Skip to main content
Lex et Juctitia

Баюк Микола Іванович

ПІБ
Баюк Микола Іванович
ПІБ (англійською)
MYKOLA BAIUK
Науковий ступінь
кандидат наук з державного управління
Посада
доцент кафедри публічного управління та адміністрування
Освіта

Народився 26.07.1960, с. Гальчинці, Теофіпольського району, Хмельницької області.
1981 р. - Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут, спеціальність - історія, державне управління; кваліфікація - вчитель історії та суспільствознавства;
1999 р. -  Українська Академія державного управління при Президентові України, магістр державного управління.
 

Науково-педагогічна діяльність

1981-1983 рр. - учитель Шаровечківської середньої школи Хмельницького району;
1983-1993 рр. - робота в місцевих органах управління;
1994-т/ч - старший викладач кафедри публічного управління та адміністрування ХУУП (за сумісництвом);
2002-т/ч  – директор Хмельницького ЦППК.
УЧАСТЬ У ПРОЄКТАХ:
Науковий проект «Формування концептуальних засад збалансованого розвитку територіальних громад (на прикладі Хмельницької області)», 2020 Рр.

 

Сфера наукових інтересів
історія, публічне управління та адміністрування.
Основні наукові публікації

1.   Олуйко В.М., Слободянюк П.Я., Баюк М.І. Адміністративно-територіальний устрій Поділля. Історія і сучасність:  монографія / За заг.ред.Смолія В.А., Слободянюка П.Я. – Хмельницький, 2005. – 339 с.
2.   Баюк М. Подільський журнал «Освіта» у добу Української революції / М.Баюк. // Краєзнавство. – 1999. – №1-4. – С.152-153.
3.   Баюк М.І. Діяльність видавництв Поділля в добу Української революції 1917-1920 рр. / М.І.Баюк. / Зб.наук.праць за підсумками другої міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2005 р. – Кам’янець-Подільський, 2005. – С.108-109.
4.   Баюк М.І. Духовні процеси на Поділлі як важливий чинник національно-культурного відродження регіону у 1917-1920 рр. / М.І.Баюк. – Кам’янець-Подільський: Зб.наук.пр. Освіта, наука і культура на Поділлі, 2010. – Т.15. – С.370-381.
5.   Баюк М.І. Журнал «Освіта» джерело вивчення освіти на Поділлі доби української революції / М.І.Баюк. – Зб.статей: Маловідомі імена, події, факти. – Вип.6. Історія України. – Київ: Рідний край, 1999. – С.182-186.
6.   Баюк М.І. Культура і освіта на Поділлі в 1917-1920 рр. – Історія України (маловідомі імена, події, факти). –К., 1996. – С.156-176.
7.   Баюк М.І. Ризики державної безпеки в гуманітарній сфері. Управлінські та правові засади забезпечення розвитку України як європейської держави :збірник тез XXІV щорічної звітної наукової конференції науково-педагогічних працівників, докторантів та аспірантів Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова (м. Хмельницький, 27 квітня – 30квітня 2020 року). Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2020. 199 с. (с.116-118)
8.  Баюк М. І. Публічне управління надання адміністративних послуг в умовах децентралізації. Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні: збірник тез VІIІ Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 7 грудня 2019 року). – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2019. – 142 с. (с.11-14)
9.   Баюк М. І. Роль владних структур і громадськості в захисті національних інтересів української держави. 
10. КОНЦЕПЦІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ГРОМАД. Х Всеукраїнська науково-практична конференція «Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні». 7 грудня 2021 року м. Хмельницький.

Дисертація
Формування та реалізація політики державної безпеки в гуманітарній сфері України: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління. Хмельницький, 2018. 373 с.
Автореферат дисертації