Skip to main content
Lex et Juctitia
Конкурс вакансії НПП

Відповідно до ч.11 ст.55 Закону України «Про вищу освіту», Розділу 5 Статуту Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова, погодженого конференцією трудового колективу Хмельницького університету управління та права 22 квітня 2019 року, протокол № 1 та затвердженого розпорядженням голови Хмельницької обласної ради від 7 травня 2019 року № 70/2019-о, Порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова, затвердженого вченою радою університету 30 березня 2016 року, протокол № 11, уведеного в дію наказом ректора університету від 6 квітня 2016 року № 181-к (зі змінами та доповненнями),

Оголошуємо конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників університету:

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
завідувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права на 1,0 ставку (посада вакантна з 01.09.2021 р.); 
професор кафедри теорії та історії держави і права на 0,5 ставки (посада вакантна з 01.09.2021 р.); 
старший викладач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права на 1,0 ставку (посада вакантна з 01.09.2021 р.); 
доцент кафедри міжнародного та європейського права на 1,0 ставку (посада вакантна з 01.09.2021 р.); 
професор кафедри міжнародного та європейського права на 0,5 ставки (посада вакантна з 01.09.2021 р.); 
доцент кафедри міжнародного та європейського права на 1,0 ставку (посада вакантна з 01.09.2021 р.); 
професор кафедри кримінального права та процесу на 0,25 ставки (посада вакантна з 01.09.2021 р.); 
професор кафедри кримінального права та процесу на 1,0 ставку (посада вакантна з 01.09.2021 р.); 
професор кафедри кримінального права та процесу на 0,5 ставки (посада вакантна з 01.09.2021 р.);
доцент кафедри цивільного права та процесу на 1,0 ставку (посада вакантна з 01.09.2021 р.)
ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІКИ
завідувач кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування на 1,0 ставку (посада вакантна з 01.09.2021 р.);
завідувач кафедри мовознавства на 1,0 ставку (посада вакантна з 01.09.2021 р.); 
доцент кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування на 1,0 ставку (посада вакантна з 01.09.2021 р.); 
доцент кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування на 1,0 ставку (посада вакантна з 01.09.2021 р.); 
професор кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування на 1,0 ставку (посада вакантна з 01.09.2021 р.); 
доцент кафедри публічного управління та адміністрування на 0.5 ставки (посада вакантна з 01.09.2021 р.);
доцент кафедри публічного управління та адміністрування на 1,0 ставку (посада вакантна з 01.09.2021 р.); 
професор кафедри публічного управління та адміністрування на 0,5 ставки (посада вакантна з 01.09.2021 р.); 
професор кафедри публічного управління та адміністрування на 0,5 ставки (посада вакантна з 01.09.2021 р.); 
професор кафедри публічного управління та адміністрування на 0,5 ставки (посада вакантна з 01.09.2021 р.); 
доцент кафедри математики, статистики та інформаційних технологій на 1,0 ставку (посада вакантна з 01.09.2021 р.); 
професор кафедри математики, статистики та інформаційних технологій на 1,0 ставку (посада вакантна з 01.09.2021 р.); 
старший викладач кафедри філософії, соціально-гуманітарних наук та фізичного виховання на 1,0 ставку (посада вакантна з 01.09.2021 р.); 
старший викладач кафедри філософії, соціально-гуманітарних наук та фізичного виховання на 1,0 ставку (посада вакантна з 01.09.2021 р.);
доцент кафедри філософії, соціально-гуманітарних наук та фізичного виховання на 1,0 ставку (посада вакантна з 01.09.2021 р.); 
доцент кафедри філософії, соціально-гуманітарних наук та фізичного виховання на 0,5 ставки (посада вакантна з 01.09.2021 р.); 
доцент кафедри мовознавства на 0,25 ставки (посада вакантна з 01.09.2021 р.).
Термін подачі заяв один місяць з дня опублікування оголошення (до 19 серпня 2021 року).
На посаду науково-педагогічного працівника (крім посади асистента) може претендувати особа, яка відповідає кадровим вимогам щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти, передбаченим Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності, затвердженими Кабінетом Міністрів України.
Перелік документів, які подаються на ім’я ректора університету для заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників: 
заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних", особовий листок з обліку кадрів, автобіографія; засвідчені згідно вимог чинного законодавства України копії дипломів про повну вищу освіту, наукові ступені, вчені звання;  документ про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» від 11.09.2020 року; список наукових праць; документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (засвідчені згідно з чинним законодавством України копії дипломів, сертифікатів, свідоцтв, інших передбачених чинним законодавством України документів), звіт про роботу за попередній період (якщо претендент працював в Університеті на науково-педагогічній посаді) та запропоновану ним програму розвитку підрозділу. 
Особа може надати інші документи, які, на її думку, підтверджують її професійні чи моральні якості.
Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.
Документи подавати за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 8. Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, відділ кадрів.
Телефон для довідок: 71-80-98.