Skip to main content
Lex et Juctitia

Standing Commissions of the Trade Union Committee

Постійні комісії профкому


Склад ревізійної комісії профспілкового комітету ХУУП імені Леоніда Юзькова:

Пирожок Оксана Сергіївна - голова комісії, начальник планово-фінансового відділу;

Самарічева Тетяна Анатолівна -старший викладач кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування;

Олійник Уляна Миколаївна -начальник відділу аспірантури та докторантури;

Склад постійної комісії профспілкового комітету ХУУП імені Леоніда Юзькова з питань організаційної роботи:

Арзянцева Дарина Андріївна – голова комісії, доцент кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування;

Сторожук Ірина Петрівна – заступник голови комісії, доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права;

Кучерява Тетяна Володимирівна – керівник загального відділу;

Нагнибіда Володимир Іванович – доцент кафедри міжнародного та європейського права;

Склад постійної комісії профспілкового комітету ХУУП імені Леоніда Юзькова з питань з питань охорони праці:

Гнєздов Сергій Володимирович - голова комісії, завідувач служби господарського забезпечення

Вінскевич Алла Йосипівна – заступник голови комісії, директор бібліотеки;

Амбросійчук Ірина Михайлівна - старший адміністратор гуртожитку готельного типу «Енеїда»

Морозов Сергій Миколайович – інженер з охорони праці;

Склад постійної комісії профспілкового комітету ХУУП імені Леоніда Юзькова з соціально-економічних питань та питань списання матеріальних цінностей:

Костяшкін Іван Олександрович - голова комісії, завідувач кафедри трудового, земельного та господарського права;

Возна Лариса Миколаївна - заступник голови комісії, провідний фахівець бухгалтерії;

Чудик-Білоусова Надія Іванівна - професор кафедри трудового, земельного та господарського права;

Требик Людмила Петрівна - доцент кафедри публічного управління та адміністрування;

Склад постійної комісії профспілкового комітету ХУУП імені Леоніда Юзькова з питань житлово-побутового забезпечення:

Комонюк Світлана Борисівна – голова комісії, провідний фахівець відділу кадрів;

Хіміч Володимир Олегович - заступник голови комісії, начальник юридичного відділу;

Коваль Олена Володимирівна – провідний фахівець відділу кадрів;

Шимчук Світлана Олександрівна - завідувач студентського гуртожитку;

Склад постійної комісії профспілкового комітету ХУУП імені Леоніда Юзькова з питань культурно-масової, спортивної роботи та оздоровлення

Захарчук Віктор Миколайович – голова комісії, заступник декана юридичного факультету;

Анікіна Галина Володимирівна - заступник голови комісії, доцент кафедри цивільного права та процесу;

Нагорна Ольга Олександрівна – завідувач кафедри мовознавства;

Войт Майя Іванівна - начальник навчально–методичного відділу Хмельницького центру перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців;