Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Кафедра філософії, соціально-гуманітарних дисциплін та фізичного виховання

Загальна інформація


Кафедра філософії, соціально-гуманітарних наук  та фізичного виховання  працює згідно наказу ректора № 296 / 18 від 04 липня 2018 року. Створена на базі злиття двох кафедр: кафедри філософії та соціально-гуманітарних наук та кафедри гуманітарно-природничих наук та фізичного виховання.

Завідувач кафедри - доктор філософських наук, професор Леонід Антонович Виговський.

Значний внесок у становлення кафедр свого часу здійснили доктор історичних наук, професор Л.М. Місінкевич, кандидат політичних наук, доцент М.П. Вавринчук, кандидат педагогічних наук, доцент О.І. Денищик, кандидат біологічних наук, доцент Т.В. Виговська, кандидат філософських наук, доцент А.М. Вальчук. Історія кафедри тісно пов’язана з іменем кандидата філософських наук, доцента Гернего Олександра Олександровича, який передчасно пішов із життя.

Нині на кафедрі працюють десять науково-педагогічних працівників, з них один доктор наук, один професор, три кандидати наук, один доцент,  шість старших викладачів, з них один заслужений вчитель України.

Викладачі кафедри постійно відчувають активну допомогу та підтримку в навчальному процесі та науково-дослідній роботі доктора філософських наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, заступника директора Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України, президента Української Асоціації релігієзнавців А.М. Колодного, доктора філософських наук, професора Л.О. Филипович.