Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

КОНФЕРЕНЦІЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

22 грудня 2022 року відбулась конференція трудового колективу Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова.
На розгляд конференції виносився порядок денний з двох питань: 
1. Про внесення змін до складу вченої ради Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова 
Доповідач: Світлана ЯКИМЧУК– вчений секретар університету.
2. Звіт про діяльність ректора Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова за 2022 рік.
Доповідач: Олег ОМЕЛЬЧУК – ректор університету. 
В результаті розгляду першого питання було прийнято рішення, з врахуванням інформації голови лічильної комісії, обрати до складу вченої ради Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова таких представників: 
-    БУХАНЕВИЧА Олександра Миколайовича, завідувача кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права, доктора юридичних наук, професора, заслуженого юриста України, члена-кореспондента НАПрН України;
-    КРУШИНСЬКОГО Сергія Антоновича, завідувача кафедри кримінального права та процесу, кандидата юридичних наук, доцента.

В результаті розгляду та обговорення другого питання колективом була дана позитивна оцінка звіту ректора Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова Олега ОМЕЛЬЧУКА про діяльність закладу за 2022 рік та окреслені перспективи подальшої роботи університету.