Skip to main content
Lex et Juctitia
Відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція «Застосування в національному судочинстві стандартів Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року»

22 жовтня 2021 року кафедрою кримінального права та процесу в он-лайн форматі було проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Застосування в національному судочинстві стандартів Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року».

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року є фундаментальною основою всього комплексу міжнародно-правового регулювання в галузі прав і свобод людини, її законних інтересів та потреб. Із першого дня появи Конвенція слугує дороговказом для визначення ідеалів і цінностей демократичних суспільств і фундаментом для розвитку правових держав.

В роботі конференції взяли участь науковці та практичні працівники з різних ЗВО України, а саме: Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Національної академії внутрішніх справ, Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій, Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Хмельницького національного університету, Хмельницького інституту Міжрегіональної Академії управління персоналом, Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова, а також Білоруського державного університету.

Під час роботи конференції обговорювалися загальні засади конвенційного захисту прав людини, питання застосування стандартів Конвенції в цивільному, кримінальному та адміністративному провадженні, а також проблеми виконання рішень ЄСПЛ в Україні.

Результатом роботи конференції стало досягнення її мети - освітлення використання норм Конвенції та практики ЄСПЛ в національному судочинстві, проблем виконання рішень ЄСПЛ, пошук напрямків подолання цих проблем та пожвавлення використання конвенційних норм в судочинстві України.

Кафедра кримінального права та процесу щиро вдячна усім учасникам, які знайшли можливість взяти особисту участь у конференції та обговорити актуальну проблематику!