Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Костяшкін Іван Олександрович

ПІБ
Костяшкін Іван Олександрович
ПІБ (англійською)
IVAN KOSTYASHKIN
Вчене звання
професор
Науковий ступінь
доктор юридичних наук
Посада
завідувач кафедри
Нагороди

грамота Міністерства освіти і науки України (2008 р.);
грамота Хмельницької обласної ради (2012 р.);
подяка Прем’єр-міністра України (2017р.);
грамота Хмельницької обласної адміністрації (2017 р.);
переможець конкурсу імені Святого Володимира за краще науково-практичне видання в Україні у номінації  «Земельне право; екологічне право; природоресурсове право; право екологічної безпеки» 2017року.

Освіта

Народився 5 квітня 1977 р. у м. Чернівці.
У 1999 р. закінчив із відзнакою юридичний факультет Хмельницького інституту регіонального управління та права.

Науково-педагогічна діяльність

З 2001 р. розпочав наукову та педагогічну діяльність на посаді викладача кафедри цивільно-правових дисциплін Хмельницького університету управління та права. Працював на посадах викладача, старшого викладача, доцента, а з 2008 року завідувача  кафедри трудового, земельного та господарського права.
З 2002 р. займається адвокатською діяльністю.
Навчався в аспірантурі Київського національного університету ім. Тараса Шевченка (2001-2005 рр.). У 2006 р. під керівництвом акад. В.І. Андрейцева, захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (спеціальність: 12.00.06. ― «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсове право»). Тема дисертації: «Право загального землекористування громадян».
24 жовтня 2007 р. рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки  № 4/53-Д Костяшкіну І.О. присвоєно вчене звання доцента.
У 2017 р. під керівництвом проф. В.В. Носіка захистив дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук (спеціальність: 12.00.06. ― «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсове право»). Тема дисертації: «Проблеми правового забезпечення соціальної функції права власності на землю в Україні».
Член редакційної колегії Часопису «Університетські наукові записки», член методичної та Вченої рад ХУУП імені Леоніда Юзькова, член спеціалізованої Вченої ради К 70.895.02 ХУУП імені Леоніда Юзькова.
З 2017 р. голова профспілкового комітету університету.
 

Сфера наукових інтересів
земельне право, проблеми земельного права.
Викладає дисципліни
«Земельне право», «Проблеми земельного права», «Земельне процесуальне право».
Основні наукові публікації

1. Костяшкін І.О. Право загального землекористування громадян. – Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2010. 149 с.
2. Костяшкін І. О. Правове забезпечення соціальної функції права власності на землю в Україні : монографія / І. О. Костяшкін. – К.-Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2016.  429 с.
3. Костяшкін І. О. Проблеми правового забезпечення соціальної функції права власності на землю в Україні / І. О. Костяшкін // Актуальні проблеми правового регулювання аграрних, земельних, екологічних та природо ресурсних відносин в Україні: колективна монографія/ відп.ред.: Т.Є. Харитонова, І.І. Каракаш. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018. С. 86-106 (722 с.)
Навчальні посібники:
1. Костяшкін І.О. Розділ 8.4. Основи місцевого самоврядування: науково-практичний посібник / авт. кол. за заг. ред. В.М. Олуйка. Хмельницький: ЦППК, 2008.- 730 с.
2. Костяшкін І.О. Земельне законодавство Глава 15. Розділу 3. / Правознавство: навч. посіб. / В.М. Олуйко, Р.І. Кондратьєв, Р.О. Стефанчук та ін.; за ред. Р.І. Кондратьєва. – К.: Вид. Дім "Ін Юре", 2008. 488 с. (с. 414-434). Гриф МОН України, лист № 1.4/18-Г-746 від 1 квітня 2008р.
3. Приватизація земель за законодавством України : наук.-практ. посіб. (для посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, установ, організацій) / С. В. Гринько, С. Ф. Домбровський, І. О. Костяшкін, А. М. Савчук.  Хмельницький : ЦППК, 2009. – 78 с.
4. Костяшкін І. О. Вирішення спорів щодо земельних ресурсів / І. О. Костяшкін // Вирішення спорів у сфері природокористування / Вісьтак М. Я., Жолнович О. І., Кагановська Т. Є. та ін. ; під ред. У. Гелльманна, К. П. Пейчева.  Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2015.  С. 40–58.
5. Костяшкін І. О. Участь старости у земельних відносинах територіальної громади/ І.О. Костяшкін // Настільна книга старости об’єднаної територіальної громади: посібник. – Хмельницький.  2018.  С. 156 – 164. (234с.)
6. Костяшкін І. О. Колективна власність на землю / І.О. Костяшкін // Велика українська юридична енциклопедія у 20т. Т.16 : Земельне та аграрне право, Харків : «Право».  2019. С. 323 – 326. (696с.)
 

Підвищення кваліфікації

травень 2015 (21 день) проходив стажування в Університеті Потсдама, ФРН в рамках участі у  міжнародному науковому проекті TRADIR №543990–TEMPUS–1–2013–1–DE– TEMPUS–JPCR, проекту міжнародної технічної допомоги «Навчання альтернативному вирішенню спорів як підхід до забезпечення прав людини (TRADIR)», грудень 2013 — листопад 2016.