Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Хитра Олена Володимирівна

ПІБ
Хитра Олена Володимирівна
ПІБ (англійською)
OLENA KHYTRA
Вчене звання
доцент
Науковий ступінь
кандидат економічних наук
Посада
доцент кафедри публічного управління та адміністрування
Освіта

Народилася 08.09.1975 р.
З 2020 року працює на посаді доцента кафедри публічного управління та адміністрування у ХУУП імені Леоніда Юзькова.

Науково-педагогічна діяльність

У 2002 році захистила дисертацію на тему «Синергізм спільних підприємств» та здобула науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю «Світове господарство і міжнародні економічні відносини».
У 2006 році здобула вчене звання доцента.

УЧАСТЬ У ПРОЄКТАХ:
1. Участь у роботі Регіонального круглого столу «Актуальні проблеми розвитку сільського (зеленого) туризму в сучасних умовах: досвід Польщі» (Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 10 березня 2021 року).
2. Участь у роботі Круглого столу «Проблеми та перспективи розвитку дуальної форми здобуття вищої освіти в Україні» (Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 21 грудня 2021 року).
3. Співавтор освітньої інноваційної практики «Підготовка магістрів за спеціальністю 281 – Публічне управління та адміністрування, галузі знань – Публічне управління та адміністрування (конкурс «Кращі практики впровадження освітніх інновацій у системі професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад» у 2021 році).
4. Участь у роботі організаційного комітету Регіонального конкурсу есе (творчих робіт) ««Розвиток туризму в умовах пандемії: виклики та перспективи» для учнів 9–11 класів закладів загальної середньої освіти Хмельницької області (Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, січень–квітень 2021 року).
5. Участь у роботі організаційного комітету Регіонального конкурсу есе (творчих робіт) «Туристичні скарби рідного краю» для учнів 9–11 класів закладів загальної середньої освіти Хмельницької області (Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, січень–лютий 2022 року).

Проєкти із студентами:
1. Вихованчук М.В. «Особливості застосування технологій HR-брендингу на сучасному підприємстві» (диплом І ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за спеціальністю «Менеджмент організацій», 2020 рік).
2. Поперечна Н.В. «Модернізація системи управління персоналом на засадах гендерного розмаїття та гендерної взаємодії працівників» (диплом І ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за спеціальністю «Гендерні дослідження», 2020 рік).
3. Улицька І.Є. «Формування системи менеджменту умов праці на сучасному підприємстві» (диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за спеціальністю «Менеджмент організацій», 2020 рік).
4. Чаплій А.В. «Сучасні тенденції застосування рекрутингу в системі управління персоналом підприємства» (диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за спеціальністю «Економіка підприємства», 2020 рік).
5. Поліщук Л.М. «Роль аут-технологій у пристосуванні системи управління персоналом підприємства до трансформації відносин зайнятості на ринку праці» (участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Економіка підприємства», 2020 рік).
6. Ковальчук Г.Р. «Маркетингове забезпечення управління персоналом на сучасному підприємстві» (участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за галуззю знань 05 – Соціальні та поведінкові науки, спеціальністю 051 – Економіка, спеціалізацією «Управління персоналом та економіка праці», 2018 рік).
7. Кісельова О.С. «Удосконалення методології менеджменту продуктивності в сучасних умовах господарювання» (участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за галуззю знань 05 – Соціальні та поведінкові науки, спеціальністю 051 – Економіка, спеціалізацією «Управління персоналом та економіка праці», 2018 рік).

Сфера наукових інтересів
державне управління та місцеве самоврядування, зовнішньоекономічна діяльність підприємства, міжнародний менеджмент, менеджмент продуктивності, міжнародні організації, економічна синергетика, економіка праці і соціально-трудові відносини
Викладає дисципліни
«Зовнішньоекономічна діяльність підприємства», «Євроінтеграція, міжнародне публічне управління та безпека», «Географія туризму», «Рекреаційна географія», «Регіональний та місцевий розвиток», «Управління ресурсами».
Основні наукові публікації

1. Торгова Л. В., Хитра О. В. Основи зовнішньоекономічної діяльності : навч. посібник. Львів : Новий Світ-2000, 2006. 512 с.
2. Торгова Л. В., Хитра О. В. Основи зовнішньоекономічної діяльності. Практикум : навч. посібник. Львів : Новий Світ-2000, 2007. 220 с.
3. Хитра О. В. Менеджмент продуктивності : навч. посібник. Львів : Новий Світ-2000, 2014. 440 с.
4. Хитра О. В. Управління командами : навч. посібник. Хмельницький : ХНУ, 2017. 495 с.
5. Dykha M., Cheban Y., Bilyk O., Siryk Z., Khytra O., Dudnyk A. Management of corporate social activity in the organization. International Journal of Management. 2020. Vol. 11. Issue 5. pp. 97–107. URL: http://www.iaeme.com/ijm/issues.asp?JType=IJM&VType=11&IType=5.
6. Хитра О. В. Мотиви трудової поведінки працівників як точки біфуркації на шляху підвищення продуктивності праці. Приазовський економічний вісник : електронне наукове фахове видання. 2020. Вип. 3 (20). С. 202–210. URL: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2020/3_20_ukr/37.pdf.
7. Хитра О. В. Перспективи досягнення синергетичності суспільства в умовах соціально орієнтованої ринкової економіки. Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. 2020. Том 25. Вип. 2 (81). С. 127–133.
8. Хитра О.В. Особливості застосування менеджменту вражень у туристичному бізнесі. Індустрія туризму і гостинності в Центральній та Східній Європі. 2021. № 3. С. 49–60 
9. Хитра О.В. Синергетичний потенціал розвитку туристично-рекреаційної соціо-еколого-економічної системи. Економіка та суспільство. 2021. № 25. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/276/264
10. Хитра О.В. Менеджмент гостинності як передумова ефективного розвитку туризму в Україні. Причорноморські економічні студії. 2021. Вип. 64. С. 84–92. URL: http://bses.in.ua/journals/2021/64_2021/16.pdf

 

Підвищення кваліфікації

1. Навчання за програмою «Проектування освітніх програм в контексті стандартів вищої освіти» (Центр підвищення кваліфікації та післядипломної освіти Хмельницького національного університету) у період з 13.02.2018 р. до 31.05.2018 р.
2. Стажування у ТОВ «ГРК «Собкофф» (м. Хмельницький) з 18.11.2019 р. до 18.01.2020 р.
3. Підвищення кваліфікації за програмою «Педагогічна майстерність» (Центр підвищення кваліфікації та післядипломної освіти Хмельницького національного університету) у період з 03.02.2020 р. до 31.05.2020 р.
4. Підвищення кваліфікації за результатами участі в роботі Міжнародної наукової конференції «Економічна безпека: держава, кластер, підприємство» на базі Вищої школи бізнесу та економіки в Університеті НОВА (Лісабон, Португалія), 25–26 грудня 2020 року.
5. Підвищення кваліфікації за результатами участі в роботі Міжнародної наукової конференції «Цифровізація економіки в умовах пандемії: процеси, стратегії, технології» (Кафедра підприємництва та інновацій у Державному університеті імені Яна Кохановського, Кельце, Польща), 22–23 січня 2021 року.
6. Підвищення кваліфікації за результатами участі в роботі V Міжнародної наукової конференції на тему: «Сучасні трансформації в економіці та управлінні» (Кафедра менеджменту в Університеті Клайпеди, Литва), 26–27 березня 2021 року.
7. Підвищення кваліфікації за результатами участі в роботі V Міжнародної наукової конференції «Економіка та людиноцентризм: сучасний фундамент розвитку людства» (Факультет економіки та менеджменту в Університеті Лейпцигу, Німеччина), 23–24 квітня 2021 року.
8. Підвищення кваліфікації за результатами участі в роботі ІІ Міжнародної наукової конференції на тему «Розвиток соціально-економічних систем в умовах глобального мережного середовища» (Факультет права, економіки та управління в Університеті міста Ле-Ман, Франція), 21–22 травня 2021 року.
9. Підвищення кваліфікації за результатами участі в роботі Міжнародної наукової конференції «Механізми забезпечення розвитку економіки в умовах глобальних змін: міжнародний досвід» (Університет прикладних наук ISMA (м. Рига, Латвія) за підтримки Центру українсько-європейського наукового співробітництва), 4–5 червня 2021 року.
10. Підвищення кваліфікації з ефективності використання інформаційно-телекомунікаційних технологій та цифрових інструментів (Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова), 14–18 червня 2021 року.
11. Підвищення кваліфікації за результатами участі в роботі ІІ Міжнародної наукової конференції «Економічна безпека: держава, кластер, підприємство» на базі Вищої школи бізнесу та економіки в Університеті НОВА (Лісабон, Португалія), 24–25 грудня 2021 року.

Дисертація
Синергізм спільних підприємств: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.05.01 – Світове господарство і міжнародні економічні відносини.