Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

УГОДА про співпрацю Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова та Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту

З метою поглиблення співпраці на принципах рівності, чесного партнерства та захисту інтересів один одного 13 грудня 2022 року було укладено угоду про співпрацю між Хмельницьким університетом управління та права імені Леоніда Юзькова та  Хмельницьким кооперативним торговельно-економічним інститутом.
Предметом угоди є співпраця між ХУУП та ХКТЕІ у питаннях освітньої діяльності, наукової, методичної, психолого-педагогічної, дослідно-експериментальної, організаційної, історико-краєзнавчої, виховної та інших видів робіт для практичної реалізації і розвитку освітнього, наукового та творчого потенціалу науково-педагогічних, педагогічних працівників, здобувачів вищої, фахової передвищої та загальної середньої освіти Хмельницької області.
Сподіваємось на плідну співпрацю у всіх визначених договором напрямках!