Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Грантова діяльність

Гранти – це сукупність фінансових засобів, що надаються на безповоротній основі некомерційним організаціям або ж фізичним особам на реалізацію соціальних проектів, благодійних програм, проведення накових досліджень, навчання, підготовку кадрів та на інші суспільно корисні цілі з наступним звітом про їх використання на визначені цілі. Надання гранту визначається вимогами грантодавця та відбувається за підсумками проведення грантового конкурсу. Найчастіше виділення грантів відбувається в ході реалізації грантової програми. Грантова програма – план дій з організації цільового фінансування проектів грантозаявників.

ЕРАЗМУС+ є Програмою міжнародної співпраці Європейського Союзу з іншими країнами світу у сфері освіти, молоді та спорту, що має на меті підтримку освітнього, професійного та особистісного розвитку громадян ЄС і поза його межами задля внеску до стійкого зростання, якості робочих місць і соціального згуртування, для розвитку інновацій та посилення європейської ідентичності і активного громадянства. Програма підтримує можливості навчальної та академічної мобільності в освіті та для молоді, проєкти та партнерства і розвиток стратегій та співпраці.
Ключові пріоритети Програми у сферах освіти, професійної підготовки, молоді та спорту на 2021-2027 рр.: якість в освіті та підготовці, інклюзія та гендерна рівність, зелені та цифрові трансформації, підготовка вчителів і наставників, вища освіта, геополітичний вимір. Крім цього, продовжується підтримка викладання, навчання та проведення досліджень з питань європейської інтеграції, зокрема щодо майбутніх викликів і можливостей ЄС в межах напряму Жан Моне.
Особи можуть подаватись індивідуально на конкурси грантів і долучатися до проєктів, які виграють різні організації.
Детальніше про нові можливості Програми Еразмус+ на 2021-2027 рр. на порталі Європейської Комісії: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/about-erasmus/what-is-erasmus

HORIZON EUROPE («ГОРИЗОНТ ЄВРОПА») – це 7-річна науково-дослідна програма Європейського Союзу, яка прийде на заміну програмі «Горизонт 2020». Європейська комісія розробила та затвердила план програми «Горизонт Європа», який передбачає підвищення фінансування науки в ЄС на 50% протягом 2021-2027 років, для подолання кризи, що спричинена поширенням COVID-19.
Структура програми включає в себе три взаємопов’язані блоки:
I. Передова наука (Excellent Science).
II. Глобальні виклики та європейська індустріальна конкурентоспроможність (Global Challenges and European Industrial Competitiveness).
III. Інноваційна Європа (Innovative Europe).
Відносно самостійним напрямом виступає програма «Євроатом», що запроваджується з метою забезпечення співробітництва в галузі цивільних наукових досліджень і технічних розробок у сфері ядерної безпеки та радіаційного захисту.
Основні блоки програми Horizon Europe містять низку кластерів, кожний з яких спрямований на визначені Європейською Комісією галузі діяльності. Зокрема, блок I «Передова наука» має кластери:
• Європейська Дослідницька Рада (ERC).
• Дії Марії Склодовської-Кюрі (MSCA).
• Дослідницькі інфраструктури.
Блок ІІ «Глобальні виклики та європейська індустріальна конкурентоспроможність» включає кластери:
• Здоров’я (охорона здоров’я протягом життя; неінфекційні та рідкісні захворювання; інструменти, технології та цифрові рішення для охорони здоров’я, включаючи персоніфіковану медицину; екологічні та соціальні визначники здоров’я; інфекційні захворювання, включаючи ті, що пов’язані з бідністю та знехтуваними захворюваннями; системи охорони здоров’я).
• Культура, креативність та інклюзивне суспільство (демократія та влада; соціальні та економічні трансформації; культура, культурна спадщина та креативність).
• Цифрова безпека для суспільства (суспільства, стійкі до стихійних лих; захист і безпека; кібербезпека).
• Цифрові технології, промисловість та космос (промислові технології; передові матеріали; Інтернет наступного покоління; кругова промисловість; космос, включаючи спостереження за Землею; нові сприяючі технології; ключові цифрові технології, включаючи квантові технології; штучний інтелект та робототехніка; передові обчислення та великі дані; низьковуглецева та чиста промисловість).
• Клімат, енергетика та мобільність (наука про клімат і кліматичні рішення; енергетичні системи та мережі; суспільство та міста; промислова конкурентоспроможність у транспортній галузі; розумна мобільність; забезпечення енергією; будинки та промислові об’єкти в умовах енергетичного переходу; чистий, безпечний та доступний транспорт; енергетичні сховища).
• Харчування, біоекономіка, природні ресурси, сільське господарство та навколишнє середовище (спостереження за навколишнім середовищем; сільське господарство, лісове господарство та сільська місцевість; кругові системи; системи харчування; біологічне розмаїття та природні ресурси; моря, океани та внутрішні води; біоекономічні інноваційні системи у Європі).
Блок III «Інноваційна Європа» має такі кластери:
• Європейська Рада з інновацій (EIC).
• Європейські інноваційні екосистеми.
• Європейський Інститут інновацій і технологій (EIT).
Детальніше про можливості Програми: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en

На даний час існує багато видів індивідуальних грантів для науковців. основними з них є:

1. Гранти на дослідження – це гранти на отримання фінансування для проведення наукового дослідження або реалізацію проекту, керівником і виконавцем якого є одна й та ж людина. Гранти на дослідження бувають декількох типів: на підтримку досліджень по поточному місцю роботи, а також на фінансування короткострокових наукових візитів до зарубіжних дослідних центрів.

Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (IF) – European Fellowships
Країна: Країни Європейського Союзу та асоційовані країни ЄС.
Установа-донор: Європейська комісія.
Терміни подачі: у вересні місяці щороку.
Мета гранту: проведення наукового дослідження в Європі чи одній з асоційованих країн протягом 1-2 років (передбачає можливість 3-6 місячного відрядження до ще однієї інституції в ЄС).
Цільова аудиторія: досвідчені науковці із захищеною дисертацією або ж щонайменше 4-річним досвідом повноцінної наукової діяльності.
Сума гранту: покриття проживання, транспортних витрат, витрат на членів родини, а також витрат на дослідження, нетворкінг та навчання стипендіата.
Посилання: https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/individual-fellowships_en.

ESPRIT Career Advancement for Postdocs
Країна: Австрія.
Установа-донор: Австрійський науковий фонд (FWF).
Терміни подачі: з 27 квітня 2021 року на постійній основі.
Мета гранту: проведення незалежного наукового дослідження в Австрії протягом 36 місяців у ролі головного дослідника (PI). Передбачає залучення ментора з німецької установи.
Цільова аудиторія: постдоки із дисертацією, захищеною протягом останніх 5 років.
Сума гранту: зарплата відповідно до ставки головного дослідника, а також покриття проєктних витрат від 15,000 до 25,000 євро на рік.
Посилання: https://www.fwf.ac.at/en/research-funding/fwf-programmes/esprit-programme.

Humboldt Research Fellowship (Наукова стипендія Гумбольдта)
Країна: Німеччина.
Установа-донор: Фонд Олександра Гумбольда.
Терміни подачі: протягом року, але заздалегідь до кожного окремого засідання Відбірної Комісії, що зустрічається у березні, липні та листопаді місяці.
Мета гранту: проведення наукового дослідження в Німеччині протягом 6-24 місяців для постдоків та 6-18 для досвідчених науковців.
Цільова аудиторія: постдоки та досвідчені науковці.
Сума гранту: Місячна стипендія у розмірі 2,670 євро для постдоків та 3,170 євро для досвідчених науковців.
Посилання: https://www.humboldt-foundation.de/en/apply/sponsorship-programmes/humboldt-research-fellowship.

DAAD Research Stays for University Academics and Scientists
Країна: Німеччина.
Установа-донор: Німецька служба академічних обмінів (DAAD).
Терміни подачі: у червні та листопаді місяці щороку.
Мета гранту: проведення наукового дослідження у Німеччині від 1 до 3 місяців.
Цільова аудиторія: як молоді науковці (із захищеною дисертацією) на початку кар’єри, так і досвідчені науковці, що працюють в освітній та/чи науковій інституції.
Сума гранту: місячна стипендія у розмірі 2,000-2,150 євро (залежно від посади/ наукового звання) та покриття транспортних витрат.
Посилання: https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?origin=17&status=5&subjectGrps=&daad=&q=&page=1&detail=50015456#prozess

PASIFIC Fellowship Programme (Програма стипендій PASIFIC)
Країна: Польща.
Установа-донор: Європейська комісія, програма MSCAСOFUND.
Терміни подачі: кінцевий термін подачі заявок першого конкурсу –        30 червня 2021 року. Другий конкурс буде закритий 30 грудня 2021 року.
Мета гранту: проведення дослідження в одному з 68 інститутів Польської академії наук або ж Міжнародному інституті молекулярної та клітинної біології у Польщі протягом 2 років.
Цільова аудиторія: молоді та досвідчені науковці і постдоки із захищеною дисертацією.
Сума гранту: місячна стипендія у розмірі ≈ 2,500 євро, а також бюджет до 93,000 євро на реалізацію проєкту. У разі переїзду до Польщі обраного кандидата разом із сім’єю, передбачено можливість отримати додаткову фінансову допомогу.
Посилання: https://pasific.pan.pl.

2. Гранти на навчання (літні школи, зимові школи). Такі школи гармонійно поєднують інтенсивне навчання та активний відпочинок. Це і численні знайомства, і дружня атмосфера, і обмін досвідом. Навчання проходить за методом проєктів та включає інтерактивні лекції, практикуми, тренінги з командоутворення і творчого розв’язання проблем, пізнавальні екскурсії. Глибоке занурення в тему і неформальне спілкування з науковцями й експертами дає можливість за короткий час опанувати великий обсяг знань і навичок в обраній галузі. Участь в літніх школах або зимових школах – це, крім іншого, відмінна можливість поїздити по інших країнах і відточити вміння спілкуватись іноземною мовою.

DAAD: літні курси з вивчення німецької мови у Німеччині

Що: University Summer Courses offered in Germany for Foreign Students and Graduates DAAD

Для кого: для студентів бакалаврату та магістратури для покращення німецької мови і знань про країну, культуру

Терміни: 2022 рік

Дедлайн: грудень 2021

Фінансування:

  • переліт, страхування, відвідування курсів
  • стипендія €1236

Посилання: https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?origin=104&status=1&subjectGrps=&daad=1&q=&page=4&detail=50035295

3. Гранти на стажування дозволяють отримати хороший досвід практичної роботи як у закордонному університеті, так і в відомих компаніях або міжнародних організаціях. Вивчаючи досвід передових країн, аспіранти, докторанти, науково-педагогічні працівники підвищують рівень знань, освоюють новітні унікальні методи, набувають досвіду викладацької діяльності, отримують інформаційний обмін і розширюють наукові контакти.

Стажування у Європейському Парламенті

Терміни подачі заявки: щороку, для стажування у жовтні-лютому  - в червні,

Подайте заявку в червні, для стажування в березні-липні - в листопаді.

Дедлайн: 30 листопада 2021

Тривалість стажування – 5 місяців. Кожен кандидат може подати заявку на 3 вакансії.

Стажери, які працюватимуть у Брюсселі та Люксембурзі, отримуватимуть 1339 € на місяць.

Посилання:

https://ep-stages.gestmax.eu/website/application-informations

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/work-with-us/traineeships

Меморіальний фонд ім. Івана Коляски (JOHN KOLASKY MEMORIAL ENDOWMENT FUND)

Країна: Канада.

Терміни подачі: 01 березня щороку.

Тематика стажування: економіка, політичні науки, історія, право та суспільні науки. Щорічні стипендії аспірантам та науковцям із України для стажування в Альбертському університеті. Розмір стипендії – 2500$ –3000$.Тривалість стипендії – від 3 до 9 місяців.

Посилання: https://www.ualberta.ca/index.html.

Програма вирішення проблем суспільства (Community Solutions Program) – програма професійного розвитку, тривалістю 1 рік, спрямована на посилення лідерських навичок та умінь у сфері менеджменту (тренінги, онлайн курси, професійне наставництво) що складається з:

4-х місячного стажування у США — учасників програми поміщають у різні організації у США, де вони стажуються;

Community Leadership Institute – програма,;

Ініціатива або проект буде реалізовано після прибуття на батьківщину.

Організатори надають: допомогу в оформленні візи J-1; авіа-переліт в обидва кінці; щомісячну допомогу на оплату проживання, харчування та інших витрат у США; страхування.

4. Тревел-гранти та гранти на поїздки, які дозволяють поїхати на престижну зарубіжну конференцію, покриваючи вартість проїзду і проживання в країні перебування. Залежно від конференції, гранти на поїздки можуть включати чи не включати покриття оргвнеску на участь в ній. Зазвичай тревел-гранти надаються самими організаторами конференції, або великими міжнародними об’єднаннями вчених на зразок SPIE.

Резиденція для вчених, мислителів та представників мистецтва у Франції - Camargo Core Program

Щороку учасниками програми стають 18 осіб (9 представників мистецтва та 9 вчених/мислителів).

Програма надає учасникам місце та час для роздумів, творчості та спілкування. Заохочуючи дослідження та експерименти, організатори програми підтримують роботи представників мистецтва, науковців та мислителів у сфері мистецтв та гуманітарних наук. Заохочуючи мультидисциплінарний та міждисциплінарний підходи, організатори мають бажання просунути зв'язок між дослідженням та творчістю.

Програма резиденції організовується 2 рази на рік: восени, навесні.

Організатори оплачують проїзд учасників програм та пропонують стипендію 250$ на тиждень. Також учасники програми можуть приїжджати зі своїми сім'ями (діти повинні бути старші 6 років і відвідувати школу).

Додаткові інформаційні ресурси для пошуку грантів

ГУРТ: https://gurt.org.ua/

Велика Ідея: https://biggggidea.com/opportunities/

Unistudy: http://unistudy.org.ua/

Scientific Social Communityhttps://www.science-community.org/uk/grants

House of Europehttps://houseofeurope.org.ua/

Громадський простір: https://www.prostir.ua/about/

Зарубіжні ресурси з фандрайзингу:

Міжнародна асоціація суспільних та корпоративних донорів: https://www.efc.be

Міжнародний портал про філантропію: https://candid.org/?fcref=lr

Міжнародний портал для некомерційних організацій: https://www.guidestar.org/