Skip to main content
Lex et Juctitia

Білоусов Юрій Валерійович

ПІБ
Білоусов Юрій Валерійович
ПІБ (англійською)
Yuriy Bilousov
Вчене звання
професор
Науковий ступінь
кандидат юридичних наук
Посада
професор кафедри цивільного права та процесу, завідувач науково-редакційного відділу, відповідальний секретар редакційної колегії часопису "Університетські наукові записки"
Освіта

Народився 2 жовтня 1975 року у м. Львові.
Закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка (1997), юрист.

Науково-педагогічна діяльність

З 1996 р. — викладач права Львівського технікуму громадського харчування;
з 1997 р. — викладач кафедри цивільного права та цивільного процесу Академії прикордонних військ України імені Богдана Хмельницького.
З 2000 р. — у Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова: старший викладач, доцент, завідувач кафедри цивільного права та процесу (2000-2001, 2006-2010), професор кафедри.
З 2004 року — відповідальний секретар редакційної колегії часопису «Університетські наукові записки».
З квітня 2004 р. — у Науково-дослідному інституті приватного права і підприємництва імені Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України (за сумісництвом): старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, завідувач наукової лабораторії з проблем адаптації цивільного законодавства України до стандартів Європейського Союзу.
Кандидат юридичних наук з 2000 року. У 1999 році захистив дисертацію на тему: «Судове провадження у справах за скаргами військовослужбовців на неправомірні дії і рішення органів військового управління та військових посадових осіб» за спеціальністю 20.02.03 - військове право; військові проблеми міжнародного права.
Доцент кафедри цивільно-правових дисциплін з 2003 року, професор кафедри цивільного права та процесу з 2015 року.
 

Сфера наукових інтересів
цивільне процесуальне право; цивільне виконавче право.
Основні наукові публікації

1. Білоусов Ю. В. Окремі питання визначення підвідомчості справ адміністративному суду в проекті Адміністративно–процесуального кодексу. Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. 2002. № 3.С. 89–96.
2. Білоусов Ю. В. Питання судового провадження у справах про відшкодування шкоди, заподіяної військовослужбовцю у сфері військового управління. Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. 2002. № 1. С. 62–67.
3. Білоусов Ю. В. Розвиток процесуального законодавства України стосовно захисту прав громадян у публічній сфері. Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. 2002. № 2. С. 228–231.
4. Білоусов Ю. В. Питання судової підвідомчості справ адміністративної юрисдикції органів охорони державного кордону України. Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. 2002. № 4. С. 101–108.
5. Білоусов Ю. В., Іванов С. О. Проблемні питання визначення відповідача у справах про стягнення коштів державного бюджету. Університетські наукові записки. 2013. № 4. С. 82–109.
6. Білоусов Ю. В. Судові витрати як складова доступності правосуддя.Університетські наукові записки. 2005. № 3. С. 66–71.
7. Білоусов Ю. В.  Цінне видання з проблем організації правової роботи. Університетські наукові записки. 2006. № 1. С. 368–369.
8. Білоусов Ю. В. Структура справ окремого провадження за новим Цивільним процесуальним кодексом України. Університетські наукові записки. 2007. № 1. С. 84–89.
9. Білоусов Ю. В. Система судових проваджень у справах, які виникають з публічних правовідносин. Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. 2003. № 3–4. С. 167–171.
10. Білоусов Ю. В. Строк звернення до суду як передумова права на судовий захист у справах адміністративної юрисдикції. Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. 2004. № 1–2. С. 145–149.