Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

ХУУП ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА БУЛО ПІДПИСАНО ДОГОВІР ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО З ІНСТИТУТОМ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ІМЕНІ В. М. КОРЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

13 січня 2023 року було укладено договір про співробітництво між Хмельницьким університетом управління та права імені Леоніда Юзькова та між Інститутом держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України.
Предметом угоди є співпраця за такими напрямами:
- здійснення спільних дій з пошуку, розробки та реалізації нових наукових положень, рішень у яких Сторони мають спільний інтерес;
- проведення спільних консультацій з обміну науковою, навчальною та методичною, інформацією;
- взаємодія та обмін досвідом під час науково-дослідних робіт;
- створення науково-дослідних лабораторій, тимчасових науково-дослідних груп, комісій для реалізації науково-дослідних проектів;
- підготовка спільних наукових праць, монографій, навчальних посібників, енциклопедій, словників, довідників, іншої спеціалізованої літератури у сфері юриспруденції, історії, політології, філософії;
- проведення спільних наукових, науково-практичних заходів, наукових експертиз, рецензувань, обговорень монографій, науково-теоретичних і науково-практичних праць, взаємне опонування та рецензування дисертаційних досліджень за напрямами і проблемами, що становлять взаємний інтерес;
- надання можливостей публікуватися у наукових виданнях іншої Сторони та брати участь у наукових заходах іншої Сторони;
- організація та координація виконання спільних навчально-наукових проектів, грантів, конкурсів та інших форм залучення наукових інвестицій;
- практична реалізація можливостей академічної мобільності та формування індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів вищої освіти- третього освітньо-наукового рівня вищої освіти (докторів філософії) двох Сторін;
- надання консультаційних послуг, експертних висновків з актуальних питань, участь у підготовці проектів нормативно-правових актів.
Сподіваємось на плідну співпрацю у всіх визначених договором напрямках!