Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Методичне забезпечення


Навчально-методичне забезпечення кафедри цивільного права та процесу

Навчально-методичне забезпечення кафедри складається з навчально-методичних матеріалів, робочих програм та силабусів для кожної дисципліни. Вказані матеріали розміщені на сайті електронної бібліотеки Університету. 
Викладачі кафедри відкриті до комунікації зі студентами щодо навчально-методичного забезпечення, тому матеріали також можуть розміщуватись на таких платформах як Teams, Google Class та ін. Науково-педагогічні працівники кафедри також співпрацюють зі студентами за допомогою силабусів. Навчально-методичні матеріали та робочі програми постійно оновлюються задля ефективного навчального процесу. 
Кафедра цивільного права та процесу тісно співпрацює з відділом навчально-методичного забезпечення, представники кафедри беруть участь у засіданнях методичних рад. 
Навчально-методичні матеріали та робочі програми розглядаються та затверджуються на засіданні кафедри, далі – методичної ради, Вченої ради Університету. 
Відповідальна особа за навчально-методичне забезпечення кафедри цивільного права та процесу – Ромась М.І., докторка філософії з права, доцентка кафедри цивільного права та процесу.
Приклад навчально-методичного забезпечення дисципліни кафедри цивільного права та процесу з навчальної дисципліни «Цивільне право ч. 3»:

РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО» для підготовки на першому освітньому рівні здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра за спеціальністю 081 Право галузі знань 081 Право

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ з навчальної дисципліни «ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО» (частина третя) для підготовки на першому освітньому рівні здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра за спеціальністю 6.030401 Правознавство галузі знань 0304 Право за денною формою навчання
 
СИЛАБУС з навчальної дисципліни «ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО» (частина третя) для підготовки на першому освітньому рівні здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра за спеціальністю 6.030401 Правознавство галузі знань 0304 Право за денною формою навчання