Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Відділ підвищення кваліфікації, перепідготовки та спеціалізації фахівців ліцензованих освітніх послуг

Відділ підвищення кваліфікації, перепідготовки та спеціалізації фахівців ліцензованих освітніх послуг
Загальна інформація


Відповідно до наказу «Про створення відділу підвищення кваліфікації, перепідготовки та спеціалізаціїфахівців з ліцензованих освітніхпослуг» від 31 грудня 2015 р. № 905-к уХмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова було розпочато активну діяльність з організації та проведення навчальних курсів та курсів підвищення кваліфікації.

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ХУУП з ефективності використання інформаційно-комунікаційних технологій та цифрових інструментів (14-18.06.2021 р.)

Першим керівником відділу підвищення кваліфікації, перепідготовки та спеціалізації фахівців з ліцензованих освітніх послуг стала к.ю.н., доцентка Олена ЧЕРНЯК. У період її керівництва (з лютого 2016 р. по грудень 2016 р.) відділ розпочав активну роботу за такими напрямами  діяльності: організація та проведення навчальних курсів з отримання знань у сфері відновлення платоспроможності боржників або визнання їх банкрутами та здійснення діяльності арбітражного керуючого під час провадження справи про банкрутство (неплатоспроможність); організація та проведення короткострокових семінарів з підвищення кваліфікації арбітражними керуючими. Ці курси мали значний попит серед здобувачів освітніх послуг.

Проведення перших навчальних курсів з отримання знань у сфері відновлення платоспроможності боржників або визнання їх банкрутами та здійснення діяльності арбітражного керуючого під час провадження справи про банкрутство (неплатоспроможність) (2016 р.)

У період з січня 2017 р. по вересень 2020 р. відділ очолювала к.ю.н., доцента Ірина МИХАЙЛОВА, за керівництва якої відділ продовжував організовувати і проводити навчання та підвищення кваліфікації арбітражних керуючих. Для забезпечення якісного проведення семінарів з підвищення кваліфікації за цим напрямком щоразу залучалися представники Міністерства юстиції України та Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області. Також вдалося значно розширити спектр надання послуг у напрямку підвищення кваліфікації.
Так, у рамках підписаного державного контракту між Національним агентством України з питань державної служби та Хмельницьким університетом управління та права імені Леоніда Юзькова впродовж 2017–2018 рр. здійснювалося навчання за професійною программою підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осібмісцевого самоврядування з питань запобігання корупції.
Також відділ проводив підвищення кваліфікацію за такими напрямами:
-  з питань запобігання корупції; 
-  у сфері примусового виконання судовихрішень і рішень інших органів для осіб, які мають намір здійснювати діяльність приватного виконавця;
-  сучасна українська мова в публічному управлінні та адмініструванні;
-  взаємодія державного виконавця з судом, адвокатом, нотаріусом, державними органами;
-  окремі питання організації та проведення державних фінансових аудитів;
- для вперше призначених на державну службу (протяго мпершого року їх роботи) державних службовців органів виконавчої влади, органів судової влади та посадових осіб місцевого самоврядування.

Проведення короткострокового семінаруз підвищення кваліфікації арбітражними керуючими (17-19.11.2021 р.)

Окрім того, працівники відділу були залучені до організації та проведення V Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми теорії і практики виконання рішень судів та інших органів», що відбулась на базі університету 13–14 червня 2019 р.
У цей період вдалося започаткувати співпрацю з іншими закладами вищої освіти щодо підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, зокрема підписано договори та угоди про співпрацю університету із такими закладами освіти:
-   Тернопільський національний економічний університет (березень 2018 р.);
-   Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія (листопад 2019 р.);
-  Кам’янець-Подільський колледж харчової промисловості Національного університету харчовихтех нологій (листопад 2019 р.);
-   Західноукраїнський національний університет (вересень  2020 р.).

Проведення заліку після завершення короткострокового семінару з підвищення кваліфікації арбітражними керуючими(17-19.11.2021 р.)

У період з жовтня 2020 р. по листопад 2021 р. відділ очолювала Катерина ВЛАДОВСЬКА, під час керівництва якої було здійснено розширення напрямів діяльності відділу. Зокрема, спільно із науково-педагогічними працівниками кафедр університету було розроблено та організовано курси такої тематики: «Ефективні комунікації та запобігання виникненню конфліктних ситуацій: управлінсько-психологічні аспекти», «Сучасні інструменти управління закладів охорони здоров’я». Також у цей період розроблено програми для підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників: «Хмарні та інтерактивні технології в освітній діяльності»,«Сучасні проблеми формування державності в Україні», з питань сучасного діловодства та електронного документообігу, «Мікроекономіка», «Фінансовий менеджмент», з ефективності використання інформаційно-комунікаційних технологій та цифрових інструментів для працівників університету.

Підписання Меморандуму про співпрацю між Хмельницьким університетом управління та права імені Леоніда Юзькова та Центрально-Західним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції (м. Хмельницький) (13.10.2021 р.)

13 жовтня 2021 р. було підписано Меморандум про співробітництво між Хмельницьким університетом управління та права імені Леоніда Юзькова та Центрально-Західним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції(м. Хмельницький), спільно з працівниками якого розроблено короткострокові програми підвищення кваліфікації за темами «Державна реєстрація юридичних та фізичних осіб-підприємців» та «Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяження».
З січня 2022 р. відділ очолює Юлія ЗІНЧУК, яка продовжує організацію та проведення курсів відповідно до розроблених навчальних програм та програм підвищення кваліфікації. Крім того, відділом у тісній співпраці із кафедрами університету було зініційовано розробку таких нових програм: «Застосування правил правопису під час підготовки офіційних документів»; «Забезпечення життєдіяльності в умовах загрози морально фізичному стану людини», що є особливо актуальною в умовах воєнного стану; «Інноваційні педагогічні технології у фізичному вихованні»; «Сучасна методика викладання навчальної дисципліни «Макроекономіка»; «Сучасна методика викладання навчальної дисципліни «Фінанси підприємства»; «Зовнішньоекономічна діяльність»; «Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах»; «Методика викладання соціально-гуманітарних наук»; «Методика викладання юридичних освітніх компонентів»; підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників із використання цифрових ресурсів для дистанційного навчання.

Підвищення кваліфікації за програмою короткотермінового семінару  «Забезпечення життєдіяльності в умовах загрози морально-фізичному стану людини» (19-20.05.2022 р.)

Відбулося підписання договорів та угод про співпрацю університету із такими закладами освіти:
- Хмельницький торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету (31 січня 2022 р.).;
-  Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (15 червня 2022 р.);
-  Університет економіки і підприємництва (15 вересня 2022 р.).
Попри складну військово-політичну ситуацію, відділ планує розширення географічних меж науково-педагогічної та педагогічної співпраці між університетами, розробку нових программ підвищення кваліфікації, що будуть усе більш актуальними для працівників державного сектору не тільки в умовах сьогодення.