Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Кафедра теорії та історії держави і права

Загальна інформація


Кафедра теорії та історії держави і права заснована у 1996 році. До цього дисципліни “Теорія держави і права”, “Історія держави і права України”, “Історія держави і права зарубіжних країн” та “Історія політичних і правових вчень” (які до цього часу є основними в переліку дисциплін кафедри), викладалися на кафедрі юридичних дисциплін, яку очолював голова Хмельницького обласного суду, заслужений юрист України Леванчук Олексій Миколайович. З моменту заснування університету базову юридичну дисципліну – теорію держави і права, -  викладав знаний на Поділлі і в Україні науковець, видатний педагог, перший штатний професор Хмельницького університету управління та права, доктор юридичних наук Петро Федорович Щербина.
У 1996 році кафедру очолив доктор юридичних наук, професор Кондратьєв Радомир Іванович. Маючи багаторічний попередній досвід науково-педагогічної діяльності і авторитет у науковому середовищі України, Радомир Іванович сформував працездатний і перспективний колектив кафедри, спроможний на рівні сучасних вимог вищої школи вирішувати проблеми організації навчально-виховного процесу. Він також заклав підвалини і визначив пріоритети наукових досліджень на рівні кафедри.
Вагомий вклад у розбудову кафедри в період її становлення внесли кандидати історичних наук, доценти Володимир Петрович Щербина, Дмитро Васильович Ярош, Юрій Олексійович Тополь, кандидат педагогічних наук, доцент Олексій Іванович Денищик.
Виконуючи кафедральну тему: «Теоретико-історичні проблеми розвитку держави і права (номер державної реєстрації: 0117U000104) на кафедрі підготовлено 3 кандидати юридичних наук - Монастирський Денис Анатолійович, Габінет Дмитро Анатолійович, Олійник Уляна Миколаївна та 2 кандидати історичних наук - Стеньгач Надія Олександрівна і Тітова Наталія Володимирівна, які в різні роки внесли вагомий вклад у роботу кафедри.
На базі кафедри відкрито аспірантуру за спеціальністю 12.00.12 – філософія права (юридичні науки).