Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Досягнення кафедри

2023 рік

 

New accordion content

2022 рік

 Науково-педагогічними працівниками кафедри у 2022 році забезпечено викладання 20 навчальних дисциплін. Підготовлено та опубліковано 10 наукових статей, зроблено 13 доповідей на конференціях та круглих столах. Професор Савенко В. В.М. підготував статтю у наукометричному виданні, що індексуються базою даних scopus - Blahuta Roman, Blikhar Vyacheslav, SavenkoViktor, Vinichuk Mariia, Gapchich Vitaliy Problems of democratic development of the state and society in the conditions of the Russian federation’s war with Ukraine: economic and legal aspect.  Фінансово–кредитна діяльність:проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць.  Київ, 2022. Том 5 № 46, С. 417-426. Web of Science Core Collection.

Прорецензовано 3 наукових збірників «Хмельницькі краєзнавчі студії»: [Редкол. Баженов Л. В. (голова), Блажевич Ю. І. (співголова), Єсюнін С. М. (відп. секр.) та ін.] – Хмельницький: Фоп Стрихар А. М., 2022. Вип. 31 – 33.

Місінкевич Л. Л. виконував обов’язки члена редакційної колегії наукового часопису «Вісник Хмельницького університету управління та права» –«Університетські наукові записки», члена редакційної колегії Вісника державного архіву Хмельницької області «Подільська старовина» та члена редакційної колегії науково-краєзнавчого збірника «Краєзнавець Хмельниччини».

Здійснювалося керівництво студентським науковим гуртком з «Історії держави і права зарубіжни

Accordion content 1.

2021 рік

Науково-педагогічними працівниками кафедри у 2021 році підготовлена і проведена 30 березня міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Діджиталізація та права людини» з випуском електронного збірника матеріалів.

В цьому році підготовлено та опубліковано 15 наукових статей, зроблено 18 доповідей на конференціях. Професорка В. М. Вовк підготувала розділ до колективної монографії «Вдосконалення нормотворчої техніки та нормативно-правове регулювання як чинники підвищення ефективності нормотворчої діяльності: Сучасні аспекти науки» та статтю у наукометричному виданні, що індексуються базою даних scopus - Blichar M., Vovk V., Schevchenko N., Kokcaniuk T., Dobosh Z. «Directions of offense preventionin the stock market of Ukraine. Financial and credit activity-problems of theory and practice». 2021. T. 3. Vol. 38. P. 437-446. Web of Science.

Прорецензовано 6 наукових збірників «Хмельницькі краєзнавчі студії»: [Редкол. Баженов Л. В. (голова), Блажевич Ю. І. (співголова), Єсюнін С. М. (відп. секр.) та ін.] – Хмельницький: Фоп Стрихар А. М., 2021. Вип. 25 – 30, навчальний посібник «Історія держави і права зарубіжних країн» : Полтава: НУ «Полтавська політехніка ім. Ю. Кондратюка», 2021. 238 с.; та збірник тез Вcеукраїнської науково-практичної конференції «Теоретико-методологічні та практичні аспекти підготовки вчителя правознавства: досвід і проблеми», проведеної 4 грудня 2020 р. у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.

У 2021 році кафедра рекомендувала до захисту дисертацію Андриц М. Р. «Принципи права в рішеннях Конституційного суду України».

Науково-педагогічні працівники кафедри Вовк В. М виконувала обов’язки члена редакційної колегії наукового часопису «Вісник Хмельницького університету управління та права» –«Університетські наукові записки» та журналу «Європейська наука», а Місінкевич Л. Л. – . члена редакційної колегії Часопису «Університетські наукові записки», члена редакційної колегії Вісника державного архіву Хмельницької області «Подільська старовина» та члена редакційної колегії науково-краєзнавчого збірника «Краєзнавець Хмельниччини».

Здійснювалося керівництво студентськими науковими гуртками з «Історії держави і права зарубіжних країн», в якому приймали участь 14 студентів та «Теорії держави і права» за участю 21 гуртківця. Всі вони прийняли участь в роботі Щорічної студентської наукової конференції.