Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Офіс студента

Нормативні документи, що регламентують освітній процес в університеті

ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього процесу в Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова

Контрольні заходи у Хмельницькому університету управління та права імені Леоніда Юзькова

Форми організації освітнього процесу у Хмельницькому університету управління та права імені Леоніда Юзькова

Схема нарахування балів у Хмельницькому університету управління та права імені Леоніда Юзькова

Положення про ситему рейтингового  оцінювання здобувачів вищої освіти у Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова

Зразки заяв

Зразок заяви про повернення коштів, що були сплачені за навчанн

Зразок заяви про повторне вивчення навчалььної дисципліни

Зразок заяви  про участь у конкурсі на право переведення на бюджет

Зразок заяви про поновлення до складу студентів

Зразок заяви про призначення соціальної стипендії

Зразок розписки

Зразок заяви про видачу дубліката диплома

Зразок заяви про відрахування за власним бажанням

Зразок заяви про вільне відвідування лекційних занять

Зразок заяви про включення у навчальний план вибіркових дисциплін

Зразок заяви про допуск до ліквідації академічної різниці

Зразок заяви про допуск до навчання у звязку з виходом з академічної відпустки

Зразок заяви про затвердження місця проходження практики

Зразок заяви  про затвердження теми бакалаврської роботи

Зразок заяви про затвердження теми магістерської роботи

Зразок заяви про зміну фори навчання

Зразок заяви про надання академічної відпустки

Зразок заяви про надання дозволу на перескладання пропущеного заняття

Зразок заяви про переведення на іншу спеціальність

Зразок заяви про переведення до іншого закладу

Зразок заяви про перезарахування вибіркової навчальної дисципліни

Зразок заяви про перенесення сесії

Зразок заяви про перезарахування навчальної дисципліни

Зразок заяви про перескладання дисциплін для отримання диплома з відзнакою

Зразок заяви про зміну прізвища