Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Нагорна Ольга Олександрівна

ПІБ
Нагорна Ольга Олександрівна
ПІБ (англійською)
OLHA NAHORNA
Вчене звання
доцент
Науковий ступінь
доктор педагогічних наук
Посада
завідувач кафедри мовознавства
Нагороди

Подяки (Міністерство освіти і науки України, Хмельницька обласна рада, управління патрульної поліції у місті Хмельницькому) грамота Міністерства освіти і науки України..

Освіта

Народилася 03.08.1980 р.
З 2001 р. працює у ХУУП, з 2011 р. на посаді завідувача кафедри мовознавства.

Науково-педагогічна діяльність

У 2008 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.051.02 з філологічних наук в Одеському національному університеті ім. І.І.Мечникова захистила дисертацію «Етнокультурні особливості семантики англійських фразеологізмів» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови, у 2011 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри мовознавства.
Диплом доктора педагогічних наук від 15.04.2021 р. ДД № 011135
Спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
Тема дис.: «Теорія і практика професійної підготовки магістрів міжнародного арбітражу в університетах Великої Британії»
Захист відбувся 19 лютого 2021 року на засіданні спеціалізованої ради Д 70.052.05
 

Сфера наукових інтересів
порівняльна педагогіка, професійна педагогіка, фразеологія, практика перекладу, методика викладання іноземних мов.
Викладає дисципліни
«Іноземна мова (зпс)», «Юридична іноземна мова», «Ділова іноземна мова», «Практичний курс основної мови», «Теорія і практика перекладу».
Основні наукові публікації

1.   Англійська мова для правників: підручник [для студ. юр.фак-тів ун-тів]  – Хмельницький: ХУУП, – 2011. – 294 с.
2.   Нагорна О.О., Гуменчук О.Є. A Reading Skills Book (on the basis of the novel «Theodore Boone: The Abduction» by John Grisham): навч. посіб. [для студ. юр.фак-тів ун-тів] /О.О. Нагорна, О.Є. Гуменчук. – Хмельницький: ХУУП, 2016. – 64с.
3.   Деякі аспекти організації професійної підготовки магістрів міжнародного комерційного арбітражу в університетах Великої Британії / Нагорна О.О. // Педагогічний дискурс: збірник наукових праць. – 2015. – № 19. – С. 137¬-140.
4.   Поняття «Міжнародний арбітраж» у контексті професійної підготовки майбутніх арбітражних юристів /Нагорна О.О. //Науковий журнал ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». – 2017. – № 9. – С. 107–112.
5.   Організація магістерської програми «Міжнародний комерційний арбітраж» в Стокгольмському університеті /Нагорна О.О. //Фізико-математична освіта. – 2017. – № 1(11). – С. 80–84¬.
6.   The Current State of Professional Training of LLM Students in International Arbitration in the New York University School of  Law /Nahorna O.O. //Studia Zarzadzania i Finansow. – 2017. – № 12. – С.243–248.
7. Nahorna, Оlha. Hallmarks of LLM in Comparative and International Dispute Resolution at Queen Mary University of London. Науковий вісник Ужгородського університету. 2018. № 1 (42). С. 155–159 (3 міжнар. наук. бази).
8. Nahorna, O. O. Open Book Exam as Assessment Method at Master Degree Programmes in International Arbitration and Alternative Dispute Resolution: Foreign Experience. Comparative Professional Pedagogy. 2018. № 8 (4).С. 26–30 (25 міжнар. наук. баз).
9. Нагорна, О. О. (2019). Завершення навчання на спеціалізованій магістерській програмі з міжнародного арбітражу як невід’ємний етап у професійній підготовці майбутніх арбітражних суддів. Педагогічний дискурс, 26, 60–63. (12 міжнар. наук. баз).
10. Nahorna, O. (2019). Management of LLM Programmes in International Dispute Resolution and Arbitration: The Experience of England. Virtus, 39, 50–52 (7 міжнар. наук. бази). 
 

Підвищення кваліфікації

1.   Навчальний візит для викладачів іноземних мов до університету імені Марії-Кюрі Склодовської (м. Люблін, Республіка Польша) в рамках проекту TEMPUS № 543990 – TEMPUS – 1 – 2013 – DE – TEMPUS – JPCR «Навчання альтернативному вирішенню спорів як підхід до забезпечення прав людини (TRADIR)», 23.03.-05.04. 2015 р.
2.   Програма «Наукове письмо англійською мовою без кордонів», Східноєвропейський національний університет імені лесі Українки, 14–16 вересня 2017 р.
3.   International internship under the program “Fundraising and organization of project activities in educational establishments: European experience”, June12- July 18, 2021