Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Освіта іноземних студентів

Особливості прийому на навчання до ХУУП імені Леоніда Юзькова іноземців та осіб без громадянства

Особливості прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства.

Алгоритм вступу іноземців до університету

Алгоритм вступу іноземних громадян до Університету


1. Отримання запрошення на навчання 
Щоб отримати запрошення на навчання в Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова, Вам необхідно:
1.1. Повідомити нас про Ваше бажання навчатися в Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова. Для цього відправьте лист на нашу електронну адресу (info [at] univer.km.ua, dep_foreign [at] univer.km.ua) з документами, перерахованими нижче:

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ІНОЗЕМНИМ ГРОМАДЯНАМ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЗАПРОШЕННЯ НА НАВЧАННЯ:
1. Сканована копія закордонного паспорта.
2. Копія атестата/свідоцтва про повну загальну середню освіту* з додатком.
3. Копія диплома бакалавра* з додатком**.
4. Згода на обробку персональних даних (personal data.pdf).
*З перекладом на українську мову/англійську, якщо свідоцтво про повну загальну середню освіту не англійською мовою
** для отримання ступеня магістра
1.2. Сплатіть за комплекс послуг з інформаційної та консультаційної підтримки уповноваженого Міністерством освіти і науки України державного підприємства «Український державний центр міжнародної освіти» на сайті http://intered.com.ua/pay
1.3. Зверніться за візою до Посольства України за кордоном. https://mfa.gov.ua/en/consular-affairs
1.4. Подайте заяву до університету щодо вступу та складіть вступні іспити, в тому числі дистанційно у країні походження.
Відповідно до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти в Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова в 2023 році прийом абітурієнтів та зарахування іноземних громадян за освітніми ступенями «Бакалавр», «Магістр» відбувається в нижче зазначені терміни:
з 01.09.2023 до 01.11.2023;
з 01.01.2024 до 01.03.2024.
Прийом іноземних громадян на навчання за програмами мовної підготовки для іноземних громадян здійснюється упродовж року.
Прийом іноземців на навчання в аспірантурі здійснюється упродовж року.

2. Вступ до Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова
Для того щоб стати студентом Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова, Вам необхідно: 

2.1. подати до Приймальній комісії/навчального відділу по роботі з іноземними студентами (головний корпус університету, кабінет 410) такі документи  (для вступу до навчального закладу іноземець ОСОБИСТО подає до відповідного структурного підрозділу/приймальної комісії заяву у паперовій формі (Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.11.2013  № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства» )
1) документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
2) додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності);
3) академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним закладом (у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу, додається академічна довідка);
4) оригінал та копію документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін (у разі відсутності цієї інформації у додатку до документа про освіту), при вступі для здобуття ступеня магістра або післядипломної освіти, якщо відсутність цієї інформації унеможливлює здійснити визнання кваліфікації за документом;
5) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;
6) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;
7) 4 фотокартки розміром 30 х 40 мм;
8) копію посвідчення закордонного українця (за наявності);
9) іноземці, які вступають на навчання за програмами академічної мобільності, подають документи, затверджені правилами прийому до вищого навчального закладу та/або передбачені вимогами міжнародних програм та/або договорів, в рамках яких реалізується академічна мобільність.

Документи, зазначені у підпунктах 1 - 5 цього пункту, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.
Документи, зазначені у підпунктах 1 - 4 цього пункту, мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України
Для вступу до аспірантури додатково до зазначеного переліку потрібно надати дослідницьку пропозицію з обраної наукової спеціальності або завірений в установленому порядку за місцем роботи/навчання кандидата список опублікованих наукових праць і винаходів українською або англійською мовою.
Для вступу до докторантури подаються додатково українською або англійською мовою тематичний план дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня і копія диплому про присвоєння відповідного наукового ступеня.
Усі іноземні документи про освіту обов’язково повинні проходити процедуру визнання на території України у відповідності до діючого законодавства  (до початку 2 семестру)

2.2.     Пройти вступні випробування:
•   на знання мови навчання на рівні, достатньому для засвоєння навчального матеріалу (англійська мова, українська мова);
•   пройти вступні випробування з профільних дисциплін, залежно від обраної спеціальності (математика).
Якщо іноземці, потребують мовної підготовки для здобуття відповідного ступеня вищої/післядипломної освіти, вони зараховуються на підготовчі курси за програмами, розробленими Університетом.

3. Прибуття в Україну для навчання у встановлені терміни
Для того щоб вчасно прибути на навчання до Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова, Вам необхідно:
 
Для громадян країн з візовим режимом в’їзду в Україну: подати пакет документів для відкриття довгострокової (студентської) візи (віза типу Д) до посольства України у Вашій країні (якщо у Вашій країні відсутнє посольство України, зверніть увагу, що країна отримання візи вказана у запрошенні на навчання). Вимоги щодо оформлення документів і процедуру звернення до посольства для відкриття візи потрібно уточнити на сайті посольства України у Вашій країні. До посольства України, крім документів, необхідних для відкриття візи, обов’язково подається оригінал запрошення на навчання в Україні.
 
Для громадян країн з безвізовим режимом в’їзду в Україну: мати при собі оригінал запрошення на навчання при перетині державного кордону для підтвердження мети в’їзду в Україну.
Повідомити Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова про заплановану Вами дату прибуття в Україну, номер рейсу транспортного засобу. Така інформація є необхідною для зустрічі іноземного громадянина представником Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова та подальшого його супроводження від пункту пропуску через державний кордон до нашого навчального закладу.

4. Отримання посвідки на тимчасове проживання в Україні
Посвідка на тимчасове проживання (далі - посвідка) є документом, що посвідчує особу іноземця або особу без громадянства та підтверджує законні підстави для тимчасового проживання в Україні.
Для отримання посвідки на тимчасове проживання в Україні іноземні громадяни повинні подати до навчального відділу по роботі з іноземними студентами такі документи:
•  заява;
• закордонний паспорт з візою «D», якщо інше не передбачено законодавством та міжнародними договорами України, а також копії сторінок особистих даних та візи;
•  сторінки закордонного паспорта з особистими даними, перекладені українською мовою та завірені нотаріусом або мовним бюро;
•  квитанції про сплату державного мита;
•  медичний страховий поліс (на весь період навчання).

Посвідка на тимчасове проживання в Україні видається на весь період навчання.
Університет надає підтримку у підготовці пакету документів та своєчасній подачі документів для отримання посвідки. 

Прийом на навчання у 2021-2022 рр.

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА

Прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства здійснюється:

на ПЕРШИЙ курс за освітнім  ступенем бакалавра на основі повної загальної середньої освіти

Спеціальність

Вступні випробування

Мова навчання

Вартість

Завантажити інформаційні матеріали

073 Менеджмент

Українська мова

Математика

Українська

30600

073_Б_Ukraine.pdf

073 Менеджмент

Освітня програма – «Бізнес-менеджмент»

Англійська мова

Математика

Англійська

42150

073_Б_English.pdf

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Українська мова

Математика

Українська

30600

072_Б_English.pdf

072_Б_Ukraine.pdf

281 Публічне управління та адміністрування

Українська мова

Математика

Українська

30600

281_Б_English.pdf

281_Б_Ukraine.pdf

081 Право

Українська мова

Математика

Українська

30600

081_Б_English.pdf

Строк навчання за денною формою 3 роки і 10 місяців

на навчання в МАГІСТРАТУРУ

Спеціальність

Вступні випробування

Мова навчання

Вартість

Завантажити інформаційні матеріали

073 Менеджмент

Англійська мова

Фахове вступне випробування з менеджменту

Українська мова (додаткове випробування)

Українська

36200

073_М_English.pdf

073 Менеджмент

Англійська мова

Фахове вступне випробування з менеджменту

Англійська

46300

073_М_English.pdf

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Англійська мова

Фахове вступне випробування з фінансів

Українська мова (додаткове випробування)

Українська

36200

072_М_English.pdf

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Англійська мова

Фахове вступне випробування з фінансів

Англійська

46300

072_М_English.pdf

Строк навчання за денною формою становить 1 рік і 6 місяців

Контакти
Відділ по роботі з іноземними студентами
Адреса юридична / фактична / Поштова
location_on 8, Heroiv Maidanu St., Khmelnytskyi, 29000, Ukraine, Khmelnytsky University of Management and Law
phone +38 (0382) 71-80-00
print +38 (0382) 71-75-70
email info [at] univer.km.uadep_foreign [at] univer.km.ua
 

 

Карта розміщення корпусів та гуртожитків ХУУП імені Леоніда Юзькова