Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Гуртожиток готельного типу "Енеїда"
Положення про гуртожиток готельного типу "Енеїда"
Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова


Загальні положення

 1. Дане положення визначає правовий статус гуртожитку готельного типу "Енеїда", встановлює порядок надання готельних та інших послуг, повноваження та інші питання діяльності гуртожитку готельного типу "Енеїда".
   
2. Гуртожиток готельного типу "Енеїда" є господарюючим структурним підрозділом Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова (далі за текстом - Університет).
   
3. Гуртожиток готельного типу "Енеїда" у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про вищу освіту" від 1 липня 2014 року №1556-VII, "Про освіту" від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII, Положенням про державний вищий навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05.09.1996 р.. Правилами користування готелями та надання готельних послуг в Україні, затвердженими наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству. Державного комітету України по туризму від 10 вересня 1996 р. N 77/44, іншими нормативно-правовими актами України, Статутом, Колективним договором та Правилами внутрішнього трудового розпорядку Університету, іншими локальними актами Університету.
   
4. Очолює гуртожиток готельного типу "Енеїда" директор, який призначається та звільняється з посади ректором Університету
   
5. Гуртожиток готельного типу "Енеїда" призначений для проживання на сплатних засадах громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства терміном до 45 діб. Проживання понад вказаний термін здійснюється з дозволу адміністрації гуртожитку готельного типу "Енеїда" за погодженням з керівництвом Університету. Крім цього, у гуртожитку готельного типу "Енеїда" можуть виділятися місця для проживання на пільгових засадах залучених для викладання в Університеті науково-педагогічних працівників та фахівців-практиків, студентів, аспірантів, здобувачів, слухачів підготовчих відділень Університету.
   
6. Відповідно до укладених договорів адміністрація гуртожитку готельного типу "Енеїда" вправі встановлювати за погодженням із керівництвом Університету пільгові умови надання готельних послуг окремим підприємствам, установам та організаціям.
   
7. Гуртожиток готельного типу "Енеїда", крім послуг по проживанню, вправі надавати інші додаткові сплатні послуги (послуги з харчування, прання та прасування білизни тощо).
   
8. В гуртожитку готельного типу "Енеїда" встановлюється цілодобовий режим робочого часу. Функціональні обов’язки працівників гуртожитку визначаються відповідними посадовими інструкціями.
   
9. До загальної структури гуртожитку готельного типу "Енеїда" входить філіал в с. Пирогівці Хмельницького району Хмельницької області. Філіал гуртожитку за своїм призначенням є базою відпочинку і використовується для надання відповідних платних послуг громадянам України, іноземним громадянам та особам без громадянства. Для працівників Університету та осіб, що навчаються в Університеті, такі послуги можуть надаватися на безкоштовній або пільговій основі.