Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Кафедра теорії та історії держави і права

Загальна інформація


Кафедра теорії та історії держави і права заснована у 1996 році. До цього дисципліни “Теорія держави і права”, “Історія держави і права України”, “Історія держави і права зарубіжних країн” та “Історія політичних і правових вчень” (які до цього часу є основними в переліку дисциплін кафедри), викладалися на кафедрі юридичних дисциплін, яку очолював голова Хмельницького обласного суду, заслужений юрист України Леванчук Олексій Миколайович. З моменту заснування університету базову юридичну дисципліну – теорію держави і права, -  викладав знаний на Поділлі і в Україні науковець, видатний педагог, перший штатний професор Хмельницького університету управління та права, доктор юридичних наук Петро Федорович Щербина.

У 1996 році кафедру очолив доктор юридичних наук, професор Кондратьєв Радомир Іванович. Маючи багаторічний попередній досвід науково-педагогічної діяльності і авторитет у науковому середовищі в Україні і на теренах колишнього СРСР, Радомир Іванович сформував працездатний і перспективний колектив кафедри, спроможний на рівні сучасних вимог вищої школи вирішувати проблеми організації навчально-виховного процесу. Він також заклав підвалини і визначив пріоритети наукових досліджень на рівні кафедри.

На кафедрі працюють вісім викладачів, серед яких три доктори юридичних наук, один доктор історичних наук, два кандидати історичних наук, один кандидат юридичних наук і магістр права. Вагомий вклад у роботу кафедри в різні роки внесли кандидати історичних наук, доценти Володимир Петрович Щербина, Дмитро Васильович Ярош, а також Денис Анатолійович Монастирський, Дмитро Анатолійович Габінет – кандидати юридичних наук.

При кафедрі функціонують три студентські наукові гуртки: теорії держави і права (керівник – магістр права Олійник Уляна Миколаївна); історії держави і права (керівник – доктор юридичних наук, професор Місінкевич Л.Л.); історії держави і права зарубіжних країн (керівник – кандидат історичних наук, професор кафедри Стеньгач Н.О.).

На базі кафедри відкрито аспірантуру за спеціальністю 12.00.12 – філософія права (юридичні науки).