Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Івановська Алла Миколаївна

ПІБ
Івановська Алла Миколаївна
ПІБ (англійською)
ALLA IVANOVSKA
Вчене звання
професор
Науковий ступінь
доктор юридичних наук
Посада
проректор з наукової роботи, професор кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права
Години прийому
вівторок 15.00 – 17.00
Нагороди

Грамота Верховної Ради України «За заслуги перед Українським народом» (№ 739-к від 7 вересня 2021 року);
Грамота Голови Конституційного Суду України (від 16 травня 2019 року);
Подяка Президента Національної академії правових наук України (2019 рік);
Грамота Хмельницької обласної ради (8 жовтня 2007 року);
Почесна грамота Хмельницької  обласної державної адміністрації (1 вересня 2010 р.).
Грамота Хмельницької обласної ради (3 жовтня 2021 року);
Диплом переможця конкурсу імені Святого Володимира на краще науково-правниче видання в номінації «Підручники та посібники» у секції «Конституційне право» (24.10.2019 року № 1);
Диплом переможця конкурсу імені Святого Володимира на краще науково-правниче видання в номінації «Конституційне право; муніципальне право» (30.09.2021 року № 1);
Диплом лауреата 2 премії  у номінації «Конституційне право; муніципальне право» щорічної премії імені Святого Володимира за краще науково-правниче видання (13.10.2013 року № 1);
Диплом третього ступеня у номінації «Кращий науково-педагогічний працівник Хмельницького університету управління та права»  (9 жовтня 2017 року).
 

Освіта

1997 р. - Львівський державний університет імені Івана Франка, спеціальність «Правознавство».
31 березня 2000 року у спеціалізованій вченій раді К 70.705.02 у Національній академії прикордонних військ України імені Богдана Хмельницького захистила кандидатську дисертацію на тему: «Правові основи контрольної діяльності юридичної служби державного комітету у справах охорони державного кордону України». 22 лютого 2007 року рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки Івановській А.М. присвоєно вчене звання доцента кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права. 
26 лютого 2021 року у спеціалізованій вченій раді Д 26.867.01 Інституту законодавства Верховної Ради України захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Конституційний контроль в системі державного контролю: теоретико-правові та праксеологічні засади». 1 лютого 2022 року рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки Івановській А.М. присвоєно вчене звання професора кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права. 
 

Науково-педагогічна діяльність

1997-2001 рр. – викладач, старший викладач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Академії ПВУ;
з 2001 р. – старший викладач, доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Хмельницького університету управління та права;
з 2014 р.-т/ч - професор кафедри  конституційного, адміністративного та фінансового права Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова.
Є членом вченої ради університету, редакційної колегії Часопису Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова «Університетські наукові записки».
 

Викладає дисципліни
«Конституційне право зарубіжних країн», «Порівняльне конституційне право», «Конституційний контроль в Україні», «Проблеми конституційного права України», «Правове регулювання адміністративних послуг»;
«Теорія та практика реалізації конституційного контролю».
Основні наукові публікації

1. Sukhonos, V., Pavlenko, L., Krukhmal, O., Ivanovska, A., & Maletov, D. (2021). Forms of committing corrupt abuses of public finances and ways to counteract them in Ukraine. Amazonia Investiga, 10(39), 149-158.
2. Івановська А. М. Правові позиції Конституційного Суду України: поняття та характерні ознаки. Університетські наукові записки. 2015. № 2 (54). С. 27-41.
3. Івановська А.М. До питання про місце Конституційного Суду України в системі органів державної влади. Університетські наукові записки. 2015. № 1 (53). С. 12-26.
3.    Івановська А. М. Правові засади функціонування Конституційного Суду України : монографія. Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2013. 223 с.
4.    Івановська А.М. Конституційний контроль : теорія та практика реалізації : монографія. Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова 2020.  396 с.
5.    Івановська А. М. Місце Конституційного Суду України в системі органів державної влади / Публічна влада в Україні : проблемні аспекти та шляхи вдосконалення : колективна монографія. // Колектив авторів : д.ю.н., доцент О. М. Буханевич (§ 1.2), к.ю.н., доцент А. М. Івановська (§ 1.4.), к.ю.н., доцент І. Л. Литвиненко (§ 2.1., § 2.3.), к.ю.н., доцент І. П. Сторожук (§ 2.4), к.ю.н., доцент О. О. Галус (§ 3.1., § 3.2.),  к.ю.н. І. В. Рижук (§ 1.1., § 1.3.), ст. викладач А. М. Токар (§ 1.3., § 2.2.), ст. викладач  М. З. Берцюх (§ 2.5.) / за заг. ред. доктора юридичних наук, доцента Буханевича О. М. Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2018. 420 с.  С. 108-154.
6.    Івановська А.М. Конституційний контроль в системі державного контролю : монографія. Харків : Право. 2021.  485 с.
7.    Ivanovska Alla. Constitutional control in the mechanism of exercising public power (Конституційний контроль в механізмі здійснення публічної влади). Visegrad Journal on Human Rights. 2020. № 2. (volume 2). С. 47-52.
8.    Ivanovska Alla. Theoretical and Legal Principles of the State Control System (Теоретико-правові засади системи державного контролю). Visegrad Journal on Human Rights. 2020. № 3. (volume 1). S. 144-149.
9.    Ивановская А. Процесс реализации конституционного контроля : отдельные теоретико-правовые вопросы. Art and Science. 2020. Vol. 2 (2). S. 30-50.
10.    Івановська А. М. Проблемні питання формування Конституційного Суду України.  Університетські наукові записки. 2018. № 2. С. 24-35.
12.    Івановська А. М. До питання про офіційне тлумачення законів України.  Публічне право. 2018. Спеціальний випуск. С. 75-81.
13.    Івановська А. М. Конституційна скарга як ефективний засіб захисту прав і свобод людини та громадянина органами конституційного контролю: недоліки вітчизняної моделі. Соціологія права. 2019. Спецвипуск, присвячений 23-ій річниці Конституції України. С. 12-15.
14.    Буханевич О. М., Івановська А. М. Конституційний контроль як вид державного контролю: змістовно-функціональна характеристика. Публічне право. 2019. № 4 (36). С. 9-18.
12.    Буханевич О. М., Івановська А. М. Принципи конституційного контролю як специфічного виду державного контролю: сутнісна характеристика. Наука і правоохорона. 2019. № 4. С. 67-79.
15.    Івановська А. М. Законність, конституційна законність та конституційність як засади здійснення конституційного контролю: до питання співвідношення понять. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 1. С. 43-46.
14.    Івановська А. М. Розмежування судового та конституційного контролю: теоретико-правовий аспект. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 3. С. 234-237.
16.    Буханевич О. М., Івановська А. М. Конституційний Суд України : до питання про місце в системі розподілу влад. Публічне право. 2020. № 3 (39). С. 16-25.
17.    Івановська А.М. До питання про сутність конституційного нормоконтролю. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 9. С. 49-52.
18.    Буханевич О. М., Івановська А. М. До питання про коло суб’єктів реалізації конституційного контролю. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 10.  С. 62-66.

 

 

Підвищення кваліфікації

Міжнародне наукове стажування на базі Академії ГУСПОЛ (м. Куновіце, Чеська Республіка) загальним обсягом 180 годин за програмою «Освіта в країнах Європейського Союзу» (Сертифікат від 09.07.2021, № 019АН).