Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Круглий стіл «Сучасні наративи у філологічному дискурсі: реалії та виклики»

13 червня 2024 року в рамках роботи над обговоренням  та вдосконаленням освітньо-професійної програми «Бакалавр філології. Германські мови та літератури (переклад включно, перша - англійська)» кафедрою мовознавства Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова було проведено круглий стіл «Сучасні наративи у філологічному дискурсі: реалії та виклики».
Метою заходу було залучити представників наукових кіл, державних установ та студентства до конструктивного діалогу щодо покращення змісту та структури освітньо-професійної програми «Бакалавр філології. Германські мови та літератури (переклад включно, перша - англійська)» (гарантка ОП – завідувачка кафедри мовознавства, доцентка Ольга Нагорна).
 В обговоренні освітньо-професійної програми взяли участь провідні стейкхолдери, представники академічної спільноти, науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти України, які здійснюють підготовку фахівців за спеціальністю 035 «Філологія»: 
Ольга Воробйова (докторка філологічних наук, професорка кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»), Алла Марчишина (завідувач кафедри англійської мови Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, доктор філологічних наук, професор), Ігор Блощинський (начальник кафедри іноземних мов Національної академії державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, доктор педагогічних наук, професор), Олександр Ємець (професор кафедри германської філології та перекладознавства Хмельницького національного університету, кандидат філологічних наук, доцент, член Всеукраїнської асоціації когнітивної лінгвістики і поетики), Людмила Закреницька (доцентка кафедри іноземних мов Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, кандидатка філологічних наук, доцентка), Ольга Степенко (старша викладачка кафедри іноземних мов Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, голова методичного об’єднання викладачів іноземної мови ВНЗ, що здійснюють підготовку молодшого спеціаліста м. Хмельницького), Катерина Олександренко (завідувачка кафедри іноземної філології Хмельницького національного університету, докторка психологічних наук, професорка), Ірина Войтенко (старша викладачка кафедри іноземної та української філології Луцького національного технічного університету) та ін. До обговорення долучились здобувачі вищої освіти цієї спеціальності. 
Під час жвавої дискусії учасники обмінялися думками та пропозиціями щодо вдосконалення програми, впровадження нових дисциплін та практичних кейсів, розширення можливостей проведення практик.
Щиро вдячні усім учасникам за активну участь та конструктивний діалог, що дозволить забезпечити якісну підготовку майбутніх фахівців з лінгвістики.

Фотогалерея