Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Кафедра цивільного права та процесу

Загальна інформація


 Кафедра цивільного права та процесу була створена відповідно до наказу № 71-п від 9 листопада 1995 року. Протягом 1997–2007 років іменувалась кафедрою цивільно-правових дисциплін. На сьогодні на кафедрі працюють 1 доктор юридичних наук, професор, 1 кандидат юридичних наук, професор, 5 кандидатів юридичних наук, доцентів, 4 кандидати юридичних наук.

   Завідувачами кафедри у різні часи були: д–р юрид. наук, проф., академік НАПрН України Андрейцев Володимир Іванович, канд. юрид. наук, доц. Котенко Володимир Дмитрович, канд. юрид. наук, проф. Білоусов Юрій Валерійович, д–р юрид. наук, проф., член–кор. НАПрН України Стефанчук Руслан Олексійович, канд. юрид. наук, доц. Андрушко Анатолій Васильович. З 2011 року кафедру очолює доктор юридичних наук, професор Гринько Світлана Дмитрівна.
 У різні часи дисципліни кафедри викладали: академіки Підопригора Опанас Андронович, Штефан Михайло Йосипович, доктори юридичних наук Коссак Володимир Михайлович, Кучеренко Ірина Миколаївна, доценти Фролов Максим Олександрович, Краснова Марія Василівна, Бурак Володимир Ярославович, Желіховська Юлія Віталіївна, Самбір Ольга Євгеніна, Стефанчук Микола Олексійович.
 Тривалий час у колективі кафедри працювали видатні юристи-практики Хмельниччини; Леванчук Олексій Миколайович – Голова Апеляційного суду Хмельницької області, Заслужений юрист України,  Продан Неля Василівна – начальник Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області, які  неодноразово очолювали  державну екзаменаційну комісію на юридичному факультеті університету; Мічковська Валентина Василівна – начальник Хмельницького міського ЗАГСУ.
   Професорсько-викладацький склад кафедри приймає активну участь у написанні науково-практичних коментарів до цивільного та сімейного кодексів України, а також підручників і посібників з цивільного права та процесу, сімейного права та виконавчого провадження, зокрема в межах TEMPUS-проекту 543990-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPCR (TRADIR). Серед останніх наукових здобутків є колективна монографія на тему: «Актуальні питання правового регулювання особистих немайнових та майнових відносин у контексті приведення законодавства України до європейських стандартів» (2016).
   Більше десяти років (з 2004) науково-дослідна діяльність кафедри була пов’язана із науковою лабораторією з проблем адаптації цивільного законодавства до стандартів Європейського Союзу Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України, що діяла на базі Хмельницького університету управління та права.
   Професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує діяльність аспірантури Хмельницького університету управління та права зі спеціальностей 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» та 081 «Право». Було підготовлено 21 кандидати юридичних наук.