Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Кафедра трудового, земельного та господарського права

Загальна інформація


29 травня 2007 року з метою провадження навчально-виховної і методичної діяльності зі споріднених навчальних дисциплін і здійснення наукової, науково-дослідної та науково-технічної діяльності за певним напрямом, вченою радою Хмельницького університету управління та права прийнято рішення створити кафедру земельного, екологічного та господарського права. Рішенням вченої ради від 25 грудня 2007 року на посаду завідувача кафедри обрано Костяшкіна Івана Олександровича.
     28 січня 2008 року рішенням вченої ради університету змінено назву структурного підрозділу "кафедра земельного, екологічного та господарського права" на назву "кафедра трудового, земельного, екологічного, аграрного та господарського права" та закріплено викладання навчальної дисципліни "Трудове право України" за кафедрою трудового, земельного, екологічного, аграрного та господарського права.
     Свою теперішню назву кафедра трудового, земельного та господарського права отримала у 2009 році, змінивши попередню назву кафедри трудового, земельного, екологічного, аграрного та господарського права (протокол № 3 засідання вченої ради від 26 жовтня 2009 року).  
       У різні часи дисципліни кафедри викладали: д. ю. н., професор, академік АПрН України Андрейцев Володимир Іванович, д.ю.н., професор член-кореспондент НАПрН України Носік Володимир Васильович, д.ю.н., професор Краснова Марія Василівна, д.ю.н., доцент Рєзнікова Вікторія Вікторівна, к.ю.н., доцент Федорович Володимир Іванович, к.ю.н., доцент Ситницька Оксана Анатоліївна, заслужений юрист України Домбровський Станіслав Феліксович та ін.
    На кафедрі працюють 1 доктор  наук та  7 кандидатів  наук, які забезпечують викладання дисциплін кафедри на високому навчально-методичному та науковому рівнях.