Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Освіта іноземних студентів

Особливості прийому на навчання до ХУУП імені Леоніда Юзькова іноземців та осіб без громадянства

Особливості прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства.

Алгоритм вступу іноземців до університету

Алгоритм вступу іноземних громадян до Університету


1. Отримання запрошення на навчання

Щоб отримати запрошення на навчання в Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова, Вам необхідно:

Повідомити нас про Ваше бажання навчатися в Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова. Для цього відправте лист на нашу електронну адресу (info@univer.km.ua

Надіслати такі документи, необхідні для оформлення запрошення:

  • заяву;
  • заповнену письмову згоду на обробку персональних даних;
  • документ про попередню освіту з оцінками (балами) та інформацією про систему оцінювання знань, згідно якої виставлені оцінки в документі (перекладений на українську мову);
  • копію свідоцтва про закінчення мовної підготовки (за наявності);
  • копію паспорту іноземця або документу, що посвідчує особу без громадянства, а також переклад першої сторінки закордонного паспорту на українську та англійську мови

Оплатити запрошення (банківські реквізити та способи оплати будуть надіслані Вам електронною поштою) та отримати оригінал запрошення на навчання, що є необхідним для:

  • відкриття довгострокової візи (для громадян країн з візовим режимом в’їзду в Україну);
  • пред’явлення під час проходження паспортного контролю

Отримати візу типу D

Сплатити за послуги з візової підтримки (для громадян країн з візовим режимом в’їзду в Україну). Банківські реквізити та способи оплати будуть надіслані Вам електронною поштою.

2. Вступ до Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова

Для того щоб стати студентом Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова, Вам необхідно:

Наступного дня після приїзду до м. Хмельницького, відповідно до "Порядку набору на навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства", затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України №1541 від 01.11.2013 зі змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки №1272 від 11.12.2015, подати до Приймальній комісії/навчального відділу по роботі з іноземними студентами (головний корпус університету, кабінет 101) такі документи[1]:

1) документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;

2) додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності);

3) академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним закладом (у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу, додається академічна довідка);

4) оригінал та копію документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін (у разі відсутності цієї інформації у додатку до документа про освіту), при вступі для здобуття ступеня магістра або післядипломної освіти, якщо відсутність цієї інформації унеможливлює здійснити визнання кваліфікації за документом;

5) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;

6) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

7) 4 фотокартки розміром 30 х 40 мм;

8) копію посвідчення закордонного українця (за наявності);

9) іноземці, які вступають на навчання за програмами академічної мобільності, подають документи, затверджені правилами прийому до вищого навчального закладу та/або передбачені вимогами міжнародних програм та/або договорів, в рамках яких реалізується академічна мобільність.

Документи, зазначені у підпунктах 1 - 5 цього пункту, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.

Документи, зазначені у підпунктах 1 - 4 цього пункту, мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України

Для вступу до аспірантури додатково до зазначеного переліку потрібно надати дослідницьку пропозицію з обраної наукової спеціальності або завірений в установленому порядку за місцем роботи/навчання кандидата список опублікованих наукових праць і винаходів українською або англійською мовою.

Для вступу до докторантури подаються додатково українською або англійською мовою тематичний план дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня і копія диплому про присвоєння відповідного наукового ступеня.

Усі документи про повну середню освіту іноземних громадян обов’язково повинні проходити процедуру визнання на території України у відповідності до діючого законодавства  (до початку 2 семестру)

  • пройти вступні випробування  на знання мови навчання на рівні, достатньому для засвоєння навчального матеріалу (англійська мова, українська мова);
  • пройти вступні випробування з профільних дисциплін, залежно від обраної спеціальності (математика).

Для здобуття ступенів бакалавра, магістра вступна кампанія для іноземців під час осіннього семестру 2021-2022 навчального року (до 01 листопада 2021 року включно) організована у 2 періоди*:

Етапи вступної кампанії

Строки проведення етапів у кожному періоді*

1

2

Прийом заяв та документів (он-лайн)

14 липня 2021 року – 27 серпня 2021 року

1 вересня 2021 року-

23 вересня 2021 року

Проведення вступних випробувань (особисто)

28 серпня – 1 вересня

2021 року

24-28 вересня 2021 року

Прийом оригіналів заяв та документів (особисто, у разі успішного проходження вступних  випробувань)

1 вересня 2021 року

28 вересня 2021 року

Зарахування студентів

Не пізніше 03 вересня 2021 року

не пізніше 30 вересня

2021 року

Оплата навчання (у разі успішного проходження вступних  випробувань та зарахуванням)

Не пізніше 15 вересня 2021 року

не пізніше 30 вересня

2021 року

Початок навчання

01 жовтня

* - строки проведення етапів будуть уточнені

3. Прибуття в Україну для навчання у встановлені терміни

Навчальний рік для іноземних студентів в Україні починається з 1 жовтня. Прийом іноземних громадян відбувається, як правило, до 1 листопада та до 1 березня. Переведення студентів, а також поновлення в число студентів осіб, які були відраховані з вищих навчальних закладів освіти, здійснюється, як правило, під час літніх або зимових канікул.

Для того щоб вчасно прибути на навчання до Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова, Вам необхідно:

Для громадян країн з візовим режимом в’їзду в Україну:

подати пакет документів для відкриття довгострокової (студентської) візи (віза типу Д) до посольства України у Вашій країні (якщо у Вашій країні відсутнє посольство України, зверніть увагу, що країна отримання візи вказана у запрошенні на навчання). Вимоги щодо оформлення документів і процедуру звернення до посольства для відкриття візи потрібно уточнити на сайті посольства України у Вашій країні. До посольства України, крім документів, необхідних для відкриття візи, обов’язково подається оригінал запрошення на навчання в Україні.

Для громадян країн з безвізовим режимом в’їзду в Україну:

мати при собі оригінал запрошення на навчання при перетині державного кордону для підтвердження мети в’їзду в Україну

Повідомити Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова про заплановану Вами дату прибуття в Україну, номер рейсу транспортного засобу. Така інформація є необхідною для зустрічі іноземного громадянина представником Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова та подальшого його супроводження від пункту пропуску через державний кордон до нашого навчального закладу.

 


[1] Для вступу до навчального закладу іноземець ОСОБИСТО подає до відповідного структурного підрозділу/приймальної комісії заяву у паперовій формі (Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.11.2013  № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2004-13#Text)

 

Прийом на навчання у 2021-2022 рр.

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА

Прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства здійснюється:

на ПЕРШИЙ курс за освітнім  ступенем бакалавра на основі повної загальної середньої освіти

Спеціальність

Вступні випробування

Мова навчання

Вартість

Завантажити інформаційні матеріали

073 Менеджмент

Українська мова

Математика

Українська

30600

073_Б_Ukraine.pdf

073 Менеджмент

Освітня програма – «Бізнес-менеджмент»

Англійська мова

Математика

Англійська

42150

073_Б_English.pdf

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Українська мова

Математика

Українська

30600

072_Б_English.pdf

072_Б_Ukraine.pdf

281 Публічне управління та адміністрування

Українська мова

Математика

Українська

30600

281_Б_English.pdf

281_Б_Ukraine.pdf

081 Право

Українська мова

Математика

Українська

30600

081_Б_English.pdf

Строк навчання за денною формою 3 роки і 10 місяців

на навчання в МАГІСТРАТУРУ

Спеціальність

Вступні випробування

Мова навчання

Вартість

Завантажити інформаційні матеріали

073 Менеджмент

Англійська мова

Фахове вступне випробування з менеджменту

Українська мова (додаткове випробування)

Українська

36200

073_М_English.pdf

073 Менеджмент

Англійська мова

Фахове вступне випробування з менеджменту

Англійська

46300

073_М_English.pdf

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Англійська мова

Фахове вступне випробування з фінансів

Українська мова (додаткове випробування)

Українська

36200

072_М_English.pdf

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Англійська мова

Фахове вступне випробування з фінансів

Англійська

46300

072_М_English.pdf

Строк навчання за денною формою становить 1 рік і 6 місяців

Контакти
Відділ по роботі з іноземними студентами
Адреса юридична / фактична / Поштова
location_on 8, Heroiv Maidanu St., Khmelnytskyi, 29000, Ukraine, Khmelnytsky University of Management and Law
phone +38 (0382) 71-80-00
print +38 (0382) 71-75-70
email info [at] univer.km.uadep_foreign [at] univer.km.ua
 

 

Карта розміщення корпусів та гуртожитків ХУУП імені Леоніда Юзькова