Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Кафедра трудового, земельного та господарського права

Загальна інформація

 


Кафедра трудового, земельного та господарського права є однією з базових кафедр юридичного факультету, яка забезпечує здійснення освітнього процесу на таких освітніх програмах: «Доктор філософії з права», «Магістр права», «Бакалавр права», «Бакалавр міжнародного права», «Бакалавр соціального забезпечення».
 
ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ
29 травня 2007 року з метою провадження навчально-виховної і методичної діяльності зі споріднених навчальних дисциплін і здійснення наукової, науково-дослідної та науково-технічної діяльності за певним напрямом, вченою радою Хмельницького університету управління та права прийнято рішення створити кафедру земельного, екологічного та господарського права. У подальшому за кафедрою було закріплено викладання навчальної дисципліни «Трудове право України». Відповідно свою теперішню назву кафедра трудового, земельного та господарського права отримала у 2009 р. за рішенням вченої ради від 26 жовтня 2009 р.  
Біля витоків створення кафедри стояли відомі вчені-представники київської та львівської правничих шкіл: д.ю.н., професор, академік НАПрН України Володимир АНДРЕЙЦЕВ, д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПрН України Володимир НОСІК, д.ю.н., професорка, членкиня-кореспондентка НАПрН України Марія КРАСНОВА, д.ю.н., професорка, членкиня-кореспондентка НАПрН України Вікторія РЕЗНІКОВА, к.ю.н., доцент Володимир ФЕДОРОВИЧ, к.ю.н., доцентка Тетяна КОВАЛЬЧУК, заслужений юрист України, доцент Станіслав ДОМБРОВСЬКИЙ та інші вчені, які в різні часи викладали дисципліни кафедри. 
З моменту створення за рішенням вченої ради кафедру очолює випускник університету (1999 р.), д.ю.н., професор Іван КОСТЯШКІН. Нині на кафедрі працює 10 викладачів, з яких 1 доктор наук, 8 кандидатів наук. Вони забезпечують викладання дисциплін кафедри на високому навчально-методичному та науковому рівнях.