Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Вебінар «Публікаційна активність молодого вченого»

Публікаційна активність

11 травня 2022 року для молодих вчених, аспірантів та здобувачів освіти, які бажають пов’язати своє життя з науковою діяльністю в майбутньому пройшов вебінар «Публікаційна активність молодого вченого». 
Спікерами заходу виступили:
Черняк Олена Юріївна, кандидатка юридичних наук, доцентка, в.о. завідувача кафедри міжнародного та європейського права, голова комісії з академічної доброчесності, відповідальна за організацію діяльності спеціалізованих вчених рад університету.
Білоусов Юрій Валерійович, кандидат юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного права та процесу, завідувач науково-редакційного відділу, відповідальний секретар редакційної колегії часопису "Університетські наукові записки".
Олена ЧЕРНЯК детально зупинилась на правилах академічної доброчесності науковця, зробила акцент на рекомендованому рівні оригінальності тексту, правильності здійснення посилань та типових випадках самоплагіату. Жваве обговорення викликали  вимоги щодо кількості та змісту публікацій для захисту дисертаційного дослідження, їх відповідності науковій новизні та завданням дисертації. 
Юрій БІЛОУСОВ надав рекомендації щодо створення і наповнення профілю науковця в науково-метричних базах Scopus та Web of Science, присвоєння Digital Object Identifier науковим публікаціям, зупинився також на індексі Хірша й  поділився з слухачами рядом корисних посилань для розвитку наукових здобутків молодого ученого. Усі присутні мали змогу обговорити особливості здійснення наукових публікацій, як знаходити і обирати наукові видання відповідно до їх  категорії та спеціалізації.
Рада молодих учених висловлює щиру вдячність доповідачам, науковому товариству студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, відділу   аспірантури та докторантури за активну участь у заході. А ми продовжуємо серію вебінарів  націлених на  ефективне планування Вашої дослідницької та публікаційної діяльності!