Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Наукова робота

Наукова тема кафедри – «Правове забезпечення реалізації державної політики у трудових, екологічних та господарських правовідносинах»

Дисертаційні дослідження

Прізвище, ім’я, по батькові

Тема дисертаційного дослідження

Спеціальність

(шифр, назва)

Рік захисту

дисертаційні дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата наук

1.                   

Андрушко А. В.

Виникнення трудових правовідносин з державними службовцями

12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення

2003

2.                 

Бляхарський Я. С.

Господарсько-правове регулювання девелоперської діяльності

12.00.04 – господарське право; господарсько-прецесуальне право

2012

3.                   

Костяшкін І. О.

Право загального землекористування громадян

12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право

2005

4.                   

Михайлова І. Ю.

Правове регулювання пенсійного забезпечення за віком у солідарній пенсійній системі України

12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення

2012

5.                   

Місінкевич А. Л.

Правове забезпечення рекультивації земель в Україні

12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право

2014

6.                   

Тараненко Л. С.

Правове регулювання сільськогосподарського дорадництва в Україні

12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право

2013

7.                   

Чудик-Білоусова Н. І.

Організаційно-правові проблеми матеріальної відповідальності військовослужбовців

12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

2004

дисертаційні дослідження на здобуття наукового ступеня доктора наук

1.                   

Костяшкін І. О.

Проблеми правового забезпечення соціальної функції права власності на землю в Україні

12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право

2017

Публікації науково-педагогічних працівників

ПУБЛІКАЦІЇ

Протягом 2015-2016 навчального року у фахових виданнях опубліковано 11 наукових статей, підготовелених науково-педагогічними працівниками кафедри.

Протягом 2016-2017 навчального року у фахових виданнях опубліковано 25 наукових статей, підготовлених науково-педагогічними працівниками кафедри. З них у 2016 році 7 публікацій у Часописі Хмельницького університету управління та права "Університетські наукові записки".

Протягом 2017-2018 навчального року у фахових виданнях опубліковано 11 наукових статей, підготовлених науково-педагогічними працівниками кафедри. З них у 2017 році 6 публікацій у Часописі Хмельницького університету управління та права "Університетські наукові записки".

Протягом 2018-2019 навчального року у фахових виданнях опубліковано 15 наукових статей, підготовлених науково-педагогічними працівниками кафедри. З них у 2018 році 6 публікацій у Часописі Хмельницького університету управління та права "Університетські наукові записки".

Протягом 2019-2020 навчального року у фахових виданнях опубліковано 5 наукових статей, підготовлених науково-педагогічними працівниками кафедри.

Протягом 2020-2021 навчального року у фахових виданнях опубліковано 23 наукових статті, підготовлених науково-педагогічними працівниками кафедри.

МОНОГРАФІЇ

1. Костяшкін І. О. Право загального землекористування громадян : Монографія. Хмельницький : Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2010. 149 с.
2. Костяшкін І. О. Актуальні проблеми правового регулювання аграрних, земельних, екологічних та природо ресурсних відносин в Україні : колективна монографія/ відп. ред. : Т. Є. Харитонова, І. І. Каракаш. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018.  722 с.
3. Костяшкін І. О. Право приватної  власності на землю як основна форма використання земель. Органічне сільськогосподарське виробництво в Україні: правові засади ведення : монографія [М. В. Шульга, Н. Р. Малишева, В. В. Носік та ін.]; за заг. ред. проф. М. В. Шульги. Харків : Юрайт, 2020. С. 179-193 (308 с.)
4. Костяшкін І. О. Правове забезпечення соціальної функції права власності на землю в Україні : Монографія. Хмельницький університет управління та права, 2016.  429 с.
5. Михайлова І. Ю. Пенсійне забезпечення в Україні та Білорусі: історія становлення і перспективи розвитку : монографія за ред. Михайла Шумила, Ірини Комоцької. Київ: Ніка-Центр, 2018. 516 с. (Глави І.IV, І.V, І.VIРозділу 1; ІІ. IV Розділу 2; ІІІ.ІІІ Розділу 3).
6. Михайлова І. Ю. Правове регулювання пенсійного забезпечення за віком у солідарній пенсійній системі України : монографія; наук. ред. Н.М. Хуторян. Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2013.  188 с.
7. Місінкевич А. Л. Правове забезпечення рекультивації земель в Україні : монографія Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2015. 140 с.
8. Рєзнікова В. В. Правове регулювання посередництва в сфері господарювання (теоретичні аспекти) : Монографія. Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету та права, 2010. 706 с.
9. Ситницька О. А. Юридичні гарантії права на працю та права на відпочинок за трудовим законодавством України : Монографія Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2010. 168 с.
10. Тараненко Л. С. Правове регулювання сільськогосподарського дорадництва в Україні: Монографія. Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2013. 164 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

Два викладача кафедри (Костяшкін І. О., Андрушко А. В.) взяли участь у написанні навчального посібника «Правознавство» / В. М. Олуйко, Р. І. Кондратьєв, Р. О. Стефанчук та ін.; за ред. Р. І. Кондратьєва. К.: Вид. Дім "Ін Юре", 2008. 488 с.

Три викладачі кафедри (Костяшкін І. О., Домбровський С. Ф., Андрушко А. В.,) взяли участь у написанні науково-практичного посібника "Основи місцевого самоврядування" / авт. кол. за заг. ред. В. М. Олуйка.  Хмельницький: ЦППК, 2008.  730 с.

Двоє викладачів кафедри (Бляхарський Я. С., Грушкевич Т. В.) взяли участь у написанні довідника з правових питань для населення : Правова азбука для населення / В. М. Олуйко, Н. В. Продан, Р. О. Стефанчук та ін. / За ред. В. М. Олуйка.  Хмельницький: ПП "АВІСТ", 2008.  264 с.

Сім викладачів кафедри (Андрушко А.В., Бляхарський Я.С., Грушкевич Т.В., Костяшкін І.О., Михайлова І.Ю., Місінкевич А.Л., Чудик-Білоусова Н.І.) взяли участь у написанні Настільної книги старости об’єднаної територіальної громади. Хмельницький, 2018. 234 с.

СТАТТІ

1. Грушкевич Т. В. Європейські стандарти забезпечення екологічних прав: навчально-методичний посібник. Хмельницький: ЦППК. 2013. 260 с.
2. Домбровський С. Ф. Цивільно-правова документація : навч. посібник / С.Ф.Домбровський, А.А.Герц. Хмельницький : ХНУ, 2013.  155 с.
Домбровський С. Ф., Тараненко Л. С. Державне управління сільським господарством в Україні (правові аспекти): навчальний посібник. Хмельницький : Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2011.
3. Домбровським С. Ф., Тараненко Л. С. Правове регулювання сільськогосподарської дорадчої діяльності в Україні: навчальний посібник. Хмельницький: Видавництво ХУУП. 2010. 194 с.
4. Костяшкін І. О. Земельні правовідносини І. О. Костяшкін. Велика українська юридична енциклопедія у 20 т. Т.16: Земельне та аграрне право, Харків : «Право». 2019. С. 234-237. (696 с.)
5. Костяшкін І. О. Землі сільськогосподарського призначення Велика українська юридична енциклопедія у 20 т. Т.16 : Земельне та аграрне право, Харків : «Право».    С. 300-301. (696 с.)
6. Костяшкін І. О. Землі фермерського господарства Велика українська юридична енциклопедія у 20 т. Т.16 : Земельне та аграрне право, Харків : «Право».    С. 302-303. (696 с.)
Костяшкін І. О. Колективна власність на землю Велика українська юридична енциклопедія у 20 т. Т. 16 : Земельне та аграрне право, Харків : «Право». 2019. С. 323-326. (696 с.)
7. Костяшкін І. О. Вирішення спорів у сфері природокористування / під ред. У. Гелльманна, К. Пейчева. ХУУП, 2015. 152 с. (Глава 1, параграф 1.3. спільно з К. Пейчевим, глава 2, параграф 2.1.)
8. Костяшкін І. О. Правове забезпечення реалізації права власності на землю органами місцевого самоврядування (для посадових осіб місцевого самоврядування) / Укладач: І.О.Костяшкін. Хмельницький: Хмельницький ЦППК. 2013. 232 с.
9. Чудик-Білоусова Н. І. Альтернативні способи вирішення трудових спорів / Буряк В. Я., Кулачок-Тітова Л. В., Пилипенко П. Д., Чудик-Білоусова Н. І. ; під ред. У. Гелльманна, П. Д. Пипипенка. Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2015. 172 с.
10. Чудик-Білоусова Н. І. Вирішення спорів у сфері природокористування. Вісьтак М. Я., Жолнович О. І., Кагановська Т. Є. та ін. ; під ред. У. Гелльманна, К. П. Пейчева. Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2015. 152 с.
11. Чудик-Білоусова Н.І. Вступ до альтернативного вирішення спорів / під ред. У.Хелльманна, Н. Л. Бондаренко-Зелінської. Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2017. 234 с.

12.    Андрушко А.В. Призначення трудового права у соціальній державі. Вісник ВША НААУ. 2021. № 10 (77). С.30-33.
13.    Андрушко А.В. Свобода вибору у контексті права на працю. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. Випуск 69. 2022. C.83-87.
14.    Андрушко А.В., Михайлова І.Ю. Призначення трудового права та права соціального забезпечення. Університетські наукові записки. 2021.№ 6. С.122-135.
4.    Бляхарський Я. С. Види девелоперської діяльності у сфері будівництва. Visegrad Journal on Human Rights. 2021. № 1. С. 299-303.
15.    Бляхарський Я. С. Визначення девелоперської діяльності як окремого виду економічної діяльності. Університетські наукові записки. 2020. № 3-4 (75-76). С. 234-248. 
16.    Бляхарський Я. С. Девелопер як особливий суб’єкт господарювання у сфері будівництва. Art and Science. 2021. № 2. С. 49-65. 
17.    Бляхарський Я. С. Місце девелоперського договору серед договорів у будівельній галузі. Університетські наукові записки. 2020. № 6 (78). С. 199-209. 
18.    Бойко А. О., Т.М. Підлісна  Удосконалення інформаційного забезпечення здійснення адміністративних процедур в реєстраційній сфері Вісник Національного університету цивільного захисту України. Серія: Державне управління. 2021  101. №1  С.336-348.
19.    Ватрас В. А., Костяшкін І. О. Особливості правового регулювання сімейних відносин кодифікованими правовими актами в Україні та державах Західної та Центральної Європи. Актуальні проблеми правознавства. 2021. № 2. С. 126-135.
20.    Гринько С. Д., Костяшкін І. О. Публічний порядок та його роль у сучасному цивільному праві. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2021. № 51. С.76-81
21.    Гринько С.Д., Костяшкін І. О. Право власності на землю територіальних громад. Університетські  наукові  записки.  2020.  №  6  (78). С. 174-183.
22.    Костяшкін І. О. До питання про підстави виникнення сімейних відносин у правовій доктрині Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2021. № 3. С. 64-69.
23.    Костяшкін І. О. Особливості захисту сімейних прав та інтересів учасників сімейних відносин у окремому провадженні. Юридичний науковий електронний журнал. № 7. С. 84-87.
24.    Костяшкін І. О. Черняк О.Ю. Тлумачення категорії «Публічний порядок» в новітній судовій практиці. Університетські наукові записки. 2021. № 1(79). С.30-42
25.    Костяшкін І., Черняк О. Порівняльно-правова характеристика особливостей правового регулювання секретного заповіту в Україні та Франції. Art and Science, № 4. 2021. с. 21-32. URL: https://artandscience.info/index.php/journal/article/view/48/48 .
26.    Костяшкін І.О., Бригінець О.О. Принцип рівності суб’єктів права власності на землю: проблеми правового забезпечення. Науковий вісник ужгородського національного університету. 2021. № 65. С. 194-199. (Index Copernicus) URL: http://visnyk-pravo.uzhnu.edu.ua/issue/archive. 
27.    Костяшкін І.О., Луцюк О.В. Правове забезпечення сталого розвитку як умова раціонального використання земель. Науковий вісник УжНУ. Серія «Право». 2021р. Випуск 67. С.144-150.
28.    Михайлова І. Ю. Правове регулювання фінансування солідарної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. Університетські наукові записки. 2020. № 3-4 (75-76). С.249-256.
29.    Михайлова І. Ю. Розвиток пенсійного законодавства в роки незалежності України. Порівняльно-аналітичне право. 2020. C.93-97. 
30.    Михайлова І. Ю. Цифрова трансформація соціальної сфери
в контексті наближення правопорядків України та Європейського Союзу Art and Science 2021. Vol. 3  Р.34-49
31.     Омельчук О. М., Чудик-Білоусова Н. І., Тараненко Л. С. Процедури набуття права власності на землю. Університетські наукові записки. 2020. № 6 (78). C. 158-173.
32.    Тараненко Л.С., Чудик-Білоусова Н.І. Роль юридичної служби з організації договірної роботи в соціальній та медичній сферах. Університетські наукові записки. 2021. № 1 (77). С. 104-111.
33.     Чудик-Білоусова Н. І., Тараненко Л. С. Сутність та способи вирішення земельного спору. Університетські наукові записки. 2020. № 3-4(75-76). C. 257-273.
 

Наукові конференції

Науково-педагогічні працівники кафедри беруть активну участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних, університетських конференціях та круглих столах.

Протягом 2015-2016 навчального року науково-педагогічними працівниками кафедри було взято участь в 41 конференції, серед них 5 університетських, 6 всеукраїнських, 20 міжнародних конференціях та 10 круглих столах.

Протягом 2016-2017 навчального року науково-педагогічними працівниками кафедри було взято участь в 43 конференціях, серед них 6 університетських, 6 всеукраїнських, 28 міжнародних конференціях та 3 круглих столах.

Протягом 2017-2018 навчального року науково-педагогічними працівниками кафедри було взято участь в 40 конференціях, серед них 4 університетських, 13 всеукраїнських, 17 міжнародних конференціях та 24 круглих столи.

Протягом 2018-2019 навчального року науково-педагогічними працівниками кафедри було взято участь в 50 конференціях, серед них 5 університетських, 14 всеукраїнських, 29 міжнародних конференціях та 2 круглих столи.

Протягом 2019-2020 навчального року науково-педагогічними працівниками кафедри взяли участь в 34 конференціях 7 університетських, 12 всеукраїнських, 13 міжнародних конференціях та 2 круглих столах.

Протягом 2020-2021 навчального року науково-педагогічними працівниками кафедри взяли участь в 28 конференціях 5 університетських, 9 всеукраїнських, 14 міжнародних конференціях та 2 круглих столах.

Законопроектна робота

НПП кафедри розроблено та подано до Верховної Ради України 52 законопроекти (Грушкевич Т. В. - 49, Ситницька О. А. - 2, Костяшкін І. О. - 1).

Наукова робота студентів

При кафедрі функціонують 6 наукових гуртків:

«Земля – основне національне багатство» - керівник д.ю.н., професор І.О. Костяшкін;

«Актуальні проблеми трудового права» - керівник к.ю.н., доцент А.В. Андрушко;

«Проблеми господарського права України» - керівник к.ю.н.  Я.С. Бляхарський

«Актуальні проблеми екологічного права України» - керівник к.ю.н., доцент А.Л. Місінкевич

Публікації у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних

1. Ivan Kostyashkin, Andrii Smitiukh, Olena Makeieva, Dariia Hurina, Yuliia Tiuria, Alina Diligul, Didgital rights management in protection of intellectual property rights as one of the principles of civil law, International Journal of Scientifik and technologi Research, 9 (3), 2020, pp. 1786–1792.

2. Ivan Kostyashkin, Andrii Smitiukh, Olena Makeieva, Dariia Hurina, Yuliia Tiuria, Alina Diligul, Judicial Protection of Intellectual Property Rights as One of the Principles of Civil Law, International Journal of Management (IJM), 11 (2), 2020, pp. 75–84.

3. Misinkevych A.The Legal Basis and Conditions of Mine Reclamation Conducting in Ukrainian and in the USA. Europska Veda. Scientific journal. 2019. №3. P. 65-69.

4.    Boyko A., Bondar D., Bortniak V. The Role of Public Authorities in Combating Gender-Based Violence   Cuestiones Políticas. 2021. №39.  рр. 1-20.
5.    Ivan Kostyashkin, Andrii Smitiukh, Olena Makeieva, Dariia Hurina, Yuliia Tiuria, Alina Diligul, Didgital rights management in protection of intellectual property rights as one of the principles of civil law, International Journal of Scientifik and technologi Research, 9 (3), 2020, pp. 1786-1792.
6.    Ivan Kostyashkin, Andrii Smitiukh, Olena Makeieva, Dariia Hurina, Yuliia Tiuria, Alina Diligul, Judicial Protection of Intellectual Property Rights as One of the Principles of Civil Law, International Journal of Management (IJM), 11 (2), 2020, pp. 75-84.
7.    Kostyashkin, I.O., Chudyk-Bilousova, N.I., Taranenko, L.S. et al. Land Ownership in Ukraine: Reform Issues. Journal of Advanced Research in Law and Economics, [S.l.], v. 11, n. 4, p. 1175-1183, june 2020. ISSN 2068-696X. Available at: https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/5311
8.    Makovii, V., Voloshyna, S., Kushnir, Y., Mykhailova, I., & Tsarenko, S.  Contracts for the Provision of Services and Labor: A Comparative Analysis Under the Ukrainian Legislation. European Journal of Sustainable Development, 10(1), 466. 2021. Pp/466-478  https://doi.org/10.14207/ejsd.2021.v10n1p466
9.    Misinkevych A.The Legal Basis and Conditions of Mine Reclamation Conducting in Ukrainian and in the USA. Europska Veda. Scientific journal. 2019. №3. P. 65-69.