Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Круглий стіл «Соціальне спрямування економічної діяльності в умовах викликів воєнного стану та повоєнного відновлення в Україні: правові та організаційні проблеми»

image 71                 image 72   image 73

30 листопада 2023 року Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова долучився спільно з Науково-дослідним інститутом приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака Національної академії правових наук України провели круглий стіл «Соціальне спрямування економічної діяльності в умовах викликів воєнного стану та повоєнного відновлення в Україні: правові та організаційні проблеми». Цей науковий захід організовано у контексті відзначення 30-річчя Національної академії правових наук України 
З вітальним словом  від співорганізаторів до учасників звернувся заступник директора з наукової роботи НДІ приватного права ім. Ф.Г. Бурчака НАПрН України, доктор юридичних наук, професор Віталій МАХІНЧУК.  
Модераторами заходу виступили завідувач відділу міжнародного приватного права та правових проблем євроінтеграції НДІ приватного права ім. Ф. Г. Бурчака НАПрН України, доктор юридичних наук Володимир КОРОЛЬ, доктор юридичних наук, головний науковий співробітник цього ж відділу Богдан ДЕРЕВЯНКО, докторка юридичних наук, провідна наукова співробітниця цього ж відділу Галина МИРОНОВА, в. о. завідувача кафедри соціального забезпечення університету, кандидатка юридичних наук, доцентка Надія ЧУДИК-БІЛОУСОВА.
Участь у роботі круглого столу взяли більше 60 учасників з числа наукових працівників, професорів, викладачів, суддів, адвокатів, докторантів, аспірантів із науково-дослідних установ, вищих навчальних закладів, судів Києва, Хмельницького, Львова, Івано-Франківська, Одеси, Донецька, Луганська, Ірпеня.
Тематичні напрями роботи круглого столу: правові вектори взаємодії публічного та приватного секторів задля подолання загроз суспільному благополуччю, перспективи правового регулювання відносин у сфері соціального підприємництва та соціальної економіки, правові шляхи підвищення ефективності надання суспільно значущих послуг у сфері охорони здоров’я, правові та організаційні засади волонтерської діяльності. 
Поряд з потужними доповідями провідних учених та початківців у науці щодо правового регулювання корпоративних відносин (докторка юридичних наук, професорка, професорка кафедри цивільного права Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, старша наукова співробітниця НДІ приватного права ім. Ф. Г. Бурчака НАПрН Алла ЗЕЛІСКО), критеріїв результативності державної політики (кандидат юридичних наук, старший дослідник, старший науковий співробітник відділу господарсько-правових досліджень проблем економічної безпеки Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В. К. Мамутова Національної академії наук України» Олександр ГАВРИЛЮК), актуальних проблемах правовідносин у громадських об’єднаннях (докторка юридичних наук, професорка, головна наукова співробітниця Лабораторії проблем корпоративного права НДІ приватного права ім. Ф. Г. Бурчака НАПрН Ольга ЗОЗУЛЯК), освітніх послуг (Наталія ФЕДОРЧЕНКО), соціальної відповідальності у житловому праві (кандидатка юридичних наук, доцентка, провідна наукова співробітниця відділу проблем приватного права НДІ приватного права ім. Ф. Г. Бурчака НАПрН України Ольга АВРАМОВА), актуальних питань нормотворення і правозастосування у сфері надання медичної допомоги (докторка юридичних наук, професорка, завідувачка кафедри медичного права Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Ірина СЕНЮТА); права на посмертну репродукцію в умовах військового стану (доктор юридичних наук, професор, дійсний член (академік) Національної академії правових наук України, професор кафедри цивільного права Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка Роман МАЙДАНИК); правового забезпечення надання екстреної медичної допомоги (докторка юридичних наук, професорка, завідувачка кафедри приватного права Державного податкового університету Ірина ЧЕХОВСЬКА); забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб на охорону здоров’я (кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри судової медицини та медичного права Національного медичного університету імені О. О. Богомольця Іван ДЕМЧЕНКО); проблемних аспектів фармацевтичних послуг в умовах викликів, створених пандемією та збройною агресією (головний спеціаліст відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області Андрій ЗЕЛІНСЬКИЙ), гідно представили свої дослідження науково-педагогічні та наукові працівників, здобувачі нашого університету.
На дискусійній панелі «Правові вектори взаємодії публічного та приватного секторів задля подолання загроз суспільному благополуччю» особливий інтерес викликали доповіді щодо динаміки звернень суб’єктів підприємницької діяльності за судовим захистом в сучасних умовах виступила (суддя Господарського суду Львівської області, докторка філософії з права, випускниця аспірантури університету Ольга БОРТНИК), щодо медіації як способу врегулювання конфліктів за участю соціально-вразливих груп населення (професорка кафедри цивільного права та процесу, кандидатка юридичних наук, доцентка Надія БОНДАРЕНКО-ЗЕЛІНСЬКА), щодо реформування фермерських господарств (доцентка кафедри трудового, земельного та господарського права, кандидата юридичних наук, доцентка Анна МІСІНКЕВИЧ), щодо вдосконалення законодавства в сфері публічних закупівель (аспірант університету Андрій ЄРЕМЧУК) та ін. Окрім цього заявлено, але не проголошено доповідь професора кафедри цивільного права та процесу Юрія БІЛОУСОВА («Ефективність виконання судових рішень як запорука довіри бізнесу»). 
На дискусійній панелі «Перспективи правового регулювання відносин у сфері соціального підприємництва, соціальної економіки, волонтерської діяльності» було заявлено доповіді кандидатки економічних наук, доцентки, доцентки кафедри соціального забезпечення Ірини КРАВЕЦЬ «Напрями розвитку соціальної економіки з урахуванням сучасних викликів», кандидатки юридичних наук, доцентки, в.о. завідувача кафедри соціального забезпечення, Надії ЧУДИК-БІЛОУСОВОЇ «Соціальне підприємництво як складник системи соціального забезпечення», кандидата юридичних наук, доцента кафедри трудового, земельного та господарського права, адвоката Ярослава БЛЯХАРСЬКОГО «Особливості відведення земельних ділянок під будівництво житла для внутрішньо переміщених осіб», здобувачки вищої освіти факультету публічного управління Катерини ШВЕЦЬ «Право внутрішньо переміщених осіб на отримання тимчасового житла», кандидатки юридичних наук, доцентки, доцентки кафедри соціального забезпечення Людмили ТАРАНЕНКО «Договірна робота в сфері соціального забезпечення в умовах воєнного стану».
На дискусійній панелі «Правові шляхи підвищення ефективності надання суспільно значущих послуг у сфері охорони здоров’я», де знайшла висвітлення проблематика медико-правового спрямування, представники університету готові були представити доповіді щодо медичного страхування як складова якісної системи охорони здоров’я (кандидатка економічних наук, доцентка, завідувачка кафедри фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку Алла КРУШИНСЬКА), щодо забезпечення права учасників війни на біологічне посттравматичне батьківство (материнство) (кандидатка юридичних наук, доцентка, доцентка кафедри цивільного права та процесу Галина АНІКІНА). 
У зв’язку із браком часу (а захід тривав майже 4,5 години) не всім вдалося виступити, відтак із багатьма доповідями можна буде ознайомитися вже у збірці, яка буде підготовлена за результатами круглого столу. Відеозапис круглого столу буде викладено на YouTube-каналі університету.