Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Нормативно-правові документи

СЕРТИФІКАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ Доктор філософії з права 081 Право третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень

СЕРТИФІКАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ Бакалавр міжнародного права 293 Міжнародне право перший (бакалаврський) рівень

СЕРТИФІКАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 242 "Бакалавр туризму" перший (бакалаврський) рівень 

СЕРТИФІКАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «Магістр правоохоронної діяльності»  262 Правоохоронна діяльність Другий (магістерський) рівень)

СЕРТИФІКАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «Бакалавр фінансів, банківської справи та страхування» 072 Фінанси, банківська справа та страхування перший (бакалаврський) рівень)

СЕРТИФІКАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «Магістр фінансів, банківської справи та страхування» 072 Фінанси, банківська справа та страхування другий (магістерський) рівень)

СЕРТИФІКАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «Магістр публічного управління та адміністрування. Територіальне управління та місцеве мамоврядування» 074 (281) Публічне управління та адміністрування другий (магістерський) рівень)

СЕРТИФІКАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ Галузь знань та спеціальність / напрям 0304 Право 6.030401 Правознавство за рівнем вищої освіти бакалавр