Skip to main content
Lex et Juctitia

Кулинич Роман Омелянович

ПІБ
Кулинич Роман Омелянович
ПІБ (англійською)
Roman Kulynych
Вчене звання
професор
Науковий ступінь
доктор економічних наук
Посада
професор кафедри
Нагороди

грамота виконавчого комітету Хмельницької міської ради (2008 р.);
грамота Хмельницької обласної організації профспілки працівників освіти і науки України (2009 р.);
грамота управління освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації (2012 р.);
грамота Хмельницької обласної ради (2013 р.);
грамотами Хмельницького університету управління та права (2013 р., 2015 р.);
подяка від Хмельницького економічного університету (2010 р.);
подяка Національної академії статистики, обліку та аудиту (за успішну підготовку студентів до участі у Всеукраїнській олімпіаді з дисципліни «Статистика» в 2012 р., 2013 р., 2014 р., 2015 р.);
подяка Міністерства освіти і науки України (за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність, 2017 р.).

Освіта

Народився 29.07.1979 р.
На кафедрі математики, статистики та інформаційних технологій: асистент (2001-2004), старший викладач (2004-2005), доцент (2005-2009), завідувач кафедри (з 2009 р. по теперішній час).

Науково-педагогічна діяльність

У 2004 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.10 – «Статистика», на тему: «Статистичний аналіз взаємозв’язку розвитку економіки і зовнішньої торгівлі України».
У 2011 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.10 – «Статистика», на тему: «Статистичне вивчення соціально-економічного розвитку України: методологія аналізу взаємозв’язку показників».

Сфера наукових інтересів
теоретичні та прикладні аспекти застосування методів статистичних рівнянь залежностей та комплексних статистичних коефіцієнтів; статистичне моделювання та прогнозування; бізнес-аналітика та статистика; статистичне забезпечення управління.
Викладає дисципліни
«Статистика», «Статистичні методи в публічному управлінні та адмініструванні», «Методи аналізу та прогнозування розвитку територіальної громади».
Основні наукові публікації
  1. Кулинич Р.О. Статистичне визначення впливу інфляції на доходи населення / Р.О. Кулинич // Управлінські та правові засади забезпечення розвитку України як європейської держави: зб. XXVІІ наук. конф. науково- педагогічних працівників, докторантів та аспірантів Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова, 10 березня 2023 р. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2023.– С. 173 – 177.
  2. Кулинич Р.О., Стрихарчук Р.М. Національний бренд України як вагома складова інформаційної політики України /Р.О. Кулинич, Р.М. Стрихарчук // Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні: зб. текстів доповідей за матеріалами ХI Всеукр. наук.-практ. конф., 7 грудня 2022 р. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2022. – С. 142 – 144.
  3. Кулинич Р.О., Кубіна А.П. Значення та роль статистики в туризмі /Р.О. Кулинич, А.П. Кубіна // Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні: зб. текстів доповідей за матеріалами ХI Всеукр. наук.-практ. конф., 7 грудня 2022 р. Хмельницький: Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2022. – С. 102 – 104.
  4. Кулинич О.І., Кулинич Р.О. Основи протидії гібридним загрозам та інформаційно-пропагандистському впливу / О.І. Кулинич, Р.О. Кулинич // Управлінські та правові засади забезпечення розвитку України як європейської держави: зб. XXVІ наук. конф. науково- педагогічних працівників, докторантів та аспірантів Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова, 12 березня 2022 р. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2022.– С. 142 – 144.
  5. Кулинич Р.О. Індексний аналіз адміністративних правопорушень в Україні за період 2014 – 2018 рр. / Р.О. Кулинич // Статистика України, 2020. – № 1. – С.102 – 107. (Doi: 10.31767/su. 1(88)2020.01.12)
  6. Кулинич Р.О. Застосування методу статистичних рівнянь залежностей для оцінювання взаємозв’язку економічних явищ / Р.О. Кулинич // Статистичні методи та інформаційні технології аналізу соціально-економічного розвитку: зб. текстів доповідей за матеріалами ХХ Міжнар. наук.-практ. конф., 21 травня 2020 р. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2020.– С. 77 – 79. (https://doi.org/10.5281/zenodo.3904449)
  7. Кулинич О.І., Кулинич Р.О. Статистичні методи прогнозування показників соціально-економічного розвитку та способи оцінки їх результатів / О.І. Кулинич, Р.О. Кулинич // Формування ринкових відносин в Україні. – Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки, 2019. – № 11 (222).– С. 16 – 27. (http://doi.org/10.5281/zenodo.3606111)
  8. Кулинич О.І., Кулинич Р.О. Теорія статистики [Текст] : підруч. / О. І. Кулинич, Р. О. Кулинич. — [7–е вид., перероб. і доп.]. — К. : Знання, 2015. — 239 с.
  9. Парфенцева Н. О., Кулинич Р. О. Статистичне вивчення соціально-економічного розвитку України : [підруч.] / Н. О. Парфенцева, Р. О. Кулинич. –К.: ВПД “Формат”, 2011. – 456 с.
  10. Кулинич О.І., Кулинич Р.О. Правова статистика Навчальний посібник. – Хмельницький: Поділля, 2002. – 240с.
Підвищення кваліфікації

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, посвідчення №253, тема: «Статистичні методи прогнозування показників соціально-економічного розвитку та способи оцінки їх результатів», 29.02.2016 р.

Дисертація
«Статистичне вивчення соціально-економічного розвитку України: методологія аналізу взаємозв’язку показників»