Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Стратегія

Стратегія

Місія ХУУП імені Леоніда Юзькова полягає у створенні умов для розкриття потенціалу кожної особистості, яка працює та/або навчається в університеті, через вільний творчий освітньо-науковий процес відповідно до особистих та суспільних інтересів і потреб, зумовлених розвитком Української держави, а також глобальними процесами розвитку людської цивілізації.

 

Бачення

ХУУП імені Леоніда Юзькова — 2025:

  • цілісний дієздатний суб’єкт освітньої діяльності, спроможний виконувати освітньо-наукові завдання найскладнішого рівня;
  • статусний і конкурентоспроможний освітній, науковий та соціальний заклад вищої освіти;
  • надійний та соціально відповідальний партнер для громадських і владних інститутів, міжнародної та вітчизняної бізнес-спільноти;
  • університетська спільнота з власним корпоративним духом;
  • світоглядний простір, що надає можливості жити, працювати, навчатися, гармонійно розвиватися за принципами академічної свободи і доброчесності, професійної гідності і патріотизму;
  • сучасна інформаційна інфраструктура всіх сфер діяльності;
  • стійкий фінансово-економічний стан на основі диверсифікації фінансової бази, а також раціонального та економного її витрачання.

 

Стратегічні пріоритети, напрями і завдання

Стратегія розвитку у редакції 2021 року

 

 

Стратегія розвитку у редакції 2016 року