
4)   Військове право: підручник / за ред. І.М.Коропатніка, І.М.Шопіної. К. : Алеста, 2018. С. 268-302.
5)   Цивільне право у питаннях та відповідях : навч. посіб. / авт. кол. ; за ред. О.С.Кізлової. Одеса : Фенікс,2018. С. 456-600.
6)  Масові (групові) та похідні позови в процесуальному праві України: постановка проблеми: Науково-практичний посібник / М. М. Ясинок, С. І. Запара, В. А. Кройтор, Т. М. Кравцова, Ю. Ю. Рябченко та ін.; За заг. ред. д. ю.н., професора, академіка Академії наук вищої школи України М. М. Ясинка. Київ: Алерта, 2019. С. 199-216; 242-250.
7)   Збірник цивільного законодавства. Загальна частина. Том 1 (І). / [упоряд.: Р. О. Стефанчук, Ю. В. Білоусов, О. М. Слободян та ін.]; за заг. ред. Р. О. Стефанчука. – К.: АртЕк, 2018. – 729 с.
8)  Збірник цивільного законодавства. Загальна частина. Том 1 (ІІ). / [упряд.: Р. О. Стефанчук, Ю.В. Білоусов, О. М. Слободян та ін.]; за заг. ред. Р. О. Стефанчука. – К.: АртЕк, 2018. – 757 с.
9) . Збірник цивільного законодавства. Загальна частина. Том 1 (ІІІ). / [упоряд.: Р. О. Стефанчук, Ю. В. Білоусов, О. М. Слободян та ін.]; за заг. ред. Р. О. Стефанчука. – К.: АртЕк, 2018. – 777 с.
10)  Збірник цивільного законодавства. Загальна частина. Том 1 (ІV). / [упоряд.: Р. О. Стефанчук, Ю. В. Білоусов, О. М. Слободян та ін.]; за заг. ред. Р. О. Стефанчука. – К.: АртЕк, 2018. – 551 с.
11)   Збірник цивільного законодавства. Особлива частина. Суміжні інститути. Том 2 (І). / [упоряд.: Р. О. Стефанчук, Ю. В. Білоусов, О. М. Слободян та ін.]; за заг. ред. Р. О. Стефанчука. – К.: АртЕк, 2018. – 713 с.
12)  Збірник цивільного законодавства. Особлива частина. Суміжні інститути. Том 2 (ІІ). / [упоряд.:Р. О. Стефанчук, Ю. В. Білоусов, О. М. Слободян та ін.]; за заг. ред. Р. О. Стефанчука. – К.: АртЕк, 2018.– 645 с.
13)  Збірник цивільного законодавства. Особлива частина. Суміжні інститути. Том 2 (ІІІ). / [упоряд.: Р. О. Стефанчук, Ю. В. Білоусов, О. М. Слободян та ін.]; за заг. ред. Р. О. Стефанчука. – К.: АртЕк, 2018. – 554 с.
14)   Збірник цивільного законодавства. Особлива частина. Суміжні інститути. Том 2 (ІV). / [упоряд.: Р. О.Стефанчук, Ю. В. Білоусов, О. М. Слободян та ін.]; за заг. ред. Р. О. Стефанчука. – К.: АртЕк, 2018. – 577 с.
15) Актуальні проблеми здійснення та захисту сімейних прав та інтересів: виклики війни: збірник тез всеукраїнського круглого столу «Актуальні проблеми здійснення та захисту сімейних прав та інтересів: виклики війни» (м. Хмельницький, 25 листопада 2023 року). Хмельницький: Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2024. 119 с.

Гринько Світлана Дмитрівна

1)   Гринько С.Д. Ноксальна відповідальність за законодавством Франції, Німеччини та України: порівняльно–правовий аспект/ С. Д. Гринько // Форум права. – 2009. – № 1. – С. 117–122.
2.   Гринько С.Д. Значення типології рецепції римського права для правових систем Європейських країн / С. Д. Гринько // Приватне право і підприємництво. – 2014. – Вип. : 13. – С. 9–13.
3.   Гринько С.Д. Дигести Юстиніана як джерело римського приватного права / С. Д. Гринько // Університетські наукові записки. – 2007. – № 1. – С. 90–96.
4.   Гринько С.Д. Непереборна сила як безумовна підстава звільнення від відповідальності в цивільному праві України / С. Д. Гринько // Університетські наукові записки. – 2007. – № 2. – С. 185–189.
5.   Гринько С.Д. Історіографія питання рецепції римського права в Україні / С. Д. Гринько // Університетські наукові записки. – 2008. – № 1. – С. 53–61.
6.   Гринько С.Д. Поняття та підстави виникнення зобов’язань із відшкодування шкоди, завданої правомірними діями / С. Д. Гринько // Університетські наукові записки. – 2008. – № 3. – С. 65–73.
7.   Гринько С.Д. Система зобов’язань за римським приватним правом та її рецепція в Україні / С. Д. Гринько // Університетські наукові записки. – 2008. – № 4. – С. 104–108.
8.   Гринько С.Д. Підстави виникнення деліктних зобов’язань за римським правом / С.Д. Гринько // Університетські наукові записки. – 2009. – № 1. – С. 49–55.
9.   Гринько С.Д. Значення вини в деліктних зобов’язаннях / С. Д. Гринько // Університетські наукові записки. – 2009. – № 2. – С. 51–57.
10.   Гринько С. Д. Значення вини потерпілого в деліктних зобов’язаннях  / С.Д. Гринько // Університетські наукові записки. – 2009. – № 3. – С. 55–60.
11.   Гринько С.Д. Методологія деліктного права в сучасних умовах  / С. Д. Гринько // Університетські наукові записки. – 2009. – № 4. – С. 33–38.
12.   Гринько С.Д. Викладання римського приватного права в юридичних навчальних закладах / С. Д. Гринько // Університетські наукові записки : Часопис ХУУП. – 2010. – № 1. – С. 289–294.
13.   Гринько С.Д. Причинно–наслідковий зв’язок як об’єктивна умова виникнення деліктних зобов’язань в Україні / С. Д. Гринько // Університетські наукові записки : Часопис ХУУП. – 2010. – № 2. – С. 66–79.
14.   Гринько С.Д. Поняття та предмет зобов’язань за римським приватним правом / С.Д. Гринько // Університетські наукові записки : Часопис ХУУП. – 2010. – № 3. – С. 38–52.
15.   Гринько С.Д. Рецепція інституту деліктних зобов’язань римського права в Шестикнижжі Арменопула / С. Д. Гринько // Університетські наукові записки : Часопис ХУУП. – 2011. – № 1. – С. 82–91.
16.   Гринько С.Д. Вітчизняна концепція деліктних зобов’язань / С. Д. Гринько // Університетські наукові записки : Часопис ХУУП. – 2012. – № 1. – С. 287–294.
17.   Гринько С.Д. Юридичні особи як суб’єкти деліктних зобов’язань за цивільним законодавством України та європейських країн: порівняльно–правовий аспект / С. Д. Гринько // Університетські наукові записки : Часопис ХУУП. – 2013. – № 3. – С. 101–108.
18.   Гринько С.Д. Зобов’язання, що виникають внаслідок завдання шкоди особі за правом Стародавнього Риму / С. Д. Гринько // Університетські наукові записки : Часопис ХУУП. – 2014. – № 2. – С. 239–243.
19.   Гринько С.Д. Фізичні особи як суб’єкти деліктних зобов’язань за римським приватним правом / С. Д. Гринько // Університетські наукові записки : Часопис ХУУП. – 2015. – № 2. – С. 49–59.
20.   Гринько С.Д. Римське приватне право як підґрунтя визначення випадку як підстави звільнення від обов’язку відшкодувати шкоду, завдану деліктом в Україні / С.Д. Гринько // Часопис цивілістики: науково–практичний журнал. – 2014. – Вип. 16. – С. 239–243.
21.   Гринько С.Д. Деліктоздатність неповнолітніх фізичних осіб за цивільним законодавством України та зарубіжних країн: порівняльно–правовий аспект / С. Д. Гринько // Часопис цивілістики: науково–практичний журнал. – 2015. – Вип. 19. – С. 158–165.
22.   Гринько С.Д. Формування концепції деліктних зобов’язань у праві Стародавнього Риму / С. Д. Гринько // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – 2015. – Вип. 34. Т. 1. – С. 75–81.
23.   Гринько С.Д. Зобов’язання, що виникають внаслідок завдання шкоди особі / С.Д. Гринько // Часопис цивілістики: науково–практичний журнал. – 2014. – Вип. 17. – С. 148–153.
24.   Гринько С.Д. Протиправність як обов’язкова ознака завдання шкоди для виникнення деліктних зобов’язань: історико–правовий аспект/ С.Д. Гринько // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. – 2010. – Вип. 9. – К. : Науково–дослідний інститут приватного права і підприємництва АПрН України, 2010. – С. 84–88.
25.   Гринько С.Д. Шкода як умова виникнення деліктних зобов’язань за дореволюційним правом України: порівняльно–правовий аналіз / С.Д. Гринько // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. – 2011. – Вип. 11. – К. : Науково–дослідний інститут приватного права і підприємництва АПрН України, 2011. – С. 31–35.
26.   Гринько С.Д. Простий випадок (casus) як підстава звільнення від деліктної відповідальності за римським правом і законодавством України та європейських країн / С.Д. Гринько // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. – 2012. – Вип. 12. – К. : Науково–дослідний інститут приватного права і підприємництва АПрН України, 2012. – С. 175–178.
27.   Гринько С.Д. Відповідальність держави за шкоду, завдану судовими і правоохоронними органами: порівняльно–правовий аналіз / С. Д. Гринько // Приватне право і підприємництво. – 2013. – Вип. : 12. – С. 181–184.
28.   Гринько С.Д. Концептуальні засади визначення підстави та умови виникнення деліктних зобов’язань за правом Стародавнього Риму / С. Д. Гринько // Юридичний науковий електронний журнал. – 2015. – № 4. – С. 64–68.
29.   Grynko S.D. The Armenopoulos Six Books as a Knowledge Source of Tort Liabilities of Ancient Rome in Europe / S. D. Grynko // Вісник ОНУ ім. І. І. Мечникова. – Серія: Правознавство. – 2015. – Т. 20. Вип. 1 (26). – С. 50–68.
30.   Гринько С. Д. Поняття та ознаки рецепції римського приватного права  / С. Д. Гринько // Часопис цивілістики : Науково–практичний журнал Національного університету «Одеська юридична академія». – 2012. – Вип. 12. – С. 74–77.
31.   Гринько С. Д. Ідеологічне значення римського права / С. Д. Гринько // Актуальні проблеми держави і права : Збірник наукових праць Одеської національної юридичної академії. – 2010. – Вип. 53. – С. 40–49.
32.   Гринько С. Д. Согласие потерпевшего как освобождение от деликтной ответственности / С. Д. Гринько // Право. Законодательство. Личность : Научный журнал Саратовской государственной юридической академии. – 2011. – № 2 (12). – С. 79–88.
33.   Гринько С. Д. Загальні засади деліктного права Франції, Німеччини та України: порівняльно–правовий аналіз / С. Д. Гринько // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. – 2009. – Вип. 8. – С. 169–172.
34.   Булеца С.Б., Гринько С.Д., Туряниця В.В., Ревуцька И.Е., Панина Ю.С. Моральный ущерб в медицине. GEORGIAN MEDICAL NEWS. 2019. № 3 (288). С. 146-154.

Білоусов Юрій Валерійович

1)   Білоусов Ю. В. Окремі питання визначення підвідомчості справ адміністративному суду в проекті Адміністративно–процесуального кодексу. Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. 2002. № 3.С. 89–96.
2. Білоусов Ю. В. Питання судового провадження у справах про відшкодування шкоди, заподіяної військовослужбовцю у сфері військового управління. Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. 2002. № 1. С. 62–67.
3. Білоусов Ю. В. Розвиток процесуального законодавства України стосовно захисту прав громадян у публічній сфері. Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. 2002. № 2. С. 228–231.
4. Білоусов Ю. В. Питання судової підвідомчості справ адміністративної юрисдикції органів охорони державного кордону України. Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. 2002. № 4. С. 101–108.
5. Білоусов Ю. В., Іванов С. О. Проблемні питання визначення відповідача у справах про стягнення коштів державного бюджету. Університетські наукові записки. 2013. № 4. С. 82–109.
6. Білоусов Ю. В. Судові витрати як складова доступності правосуддя.Університетські наукові записки. 2005. № 3. С. 66–71.
7. Білоусов Ю. В.  Цінне видання з проблем організації правової роботи. Університетські наукові записки. 2006. № 1. С. 368–369.
8. Білоусов Ю. В. Структура справ окремого провадження за новим Цивільним процесуальним кодексом України. Університетські наукові записки. 2007. № 1. С. 84–89.
9. Білоусов Ю. В. Система судових проваджень у справах, які виникають з публічних правовідносин. Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. 2003. № 3–4. С. 167–171.
10. Білоусов Ю. В. Строк звернення до суду як передумова права на судовий захист у справах адміністративної юрисдикції. Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. 2004. № 1–2. С. 145–149.
11. Білоусов Ю. В. Судовий захист цивільних прав: окремі питання процесуальної юрисдикції. Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. 2004. № 3. С. 45–50.
12. Білоусов Ю. В., Рибчак М. Б. Поняття та ознаки дискреційних повноважень суду у цивільному процесі. Університетські наукові записки. 2007. № 4. С. 100–108.
13. Білоусов Ю. В. Актуальне дослідження проблем судових актів. Університетські наукові записки. 2008. № 2. С. 411–413.
14.  Білоусов Ю. В., Бондаренко–Зелінська Н. Л. Проблемні питання провадження у зв’язку із розголошенням інформації, яка містить банківську таємницю, щодо фізичних та юридичних осіб. Університетські наукові записки. 2009. № 4. С. 24–32.
15.  Білоусов Ю. В., Бондаренко–Зелінська Н. Л., Трач О. М., Гарієвська М. Б. Право на оскарження рішень суду у зв’язку з винятковими обставинами та особливості його здійснення. Університетські наукові записки. – 2010. – № 2. – С. 55–65.
16.  Білоусов Ю. В. Груповий позов: зарубіжний досвід та перспективи його використання в Україні. Університетські наукові записки. 2012. № 1. С. 295–309.
17.  Білоусов Ю. В. Поняття, призначення та класифікація строків у виконавчому провадженні. Університетські наукові записки. 2016. № 1. С. 64–79.

Бондаренко-Зелінська Надія Леонтіївна

1. Бондаренко-Зелінська Н.Л. Впровадження способів альтернативного вирішення правових спорів (ADR – alternative dispute resolution)  /Н.Л. Бондаренко-Зелінська // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип. 09, 2010 р. / Редкол.: Крупчан О.Д. (гол. ред.) та ін. — К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України, 2010. – С.165-169.
2. Бондаренко-Зелінська Н.Л. Впровадження медіації у судовий процес як складова наближення законодавства України до Європейських стандартів / Н.Л. Бондаренко-Зелінська // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип. 10, 2011 р. / Редкол.: Крупчан О.Д. (гол. ред.) та ін. — К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України, 2011. – С.181-185.
3. Бондаренко-Зелінська Н.Л. Медіація: Перспективи впровадження в Україні / Н.Л. Бондаренко-Зелінська // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип. 11, 2012 р. / Редкол.: Крупчан О.Д. (гол. ред.) та ін. — К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України, 2012. – С.186-189.
4. Бондаренко-Зелінська Н.Л. Оптимізація підготовки цивільних справ до судового розгляду як складова наближення процесуального законодавства України до Європейських стандартів судочинства / Н.Л. Бондаренко-Зелінська //  Форум права. – 2009. – № 1. – С. 56-62
5. Бондаренко-Зелінська Н.Л. Оптимізація підготовки цивільних справ до судового розгляду як складова наближення процесуального законодавства України до європейських стандартів судочинства. / Н.Л. Бондаренко-Зелінська //Провадження у справі до судового розгляду: хрестоматія для студентів V курсу факультету № 4 / уклад.: В. В. Комаров, К. В. Гусаров, А. Ю. Каламайко. – Харків, 2013. – С.30-42.
6. Бондаренко-Зелінська Н. Л. Окремі питання правового регулювання підготовки цивільних справ до судового розгляду за новим Цивільним процесуальним кодексом України / Н. Л. Бондаренко-Зелінська // Університетські наукові записки. – 2006. – №1 – С.96-102
7.  Бондаренко-Зелінська Н. Л. Дотримання Конвенції Про захист прав людини і основоположних свобод при підготовці до судового розгляду судом касаційної інстанції / Н. Л. Бондаренко-Зелінська // Університетські наукові записки. – 2006. – №2 – С.117-123.
8. Бондаренко-Зелінська Н. Л. До питання про виникнення та розвиток інституту апеляції в Україні / Н. Л. Бондаренко-Зелінська // Університетські наукові записки. – 2007. – №1 – С.117-130.
9. Бондаренко-Зелінська Н. Л. Емансипація неповнолітніх: цивільно-правовий аспект / Н. Л. Бондаренко-Зелінська // Університетські наукові записки. – 2008. – №4 – С.109-113.
10. Бондаренко-Зелінська Н. Л. Особливості відкриття провадження  у справах про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності  / Н. Л. Бондаренко-Зелінська // Університетські наукові записки. – 2009. – №1 – С.61-64.
11. Бондаренко-Зелінська Н. Л., Білоусов Ю.В.  Проблемні питання провадження у зв’язку із розголошенням інформації, яка містить банківську таємницю. щодо фізичних та юридичних осіб/ Н. Л. Бондаренко-Зелінська, Ю.В. Білоусов // Університетські наукові записки. – 2009. – №4 – С.24-32.
12.    Бондаренко-Зелінська Н. Л . До питання про ефективний судовий захист прав дітей відповідно до Європейських стандартів / Н. Л. Бондаренко-Зелінська // Університетські наукові записки. – 2013. – №4 (48). – С.110-116
13.   Каменков В. С., Бондаренко-Зелинская Н. Л. К вопросу о модернизации национального механизма защиты прав человека / В. С. Каменков , Н. Л. Бондаренко-Зелинская // Університетські наукові записки. – 2014. – №2. – С. 79-89.
14. Бондаренко-Зелінська Н. Л. Гопкін П.В. Окремі питання захисту прав та інтересів відповідача в цивільному процесі / Н. Л. Бондаренко-Зелінська, П.В. Гопкін  // Університетські наукові записки. – 2015. – №1. – С.27-37

Ватрас Володимир Антонович

1. Ватрас_В.А._Поняття_«сімї»_у_сімейному_праві_України_/ В.А. Ватрас // Форум права. – 2009. – № 1. – С. 83-91
2. Ватрас В.А. Проблеми та перспективи кодифікації міжнародного сімейного права України / В. А. Ватрас // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип. 13, 2014 р. / Редкол.: Крупчан О.Д. (гол. ред.) та ін. — К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України, 2014. — С. 182-186.
3. Ватрас В.А. Місце міжнародних договорів України в системі джерел сімейного права / В. А. Ватрас // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип. 14, 2015 р. / Редкол.: Крупчан О.Д. (гол. ред.) та ін. — К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України, 2015.
4. Ватрас В.А. До питання по право на сімейну таємницю / В. А. Ватрас // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права – 2002. – №2. – С.93-96.
5. Ватрас В.А. Суб’єктний склад правовідносин щодо імплантації ембріона дитини жінці з генетичного матеріалу подружжя/ В. А. Ватрас // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права – 2002. – №4. – С.72-75.
6. Ватрас В.А. Деякі питання участі церкви у відносинах, які регулюються сімейним законодавством / В. А. Ватрас // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права – 2003. – №1. – С.79-83.
7. Ватрас В.А. До питання про поняття суб’єкта сімейних правовідносин / В. А. Ватрас // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права – 2003. – №2. – С.65-69.
8. Ватрас В.А. Про сутність сімейних правовідносин / В. А. Ватрас // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права – 2003. – №3-4. – С.111-118.
9. Ватрас В.А. Деякі питання застосування статті 8 Сімейного кодексу України / В. А. Ватрас // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права – 2004. – №3. – С.76-80.
10. Ватрас В.А. Ґенеза поняття «Суб’єкти сімейних правовідносин» / В. А. Ватрас // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2005. –  №1-2 . –С. 120-129.
11. Ватрас В.А. Поняття сімейної правосуб’єктності / В. А. Ватрас // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2005. –  №3 . –С. 93-99.
12. Ватрас В.А. Сімейна деліктоздатність як елемент сімейної правосуб’єктності / В. А. Ватрас // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2005. –  №4 . – С. 108-113.
13. Ватрас В.А. Про правосуб’єктність сім’ї / В. А. Ватрас // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2007. –  №4 . – С. 149-153.
14. Ватрас В.А. Суб’єкти подружніх та прирівняних до них правовідносин / В. А. Ватрас // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2008. –  №1 . – С.87-92.
15. Ватрас В.А. Батьки та діти як суб’єкти сімейних правовідносин / В. А. Ватрас // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2008. –  №4 . – С.145-150.
16. Ватрас В.А. Особливості суб’єктного складу подружніх та прирівняних до них правовідносин / В. А. Ватрас // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2009. –  №1 . – С.65-70.
17. Ватрас В.А. Вчення про суб’єкта  сімейних правовідносин  в правових теоріях та школах / В. А. Ватрас // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2009. –  №2 . – С.68-74.
18. Ватрас В.А. Правова характеристика джерел сімейного права, які регламентують поняття «члени сімї» та «сімя»  / В. А. Ватрас // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2009. –  №4 . – С.39-43.
19. Ватрас В.А. Особливості системи джерел приватного права Європейського Союзу  / В. А. Ватрас // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2013. –  №1 . – С.94-100.
20. Ватрас В.А. Загальновизнані принципи і норми міжнародного права як джерел публічного та приватного права  / В. А. Ватрас // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип. 15, 2016 р. / Редкол.: Крупчан О.Д. (гол. ред.) та ін. — К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України, 2015. –С.162-166.

Бориславська Марина Вячеславівна

1. Бориславська М. В. Фактичне виховання у сімейному праві: значення, суть та правові наслідки / М. В. Бориславська // Університетські наукові записки. – 2014. - № 2. – С. 137-144.
2. Бориславська М. В. Деякі проблеми застосування режиму окремого проживання подружжя в Україні / М. В. Бориславська // Університетські наукові записки. – 2015. - № 2. – С. 69-79.
3. Бориславська М.В. Правове регулювання відносин щодо родства на українських землях до 1917 року / М. В. Бориславська // Університетські наукові записки. – 2016. - № 1. - С. 6-18.
4. Бориславська М.В. Окремі питання визначення місця та ролі сучасного цивільного права в системі права України / М.В. Бориславська // Університетські наукові записки // Часопис Хмельницького університету управління та права – 2008. – №4. – С.114-117
5. Бориславська М. В. Проживання падчерки, пасинка разом з мачухою, вітчимом: сімейно-правове значення / М. В. Бориславська // Часопис цивілістики. – 2014. – Вип. 17. – С. 56-59.
6. Бориславська М. В. Загальна характеристика договірного регулювання сімейних правовідносин / Бориславська М. В. Загальна характеристика договірного регулювання сімейних правовідносин / М. В. Бориславська // Наукові праці: Науково-методичний журнал. Т. 69. Вип. 56. Політичні науки. Правознавство. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2007. – С. 195-198.
7. Бориславська М. В. Окремі питання місця і ролі сучасного цивільного права в системі права України / М. В. Бориславська // Університетські наукові записки. – 2008. - № 4. - С. 114-117.
8. Бориславська М. В. Проживання падчерки, пасинка разом з мачухою, вітчимом: сімейно-правове значення / М. В. Бориславська // Часопис цивілістики. – 2014. – Вип. 17. – С. 56-59.  
9. Бориславська М. В. Фактичне виховання у сімейному праві: значення, суть та правові наслідки / М. В. Бориславська // Університетські наукові записки. – 2014. - № 2. – С. 137-144.  
10. Бориславська М. В. Деякі проблеми застосування режиму окремого проживання подружжя в Україні / М. В. Бориславська // Університетські наукові записки. – 2015. - № 2. – С. 69-79.  
11. Бориславская М. В. О перспективах развития в Украине института раздельного проживания супругов (сепарации) / М. В. Бориславська // Сборник научных трудов «Проблемы гражданского права и процесса» (Гродненский государственній университет имени Янки Купалы). – 2015.
12. Бориславська М. В. Інститут опіки та піклування за законодавством України та зарубіжних країн / М. В. Бориславська // Проблеми модернізації приватного права в  умовах євроінтеграції : збірник наукових праць / за заг. ред. Ю. В. Білоусова ; НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький: ФОП Мельник А. А., 2015. – С. 162-170.
13. Бориславська М. В. Правове регулювання відносин щодо родства на українських землях до 1917 р. / М. В. Бориславська // Університетські наукові записки. – 2016. - № 1. – С. 6-18   .
14. Бориславская М. Особенности установления сепарации по законодательству Украины / М. Бориславская // Legea si viata. – 2016.-  Decembrie. – С. 10-14.

Трач Оксана Михайлівна

1. Трач О.М. Окремі питання доказування в суді апеляційної інстанції / О.М. Трач // Форум права. – 2008. – № 3. – С. 490–496
2. Трач О.М. Дебати в суді апеляційної інстанції: окремі аспекти / О.М.Трач // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права – 2003. – №2. – С.85–91
3. Трач О.М. Сутність та значення підготовчої частини засідання суду апеляційної інстанції / О.М.Трач // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права – 2003. – №3–4. – С.132–139
4. Трач О.М. Направлення справи на новий розгляд як спеціальна ознака апеляційного провадження / О.М. Трач// Університетські наукові записки. — 2007. — № 4 — С. –154–259.
5. Трач О.М. Право на оскарження судових рішень у зв’язку з винятковими обставинами та особливості його здійснення / О.М. Трач// Університетські наукові записки. — 2010. — № 2 — С. –55–65.
6. Трач О. М. Ознаки національних моделей апеляційного провадження [Текст] / О. М. Трач // Університетські наукові записки. — 2011. — № 1 (37). —С. 110–115.
7. Трач О. М. Ознаки апеляційного провадження у цивільному процесі України [Текст] / О. М. Трач // Університетські наукові записки. — 2011. — № 2 (38). —С. 106–114.
8. Трач О. М. Судовий наказ як об’єкт апеляційного оскарження [Текст] / О. М. Трач // Університетські наукові записки. — 2012. — № 1 (41). — С. 349–354.
9. Трач О. М. Право апеляційного оскарження судового наказу та особливості його здійснення [Текст] / О. М. Трач // Університетські наукові записки. — 2013. — № 3 (47). — С. 165–170.
10. Трач О. М. Повноваження суду апеляційної інстанції за наслідками перегляду судового наказу [Текст] / О. М. Трач // Університетські наукові записки. — 2013. — № 4 (48). — С. 130–141.
11.Трач О. М. Поняття зупинення провадження у справі в цивільному процесі [Текст] / О. М. Трач // Університетські наукові записки. — 2015. — № 3 (55). — С. 42–50.
12.  Трач О. М. Розширення обсягу повноважень апеляційних судів у цивільному процесі [Текст] / О. М. Трач // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». — Випуск 23. — Ч. І. —Т. 1. — Ужгород, 2013. — С. 276–280.
13. Трач О. М. Скасування рішення як повноваження суду апеляційної інстанції у цивільному процесі: порівняльно–правовий аспект [Текст] / О. М. Трач // Проблеми модернізації приватного права в умовах євроінтеграції : збірник наукових праць / за заг. ред. Ю. В. Білоусова ; НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, Хмельницький університет управління та права. — Хмельницький : ФОП Мельник А. А., 2015. — C. 476–483.
14. Трач О. М. Прийняття нових доказів судом апеляційної інстанції / О. М. Трач // Вісник запорізького національного університету. Юридичні науки. — Випуск 1. – Запоріжжя, 2006. — С. 134–139.

Чорна Жанна Леонтіївна

1)    Чорна Ж.Л Вчинення правочину малолітньою особою за межами її цивільної дієздатності як підстава його недійсності [Текст] / Ж.Л. Чорна // Університетські наукові записки. – 2016. – №57. – С.110-117.
2. Чорна Ж.Л. Окремі питання встановлення опіки над фізичними особами [Текст] / Ж.Л. Чорна // Університетські наукові записки // Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2011. – №2. – С.120-125.
3. Чорна Ж.Л. Окремі питання правового регулювання визнання фізичної особи-підприємця банкрутом в Україні [Текст] / Ж.Л. Чорна // Університетські наукові записки // Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2012. – №3. – С.72-76.
4. Чорна Ж.Л. Щодо питань дійсності, моменту укладення та державної реєстрації іпотеки [Текст] / Ж.Л.Чорна // Університетські наукові записки // Часопис Хмельницького університету управління та права. – .2013. - №4. – С.161-167.
5. Чорна Ж.Л. Трудовий договір як підстава надання повної цивільної дієздатності [Текст] / Ж.Л. Чорна // Університетські наукові записки // Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2014. – №2. – С.145-149.
6. Чорна Ж.Л. Відповідальність за шкоду, завдану неповнолітніми у цивільному праві України [Текст] / Ж.Л. Чорна // Університетські наукові записки // Часопис Хмельницького університету управління та права -2015. – №3. – С.51-59.
7. Чорна Ж.Л. Право неповнолітніх на житло / Ж.Л. Чорна // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права – 2003. – №2. – С.81-85.
8. Чорна Ж.Л. Особливості цивільно-правової відповідальності за шкоду, завдану неповнолітнім / Ж.Л. Чорна // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права – 2003. – №3-4. – С.98-103.
9. Чорна Ж.Л. Надання особі повної цивільної дієздатності / Ж.Л. Чорна // Університетські наукові записки // Часопис Хмельницького університету управління та права -2007. – №2. – С.190-194.
10. Чорна Ж.Л. Особливості правоздатності малолітніх і неповнолітніх осіб як учасників майнових відносин / Ж.Л. Чорна // Університетські наукові записки // Часопис Хмельницького університету управління та права – 2007. – №4. – С.135-139
11. Чорна Ж.Л. Деякі питання правового регулювання договору найму (оренди) земельної ділянки за законодавством України / Ж.Л. Чорна // Університетські наукові записки // Часопис Хмельницького університету управління та права – 2008. – №2. – С.53-57
12. Чорна Ж.Л.  Деякі проблеми питання іпотеки / Ж.Л. Чорна // Університетські наукові записки // Часопис Хмельницького університету управління та права – 2009. – №2. – С.75-78.
13. Чорна Ж.Л. Особливості дієздатності малолітніх і неповнолітніх осіб за цивільним законодавством України, Росії, Білорусі / Ж.Л. Чорна // Університетські наукові записки // Часопис Хмельницького університету управління та права – 2010. – №3. – С.60-64.

Анікіна Галина Володимирівна

1)   Анікіна Г.В. Особливості правового регулювання трансплантації органів від померлого донора. Юридична Україна. 2010. №10. С. 68-75.
2.   Анікіна Г.В. Проблеми встановлення критеріїв смерті фізичної особи та їх значення для цивільного права. Університетські наукові записки // Часопис Хмельницького університету управління та права 2007. №4. С.192-200.
3.   Анікіна Г.В. Перспективи легалізації евтаназії в Україні. Форум права. 2009. № 3. С. 25-34.
4.   Анікіна Г.В. К вопросу о правовом регулировании постмортальной репродукции. Электронный научный журнал “Наука. Общество. Государство” 2013. № 2(2).
5.   Анікіна Г.В. Смерть фізичної особи як юридичний факт. Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права 2008. №4. С.166-170.
6.   Анікіна Г.В. Юридичні наслідки смерті як юридичного факту у цивільному праві. Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права 2012. №3. С.104-112.
7.   Анікіна Г. В. Поняття та ознаки цивільних правовідносин, пов’язаних зі смертю фізичної особи. Журнал східноєвропейського права. 2016. № 27. URL:
Анікіна Г. В. Правове регулювання посмертного донорства в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку. Університетські наукові записки. 2018. № 2. С.81-92.
Омельчук О. М., Анікіна Г.В. Захист права на честь та гідність фізичної особи, порушених у мережі «інтернет». Соціально-правові студії. 2020. Випуск 1 (7). С. 54-63.
8.   Особливості спадкування за заповітом за законодавством зарубіжних країн Порівняльно-аналітичне право. 2020. № 1. C.138-143. URL: http://www.pap.in.ua/1_2020/32.pdf
9.   Buletsa S., Hrinko S., Hrinko R., Anikina G. Wrongful omission as a condition for tort liabilities. Journal of legal studies. 2020. № 25 (39). P.128-143.
10.   Blikhar M., Vatras V., Melnychenko B., Podra O., Anikina G. Providing of innovative development of ukraine: economic and legal aspects.  Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2020. № 25. Р.412-423. URL: http://fkd.org.ua/article/view/207098

Якимчук Світлана Олексіївна

1.   Якимчук С.О. Ефективність виконання судових рішень [Текст] / С.О. Якимчук // Проблеми законності. - Х. - 2012. – Вип. 120. – С. 296-305.
2.  Якимчук С.А. Законная сила и исполнимость судебного решения // Проблемы законности. - Х. – 2012. –Вып. 121. – С. 256-264.
3. Якимчук С.О. Правовий статус органів примусового виконання судових рішень та шляхи їх реформування / С.О. Якимчук // Університетські наукові записки // Часопис Хмельницького університету управління та права – 2009. – №3. – С .93-96.
4. Якимчук С.О. Принцип верховенства права та доступність цивільного судочинства / С.О. Якимчук // Науковий вісник Львівського державного університету внутр. справ. – 2012. – № 2 (1). – с. 180-189.
5. Якимчук С.О. Виконання судових рішень у цивільних справах як стадія судового розгляду/ С.О. Якимчук // Університетські наукові записки // Часопис Хмельницького університету управління та права – 2009. – №4. – С.81-84.
6. Якимчук С.О.Реалізація принципу верховенства права в цивільному процесуальному законодавстві України через призму рішень Європейського суду з прав людини / С.О. Якимчук // Університетські наукові записки // Часопис Хмельницького університету управління та права – 2012. – №1. – С.355-366.
7. Якимчук С. А. Контроль за исполнением судебных решений и эффективность защиты прав взыскателя в исполнительном производстве / С. А. Якимчук // Проверка судебных решений в гражданском процессе Украины и России : сб. тез. науч. докл. и сообщ. "круглого стола" каф. гражд. процесса Нац. ун-та "Юрид. акад. Украины им. Ярослава Мудрого" и юрид. фак. Моск. гос. ун-та им. М. В. Ломоносова, Харьков, 19 марта 2013 г. – Харьков, 2013. – С. 106–108.
8. Якимчук С. А. Законная сила и исполнимость судебного решения / С. А. Якимчук // Проблемы законности : сб. науч. тр. / Нац. ун-т «Юрид. акад. Украины им. Я. Мудрого». – Харьков, 2013. – Вып. 121. – С. 257-264.

Сердечна Ірина Леонідівна

1. Сердечна І.Л. Становлення інституту особистих немайнових прав членів сім’ї та родичів на українських землях [Текст] / І.Л. Сердечна // Університетські наукові записки. – 2013. – №4 (48). – С. 199 - 205.
2. Сердечна І.Л. Підстави виникнення, зміни та припинення сімейних правовідносин між іншими членами сім’ї та родичами [Текст] / І.Л. Сердечна // Університетські наукові записки. – 2014. – № 2 (50). – С. 158 - 167.
3. Сердечна І.Л. До питання про поняття «член сім’ї» в сімейному праві : нормативний та доктринальний підходи [Текст] / І.Л. Сердечна // Університетські наукові записки. – 2014. – №4 (52). – С. 88 - 95.
4. Сердечна І.Л. Поняття та ознаки правовідносин між іншими членами сім’ї та родичами [Текст] / І.Л.Сердечна // Часопис цивілістики. – 2015. – №19. – С. 37 - 40.
5. Сердечная И.Л. Личное неимущественное право бабки, деда на воспитание внуков: семейно-правовой аспект [Текст] / И.Л. Сердечная // Lege si Viata. – 2015. - SEPTEMBRIE. – С. 66-69.
6. Сердечна І.Л. Права інших членів сім’ї та родичів при усиновленні дитини / І.Л. Сердечна // Електронне науково-практичне фахове видання. Журнал східноєвропейського права. – 2015. – № 21. – С. 128-136. // Електронне видання [Режим доступу]: http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2015/11/serdechna_21.pdf

Захищені дисертації

Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук:

1.   Гринько С.Д. Захист прав військовослужбовців у зобов’язаннях внаслідок заподіяння шкоди джерелом підвищеної небезпеки» за спеціальністю (20.02.03).
2.   Білоусов Ю. В. “Судове провадження у справах за скаргами військовослужбовців на неправомірні дії і рішення органів військового управління та військових посадових осіб” за спеціальністю 20.02.03
3.   Чорна Ж. Л. “Цивільно-правовий захист майнових прав та інтересів малолітніх та неповнолітніх” (12.00.03), Львівський національний університет імені Івана Франка, 2006.
4.   Бондаренко-Зелінська Н. Л. “Підготовка цивільних справ до судового розгляду — стадія цивільного процесу” (12.00.03), Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007.
5.    Ватрас В. А. “Суб’єкти сімейних правовідносин” (12.00.03), Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. 2008.
6.   Трач О. М. “Порядок розгляду справ судом апеляційної інстанції в цивільному процесі України” (12.00.03), Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України
7.   Анікіна Г. В. “Смерть фізичної особи як цивільно-правова категорія” (12.00.03), Національна академія прокуратури України  2014.
8.   Якимчук С. О. “Виконання судових рішень як стадія цивільного процесу” (12.00.03).
9.   Гарієвська М. Б. “Дискреційні повноваження суду при розгляді цивільних справ у суді першої інстанції” (12.00.03)
Сердечна І. Л. “Особисті немайнові права і обов’язки членів сім’ї та родичів” (12.00.03).

Дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук:

1.   «Рецепція деліктних зобов’язань римського приватного права в Україні» за спеціальністю 12.00.03. Інститут держави і права імені В.М.Корецького НАН України, 2013.

2. Ватрас В. А. “Джерела сімейного права” (12.00.03)

Дисертації, над якими працюють НПП:

1)   Бондаренко-Зелінська Н. Л. “Примирення в цивільному процесуальному праві” (12.00.03)
2)   Рамась М.І. “Держава Україна як учасник договірних зобов’язань у цивільному праві” (081)

Аспірантура

Екзаменаційні питання для вступу до аспірантури зі спеціальності 12.00.03 — цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

І. Цивільне право
1.   Поняття і зміст права власності як суб’єктивного цивільного права. Набуття і припинення права власності. Здійснення права власності. Межі здійснення права власності. Спільна власність та її види.
2.   Правочини: поняття, ознаки, види, форми. Умови дійсності правочинів. Недійсність правочинів та її правові наслідки. Види недійсних правочинів.
3.   Поняття цивільно-правового договору, його функцій та значення. Свобода договору. Види договорів. Істотні умови цивільно-правових договорів. Укладання, зміна та розірвання договору.
4.   Фізична особа як учасник цивільних правовідносин. Співвідношення поняття «фізична особа», «особа», «громадянин». Цивільна правоздатність фізичних осіб: поняття та обсяг. Цивільна дієздатність фізичних осіб: поняття, види.
5.   Поняття та види об’єктів цивільних прав. Класифікація речей як об’єктів цивільних прав.
6.   Поняття та ознаки юридичної особи. Теорії юридичної особи. Види та організаційно-правові форми юридичних осіб за ЦК України. Правоздатність та дієздатність юридичних осіб.
7.   Поняття і зміст зобов’язання. Система (види) зобов’язань. Виконання зобов’язань та його принципи. Забезпечення виконання зобов’язань. Припинення зобов’язань та його підстави і наслідки.
8.   Поняття права інтелектуальної власності. Загальна характеристика теорії права інтелектуальної власності. Об’єкти та суб’єкти права інтелектуальної власності. Види прав інтелектуальної власності.
9.   Поняття особистих немайнових прав фізичної особи. Класифікації особистих немайнових прав. Зміст особистого немайнового права та його окремих видів. Здійснення та забезпечення особистих немайнових прав. Обмеження особистих немайнових прав. Захист особистого немайнового права. Поновлення особистого немайнового права.
10.   Поняття цивільно-правової відповідальності. Доктринальні проблеми тлумачення обсягу поняття «відповідальність» у цивільному праві. Ознаки та функції цивільно-правової відповідальності. Види та форми цивільно-правової відповідальності. Підстава та умови цивільно-правової відповідальності. Генеральний та спеціальні делікти. Відповідальність за відсутності вини. Підстави звільнення від відповідальності. Обставини непереборної сили. Випадок. Співвідношення відповідальності і виконання зобов’язання в натурі.
11.   Система недоговірних зобов’язань. Зміст зобов’язань з публічної обіцянки винагороди. Поняття, види та порядок проведення конкурсу. Умови виникнення зобов’язання при вчиненні дій в інтересах іншої особи. Сторони та інші елементи цих зобов’язань. Зобов’язання, що виникають внаслідок рятування здоров’я та життя фізичної особи, майна фізичної особи або юридичної особи. Зобов’язання, що виникають внаслідок створення загрози здоров’ю та майну фізичної особи або майну юридичної особи. Деліктні зобов’язання. Поняття шкоди та її види. Теорії поняття джерела підвищеної небезпеки. Зобов’язання з набуття, збереження майна без достатньої правової підстави.
12.   Поняття спадкування. Місце спадкових правовідносин в системі цивільних відносин. Види спадкування. Поняття спадщини. Відкриття спадщини. Поняття та види заповіту. Визнання заповіту недійсним. Заповідальні розпорядження. Обов’язкова частка. Черговість спадкування. Спадкування за правом представлення та спадкова трансмісія. Прийняття та відмова від спадщини. Спадковий договір.
13.   Договори з передачі майна у власність. Поняття та класифікація договорів з передачі майна у власність. Істотні умови договорів з передачі майна у власність.
14.   Договори з передачі майна у користування. Поняття та класифікація договорів з передачі майна у користування. Істотні умови договорів з передачі майна у користування.
15.   Договори з виконання робіт. Поняття та класифікація договорів з виконання робіт . Істотні умови договорів з виконання робіт.

ІІ. Цивільний процес
1. Апеляційне та касаційне провадження. Суб’єкти та об’єкти апеляційного і касаційного оскарження. Відмінність апеляції від касації. Процедура апеляційного і касаційного провадження.
2.   Докази і доказування у цивільному процесі. Види доказів. Поняття, стадії, предмет доказування.
3.   Судовий розгляд. Поняття і зміст судового засідання.
4.  Рішення суду першої інстанції. Поняття і види судових рішень. Класифікація рішень суду. Вимоги до рішень суду. Усунення недоліків рішення судом, який його ухвалив.
5.   Право на позов. Поняття, види та зміст позову. Пред’явлення позову та відкриття провадження у цивільній справі.
6.   Суб’єкти цивільного процесу та їх класифікація. Права та обов’язки осіб, що беруть участь у цивільній справі.
7.   Цивільна юрисдикція суду. Поняття та види підсудності в цивільному процесі.
8.   Підготовка справи до судового розгляду. Попереднє судове засідання.
9.   Поняття окремого провадження. Види справ, що розглядаються в порядку окремого провадження. Суб’єктний склад справ в порядку окремого провадження. Особливості розгляду справ в порядку окремого провадження.
10. Перегляд судових рішень Верховним Судом України. Ініціювання перегляду Верховним Судом України. Особливості підготовки справи до розгляду Верховним Судом України. Установи Верховним Судом України.
11.  Процесуальне представництво. Види процесуального представництва. Обмеження за колом осіб, які не можуть бути представниками. Межі повноважень представника. Посвідчення повноважень представника.
12.   Провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами. Підстави порушення провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами. Підсудність справ, що переглядаються у зв’язку з нововиявленими обставинами. Порядок подання заяв про перегляд у зв’язку з нововиявленими обставинами. Порядок розгляду справ у зв’язку з нововиявленими обставинами.
13.   Наказне провадження. Поняття та особливості наказного провадження. Розгляд справи у порядку наказного провадження. Судовий наказ.
14. Цивільні процесуальні строки. Поняття, значення і види процесуальних строків. Обчислення, зупинення продовження і поновлення процесуальних строків
15.   Заочний розгляд справи. Заочне рішення (підстави заочного розгляду, особливості оскарження заочного рішення).

ІІІ. Сімейне право
1. Особисті немайнові права та обов’язки батьків і дітей. Прізвище, ім’я та по-батькові дитини. Позбавлення батьківських прав, їх поновлення.
2.   Визначення походження дітей. Визнання, встановлення та оспорювання батьківства та материнства.
3.   Майнові права та обов’язки батьків і дітей. Розмір аліментів, порядок їх сплати або стягнення.
4.   Припинення шлюбу. Розірвання шлюбу. Поновлення шлюбу. Режим окремого проживання подружжя.
5.   Особисті немайнові права та обов’язки подружжя. Розподіл обов’язків подружжя за законом та за згодою подружжя.
6.   Поняття шлюбу в сімейному праві. Умови вступу до шлюбу. Реєстрація шлюбу та її юридичне значення.
7.   Поняття і підстави недійсності шлюбу. Абсолютна та відносна недійсність шлюбу. Визнання шлюбу недійсним та його наслідки. Визнання шлюбу неукладеним.
8.   Влаштування дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування. Усиновлення.
9. Майнові відносини подружжя. Особиста приватна власність, спільна сумісна та спільна часткова власність подружжя. Користування та розпорядження майном подружжя.
10. Права та обов’язки подружжя з утримання. Підстави права на утримання. Договір про надання утримання. Утримання після розірвання шлюбу. Припинення права на утримання.
11. Шлюбний договір. Предмет та зміст шлюбного договору. Час укладення шлюбного договору. Співвідношення положень шлюбного договору та чинного законодавства.
12. Права батьків і дітей на майно. Право власності дитини на майно. Право спільної власності батьків і дітей. Право користування майном. Управління майном дитини. Обмеження повноважень батьків на управління майном дитини.
13. Опіка та піклування над дітьми. Патронат над дітьми. Прийомна сім’я
14.  Дитячий будинок сімейного типу як одна із форм влаштування дітей сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування. Його відмінність від опіки, піклування, патронату над дітьми та прийомної сім’ї.
15. Сім’я. Учасники сімейних відносин. Регулювання сімейних відносин. Здійснення сімейних прав та виконання обов’язків. Захист сімейних прав та інтересів

V. Cімейне право
1. Місце сімейного права в системі права України (теоретичні дискусії щодо предмета та метода сімейно-правового регулювання).
2. Система, функції та принципи сімейного права.
3. Загальна характеристика джерел сімейного права (нормативно-правовий акт, договір, звичай).
4. Сімейні правовідносини: поняття, структура, галузева приналежність.
5. Сімейна правосуб’єктність як правова характеристика суб’єктів сімейних правовідносин. Суб’єкти сімейних правовідносин.
6. Особливості юридичних фактів у сімейному праві.
7. Здійснення сімейних прав. Виконання сімейних обов’язків. Захист сімейних прав та інтересів.
8. Інститут шлюбу у сімейному праві.
9. Інститут припинення шлюбу у сімейному праві.
10. Недійсність шлюбу як сімейно-правова санкція.
11. Особливості договірного регулювання сімейних відносин.
12. Особисті немайнові та майнові права та обов’язки подружжя.
13. Правовідносини батьків і дітей.
14. Правовідносини з приводу утримання у сімейному праві.
15. Особливості правовідносини щодо влаштування дітей-сиріт і дітей, що позбавленні батьківського піклування у сім’ю (усиновлення, опіка, піклування, патронат, прийомна сім’я, дитячий будинок сімейного типу, фактичні вихователі).

VІ. Міжнародне приватне право
1. Загальна характеристика джерел міжнародного приватного права. Роль міжнародних організацій, таких як ЮНСІТРАЛ, Гаазька конференція з міжнародного приватного права, УНІДРУА, МТП та ін. в процесах уніфікації та гармонізації у сфері міжнародного приватного права.
2.   Колізійні норми речового права в Україні та інших країнах: право, що застосовується до права власності та інших речових прав; виникнення та припинення права власності та інших речових прав; право власності та інші речові права на рухоме та нерухоме майно; захист права власності та інших речових прав.
3.   Поняття, структура та види колізійних норм. Основні колізійні прив’язки. Зворотне відсилання та відсилання до права третьої держави. Встановлення змісту норм права іноземної держави.
4.   Правова природа арбітражної угоди. Особливості розгляду спорів міжнародними інституційними арбітражами та арбітражами «ad-hoc». Міжнародно-правове та національно-правове регулювання визнання і виконання іноземних арбітражних рішень.
5.   Особистий закон фізичної особи та сфера його колізійного регулювання.
6.   Предмет, метод міжнародного приватного права. Концепція lex mercatoria та міжнародне приватне право. Місце міжнародного приватного права в правовій системі.
7.   Колізійні норми договірних зобов’язань у міжнародному приватному праві України та зарубіжних країн. Право, що застосовується до договору. Форма зовнішньоекономічного договору та вимоги до неї у національному законодавстві України та інших країн.
8.   Участь у цивільному процесі іноземних осіб та іноземних держав. Загальні правила підсудності судам України справ з іноземним елементом. Порядок визнання та виконання іноземних судових рішень за українським законодавством та міжнародними договорами України.
9.   Визначення особистого закону юридичних осіб у законодавстві та доктрині міжнародного приватного права. Правовий режим діяльності іноземних юридичних осіб в Україні. Правовий статус представництв іноземних юридичних осіб та підприємств з іноземними інвестиціями в Україні.
10.   Недоговірні зобов’язання в міжнародному приватному праві. Деліктні зобов’язання з іноземним елементом. Відшкодування шкоди працівникові за міжнародними договорами України.
11.   Колізійні проблеми укладення шлюбу. Колізійні питання розірвання шлюбу. Колізійні питання усиновлення, опіки та піклування.
12.   Трудові відносини з іноземним елементом та джерела їх правового регулювання. Міжнародні договори України з питань трудової діяльності та соціального захисту працівників. Трудові права українських громадян за кордоном.
13.   Патентне право як складова частина права інтелектуальної власності. Особливості міжнародної охорони винаходів, товарних знаків, фірмових найменувань, промислових зразків та інших видів об’єктів промислової власності. Правові питання патентування українських винаходів за кордоном.
14.   Колізійні питання спадкування за законом та заповітом. Правове положення іноземних громадян у випадку спадкування в Україні.
15.   Зворотне відсилання та відсилання до права третьої держави. Застереження про публічний порядок. Дія імперативних норм права України, що регулюють відносини із іноземним елементом.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ТЕМ
для написання наукового реферату зі спеціальності 12.00.03 — цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

1.   Види цивільних правовідносин.
2.   Відшкодування шкоди, завданої смертю потерпілого.
3.   Дія цивільного закону у часі, просторі і за колом осіб.
4.   Договір перевезення пасажирів залізничним транспортом.
5.   Договір ренти як різновид договорів про передачу майна у власність.
6.   Категорія інтересу в цивільному праві.
7.   Ліквідація повного товариства.
8.   Лікувальні установи як юридичні особи.
9.   Майнові права як об’єкти цивільного права.
10.   Наука цивільного процесуального права України.
11.   Особливості правового статусу простого товариства в цивільному праві.
12.   Питання адаптації цивільного законодавства України до законодавства Європейського Союзу (щодо окремої пріоритетної сфери, за вибором).
13.   Поняття та види деривативів.
14.   Поняття юридичної особи у цивільному праві.
15.   Порука як спосіб забезпечення виконання зобов’язань.
16.   Право на життя: цивільно-правовий аспект.
17.   Право на особисту недоторканість як особисте немайнове право фізичної особи.
18.   Принципи здійснення суб’єктивних цивільних прав.
19.   Простий вексель.
20.   Репродуктивні права як різновид особистих немайнових прав фізичної особи.
21.   Розвиток науки цивільного права в Україні.
22.   Розірвання договору дарування.
23.   Самозахист у цивільному праві.
24.   Свідок як учасник цивільних процесуальних правовідносин.
25.   Сімейний кодекс України як джерело цивільного права України.
26.   Спадкування за заповітом.
27.   Спадкування предметів домашньої обстановки.
28.   Справи про надання повного обсягу цивільної дієздатності.
29.   Тварини як об’єкт цивільних правовідносин.
30.   Торговельна марка як об’єкт цивільних правовідносин.
31.   Ускладнення у ході судового розгляду цивільної справи.
32.   Установчі документи господарських товариств: порівняльна характеристика.
33.   Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб.
34.   Функції цивільного права.
35.   Цивільне право як навчальна дисципліна
36.   Цивільно-правовий захист споживача за договором роздрібної купівлі-продажу.
37.   Цивільно-правовий статус банку.
38.   Цивільно-правовий статус пацієнта.
39.   Чартерні перевезення у міжнародному приватному праві.
40.   Юридична природа речових прав на чуже майно.

правила оформлення наукового реферату
зразок оформлення наукового реферату
приклади оформлення бібліографічного опису використаних джерел

Наукові гуртки

Узагальнені дані про діяльність  студентських наукових гуртків, що функціонують  при кафедрі цивільного права та процесу Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова
(за 2022 рік)

1.    Відомості про наукового керівника, секретаря та кількість членів студентських наукових гуртків:

п/п

Назва гуртка

Керівник гуртка

Чисельність студентів, які брали участь в роботі наукових гуртків/кількість виступів у  2022 році

І півріччя

ІІ півріччя

1.

«Альтернатива»

 

Бондаренко-Зелінська Н. Л., професор кафедри,

к.ю.н., доцент

0972888177

11/1

10/4

2.

«Вступ до цивільного права»

 

Сердечна І. Л.

доцент кафедри, к.ю.н., доцент

0977262668

-

-

3.

«Приватне право»

 

Бориславська М. В

доцент кафедри, к.ю.н.

0674355353

15/5

15/5

4.

«Цивільна документація»

 

Якимчук С.О.

доцент кафедри, к.ю.н.

0979432301

7/1

-

5.

«Veritas»

секретар

 

Гарієвська М. Б.

доцент кафедри, к.ю.н., доцент

0977403368

10/3

10/3

6.

«Pro et contra»

 

Трач О. М.  

доцент кафедри, к.ю.н.

доцент

0677763915

4/4

2/1

7

«Цивіліст»

 

Чорна Ж. Л. 

доцент кафедри,

к.ю.н., доцент

0674602224

5/5

4/0

2.    Відомості про дати/періодичність та місце засідання студентських наукових гуртків: не рідше одного разу на місяць, юридичний факультет Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова.

3.    Відомості про наявність протоколів студентських наукових гуртків (за який період): наявні всі протоколи за  2022 рік.


Професорсько-викладацький склад кафедри приймає активну участь у написанні науково-практичних коментарів до цивільного, цивільного процесуального та сімейного кодексів України, а також підручників і посібників з цивільного права та процесу, сімейного права, виконавчого провадження, альтернативного вирішення спорів, зокрема в межах TEMPUS-проекту 543990-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPCR (TRADIR). Слід відзначити активну участь у написанні підручника з військового права, а також у підготовці довідкових видань, зокрема збірників цивільного законодавства на українських землях та довідника з права світової організації торгівлі.
Викладачами підготовлено 20 наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science)
Свої міркування щодо найбільш актуальних проблемних питань у сфері приватного права викладачі систематично викладають в одноособових і колективних монографічних працях, а також наукових статтях у фахових виданнях та інших наукових збірниках. Найбільш вагомими науковими напрацюваннями за останні роки є одноособові монографії Ватраса В.А. «Джерела сімейного права: проблеми теорії та практики» (2020), Нагнибіди В.І. «Механізм правозастосування при вирішенні спорів у міжнародному комерційному арбітражі» (2020), а також колективні монографії «Оновлення Цивільного кодексу України : формування підходів» (2020), «Сучасні тендеції розвитку сімейного законодавства в Україні в світлі рекодифікації (оновлення) Цивільного кодексу України. Рекодифікаця цивільного законодавства України: виклики часу» (2021).
Основні наукові дослідження істотно впливають на розвиток доктрини приватного права та стали підґрунтям для подальших загальнотеоретичних наукових досліджень проблем приватного права в Україні та за її межами. Вони використовуються в освітньому процесі при викладанні навчальних дисциплін з приватного права, що підтверджується актами про реалізацію результатів наукових досліджень. 
Викладені та обґрунтовані в наукових дослідженнях пропозиції щодо змін і доповнень чинного законодавства України використано у нормотворчому процесі, що підтверджується актами про реалізацію результатів наукових досліджень у законотворчу діяльність окремих комітетів Верховної Ради України.
Про вагомість наукових напрацювань викладачів кафедри свідчать також відзнаки на конкурсах імені Святого Володимира за краще науково-правниче видання в Україні (м. Хмельницький) у номінаціях: «Підручники та посібники» («Вступ до альтернативного вирішення спорів», 2020 р.), «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» (Гринько С.Д. «Деліктні зобов’язання римського приватного права : поняття, система, рецепція», 2012 р, Ватрас В.А. «Джерела сімейного права: проблеми теорії та практики: монографія», 2021 р.; Сердечна І.Л. «Особисті немайнові права і обов’язки інших членів сім’ї та родичів: монографія», 2018 р.), а також всеукраїнському конкурсі за краще науково-правниче видання (м. Дніпропетровськ) у номінації «Підручники та посібники» («Вступ до альтернативного вирішення спорів», 2020 р.). 
Більше десяти років (з 2004) науково-дослідна дяльність кафедри була пов’язана із науковою лабораторією з проблем адаптації цивільного законодавства до стандартів Європейського Союзу Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України, що діяла на базі Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова.
Кафедрою було започатковано створення в університеті наукової школи у галузі знань 081 Право «Хмельницька школа приватного права» (рішення вченої ради від 25 лютого 2022 року), головним завданням якої є виконання наукових досліджень та підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів. Науковим засновником наукової школи є проф. Стефанчук Руслан Олексійович, а керівником проф. Гринько Світлана Дмитрівна. Кількісний склад наукової школи 24 особи. Науковий засновник школи – проф. Стефанчук Руслан Олексійович.
Професорсько-викладацький слад кафедри із 2006 року забезпечував діяльність аспірантури Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова зі спеціальностей 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право». Було підготовлено 32 кандидати юридичних наук. (фото 1)
З 2016 року кафедра забезпечує підготовку докторів філософії за спеціальністю 081 Право у галузі знань 08 Право. Було підготовлено 7 докторів філософії. 
Викладачі кафедри постійно запрошуються на рецензування дисертаційних досліджень.