Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Хмельницьким університетом управління та права імені Леоніда Юзькова 20 травня 2022 року було укладено договір про співробітництво з Академією Гуспол (Чеська Республіка)

Договір про співробітництво з Академією Гуспол (Чеська Республіка)

З метою поглиблення міжнародної співпраці, посилення зв’язків із іноземними і міжнародними освітніми та науковими установами, у рамках розвитку практики залучення іноземних науково-педагогічних, наукових працівників, представників іноземних компаній та організацій до освітнього процесу Хмельницьким університетом управління та права імені Леоніда Юзькова 20 травня 2022 року було укладено договір про співробітництво з Академією Гуспол (Чеська Республіка).

Предметом договору є: 
    проведення спільних консультацій з обміну навчальною, методичною, науковою інформацією;
    узагальнення ефективних вітчизняних і зарубіжних методик навчання та їх впровадження в освітній процес;
    залучення науково-педагогічних кадрів Сторін для проведення лекцій або короткострокових курсів;
    реалізація процесів академічної мобільності здобувачів вищої освіти;
    надання обопільної допомоги в підвищенні кваліфікації науково-педагогічних та наукових працівників;
    обмін досвідом навчально-виховної та науково-дослідницької роботи;
    взаємодія під час науково-дослідних робіт;
   проведення науково-теоретичних, науково-практичних та інших конференцій, наукових експертиз, рецензувань, обговорень монографій, науково-теоретичних і науково- практичних праць, опанування дисертаційних досліджень за напрямами і проблемами, що становлять взаємний інтерес;
    здійснення спільних дій з пошуку, розробки та реалізації нових наукових положень, рішень, технологій, у яких Сторони мають спільний інтерес;
    обмін    науковими    публікаціями та документами поточних досліджень і сприяння в організації публікацій у виданнях кожної зі Сторін;
    проведення спільних консультацій, семінарів, конференцій, а також використання інших форм навчально-наукових контактів.

Сподіваємось на плідну співпрацю у всіх визначених договором напрямках!