Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Загальна інформація


НТСА ХУУП імені Леоніда Юзькова є об’єднанням студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, яке сприяє розвитку науки та виникненню інтересу до наукової роботи в молодіжному середовищі Університету. 
У своїй діяльності НТСА ХУУП імені Леоніда Юзькова керується Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», іншими нормативно-правовими актами України, Статутом Університету та цим Положенням, яке затверджується вищим колегіальним органом громадського самоврядування Університету.
Основними функціями товариства є:
- популяризація наукової діяльності серед здобувачів вищої освіти та молодих вчених;
- пошук і підтримка дослідників серед здобувачів вищої освіти, надання їм всебічної допомоги; 
- сприяння в оволодінні сучасними методиками та навичками проведення самостійних наукових досліджень; 
- сприяння в оволодінні формами організації та проведення наукових досліджень; 
- створення середовища, що сприяє дотриманню академічної доброчесності здобувачами вищої освіти і молодими вченими та ін.

Заступниця Голови товариства з питань наукової діяльності студентів факультету управління та економіки:
Попадюк Анна Леонідівна – студентка 2 курсу факультету управління та економіки за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»;
Заступниця Голови товариства з питань наукової діяльності студентів факультету публічного управління:
Тимуш Олександра Михайлівна – студентка 2 курсу факультету публічного управління за спеціальність 242 «Туризм»;
Заступниця Голови товариства з питань наукової діяльності студентів юридичного факультету:
Шевчук Анна Олегівна - студентка 2 курсу юридичного факультету за спеціальністю 081 «Право»
Секретар товариства:
Нянько Валерія Віталіївна – студентка 2 курсу юридичного факультету за спеціальністю 081 «Право» 

Публічний канал НТСА ХУУП імені Леоніда Юзькова  в додатку Telegram https://bit.ly/3WhJbRs