Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Наші бакалаврські первістки…

Бакалаврські первістки

22 червня 2022 року відбувся захист бакалаврських робіт здобувачами вищої освіти за спеціальністю 242 Туризм. Ця подія є знаковою та історичною для кафедри публічного управління та адміністрування Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова, позаяк це перші випускники за цією спеціальністю і перші бакалаврські роботи. Наукові керівники та студенти з цікавістю і хвилюванням працювали над написанням та підготовкою до захисту бакалаврських робіт. 
За час науково-пошукової співпраці згадувалися яскраві моменти навчального процесу упродовж чотирьох років, які злетіли наче мить і вчорашні першокурсники завтра отримають свої дипломи. Приємно було спостерігати як формувалися самостійні студентські особистості, вироблялися стійкі життєві стереотипи, відточувався власний погляд на ті чи інші події та обставини. 
Обрана тематика бакалаврських робіт і підходи до їх написання та захисту вирізнялися якісним розмаїттям, самостійним характером, усвідомленою відповідальністю, фундаментальною підготовкою, власним науковим стилем і баченням себе у сфері туризму.
Успішний захист бакалаврських робіт, чітке обґрунтування власної думки, арґументація відповідей на запитання, практично-прикладна і творчо-пошукова спрямованість своїх досліджень, вміння спілкуватися із логічним звершенням діалогу – дозволяє утвердитися у правильності побудови й реалізації освітнього процесу та зміцнює впевненість у щасливому професійному і життєвому майбутньому наших перших випускників за спеціальністю 242 Туризм.