Skip to main content
Lex et Juctitia

Литвиненко Ірина Леонідівна

ПІБ
Литвиненко Ірина Леонідівна
ПІБ (англійською)
IRINA LYTVYNENKO
Вчене звання
доцент
Науковий ступінь
кандидат юридичних наук
Посада
заступник декана факультету з заочної форми навчання, доцент кафедри
Освіта

Народилась 09 серпня 1974 року.
У 1997 р. закінчила Хмельницький інститут регіонального управління та права за спеціальністю «Правознавство» та отримала кваліфікацію спеціаліст-юрист.
1997-2000 рр. - навчання в аспірантурі Хмельницького інституту регіонального управління та права, асистент, кафедри конституційного та міжнародного права, старший викладача кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права;

Науково-педагогічна діяльність

У березні 2003 р. в спеціалізованій вченій раді Київського національного університету імені Тараса Шевченка захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук з спеціальності 12.00.02 – конституційне право на тему «Діяльності органів місцевого самоврядування по забезпеченню конституційних прав та свобод людини і громадянина».
2003-2010 рр. - завідувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права;
2006 р. - присвоєно вчене звання доцента;
2010-2015 рр. - декан заочного факультету.
2016- т/ч - заступник декана юридичного факультету з заочної форми навчання.
Є членом вченої ради університету та методичної ради університету.
Автор понад 40 наукових та 20 навчально-методичних праць, співавтор 2 монографій, в тому числі «Публічна влада в Україні: проблемні аспекти та шляхи вдосконалення» (2018 р.) та 5 навчальних посібників, в тому числі «Муніципальне право України» (2019 р.).
Керує підготовкою одного аспіранта за спеціальністю 081 Право.
 

Сфера наукових інтересів
проблематика прав людини, місцевого самоврядування, конституційного розвитку України.
Викладає дисципліни
Конституційне право України.
Основні наукові публікації

1.   Литвиненко І.Л. Історичні традиції становлення і розвитку місцевого самоврядування в Україні / І.Л. Литвиненко // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2002. – № 1. – С. 43-49.
2.   Литвиненко І.Л. Міжнародно-правові механізми захисту прав  людини / І.Л. Литвиненко //  Університетські наукові записки. – 2005. – № 4 (16). – 271-279.
3.   Литвиненко І.Л. До питання класифікації конституційних прав та свобод людини і громадянина / І.Л. Литвиненко // Університетські наукові записки. – 2007. – № 2 (22). – 55-63.
4.   Литвиненко І.Л. Генезис прав людини в історії політико-правової думки світу та України / І.Л. Литвиненко // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2004. – № 1-2. – С. 7-13.
5.   Литвиненко І.Л. Передвиборна агітація як стадія виборчого процесу / І.Л. Литвиненко // Університетські наукові записки. – 2006. – № 1 (17). – 16-22.
6.   Литвиненко І.Л. Екологічні права людини за Конституцією України / І.Л. Литвиненко // Вісник Технологічного Університету Поділля. - 1997. - № 2. - С.33-35.
7.   Литвиненко І.Л. Права людини і місцеве самоврядування в Україні / І.Л. Литвиненко // Вісник державної служби України. - 1999. - № 1. - С. 75-80.
8.   Литвиненко І.Л. Форми реалізації конституційного права громадян на участь у місцевому самоврядуванні / І.Л. Литвиненко // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. - 2000. - № 1. -С. 225-235.
9.   Литвиненко І.Л. Деякі аспекти забезпечення органами місцевого самоврядування конституційних прав і свобод громадян / І.Л. Литвиненко // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. - 2000. - Випуск 7. - С. 191-198.
10.   Литвиненко І.Л. Особливості муніципально-правового статусу людини і громадянина в Україні / І.Л. Литвиненко // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. - 2000. - Випуск 8. - С. 175-182.