Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Спеціалізована вчена рада К 70.895.02

Загальна інформація


У Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова функціонує cпеціалізована вчена рада з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (наказ МОН № 775 від 16.07.2018 р.).

Положення про спеціалізовану вчену раду http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1170-11

Перелік документів, які необхідно подати здобувачу наукового ступеня

Члени спеціалізованої вченої ради 70.895.02

Інформація про дисертації, які захищаються (захищені) у спеціалізованій
вченій раді К 70.895.01 Хмельницького університету управління та права

 

з/п.

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача

Тема дисертації

Шифр і назва наукової спеціальності

Дата захисту

Анотація

1.

Романюк Уляна Василівна

Патронат як форма влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

05.12.2018р.

aref

2.

Олійник Уляна Миколаївна

Право на свободу думки, совісті та релігії у філософсько-правовому вимірі

12.00.12 – філософія права

05.12.2018р.

aref

3.

Романюк Віталія Анатоліївна

Позовна давність у цивільному праві

12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

27.12.2018р.

aref

4.

Весна Наталія Олександрівна

Зміна та розірвання договору як цивільне правовідношення

12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

27.12.2018р.

aref

5.

Муринець Наталія Ярославівна

Девіантна поведінка дитини: правовий вимір

12.00.12 – філософія права

21.02.2019р.

aref

6.

Гладун Галина Ігорівна

Правова допомога як соціальний феномен

12.00.12 – філософія права

21.02.2019р.

aref

7.

Сидоренко Денис Іванович

Недійсність шлюбу в сімейному праві

12.00.03 – право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

29.05.2019р.

aref

8.

Данченко Катерина Михайлівна

Кримінально-правова політика Україні у сфері покарань: філософсько-правовий аспект

12.00.12 – філософія права

29.05.2019р.

aref

9.

Курись Віталій Зіновійович

Філософсько-правові детермінанти ціннісного універсуму особистості військовослужбовця

12.00.12 – філософія права

30.05.2019р.

aref

10.

Сторожук Дмитро Анатолійович

Філософсько-правові засади правового прогресу

12.00.12 – філософія права

26.06.2019р.

aref

11.

Базарник Богдан Ігорович

Професіоналізація суддів у контексті сучасного реформування: філософсько-правові аспекти

12.00.12 – філософія права

26.06.2019р.

aref

12.

Дробиняк Оксана Василівна

Інститут ювенальної юстиції як об’єкт філософсько-правового аналізу

12.00.12 – філософія права

27.06.2019р.

aref

13.

Гудим Любомир Ярославович

Правова ідентичність: філософсько-правовий вимір

12.00.12 – філософія права

27.08.2019р.

aref

14.

Козак Ірина Богданівна

Філософсько-правова кваліфікація конфліктної комунікації сторін у судовому процесі

12.00.12 – філософія права

27.08.2019р.

aref

15.

Чорненький Василь Володимирович

Адміністративно-правові засади державного управління туристичною сферою України

12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

28.08.2019р.

aref

16.

Ільчишин Надія Василівна

Характеристика суб’єктів у правовідносинах адміністративного судочинства

12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне правоtd>

28.08.2019р.

aref

17.

Павлюк Анатолій Григорович

Матеріально-правове відведення: нормативне конституювання та методологічне значення

12.00.12 – філософія права

03.10.2019р.

aref

18.

Санченко Олена Ігорівна

Театральна постановка як об’єкт права інтелектуальної власності

12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

03.10.2019р.

aref dis
2

19.

Ківелюк Денис Андрійович

Цивільно-правове регулювання рекламних відносин в мережі Інтернет

12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

04.10.2019р.

aref

20.

Завадська Ольга Петрівна

Умови цивільно-правової відповідальності за шкоду, завдану терористичним актом

12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

12.12.2019р.

aref

21.

Іванишин Тарас Іванович

Національно-патріотичне утвердження студентської молоді: філософсько-правові засади

12.00.12 – філософія права

12.12.2019р.

aref

22.

Кучеренко Наталія Василівна

Аксіологічні засади сучасної університетської освіти: правові підходи

12.00.12 – філософія права

13.12.2019р.

aref

23.

Попадинець Ігор Ігорович

«Організаційно-правові форми фінансового контролю»

12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

04.03.2020р.

aref

24.

Бочуляк Назар Ігорович

Адвокатське самоврядування в контексті сучасних світоглядних орієнтирів

12.00.12 – філософія права

04.03.2020р.

aref

25.

Андрущенко Олександр Юрійович

Конфлікт інтересів у правосудді: філософсько-правове дослідження

12.00.12 – філософія права

15.10.2020р.

aref dis
2

26.

Ковальчук Альбіна Миколаївна

«Право на обов’язкову частку майна у спадщині».

12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

15.10.2020р.

aref dis
2

27.

Мул Альона Миколаївна

«Відшкодування шкоди, завданої внаслідок надзвичайних ситуацій».

12.00.03 –цивільне право і цивільний процес; сімейне право, міжнародне приватне право.

16.10.2020р.

aref dis
2

28.

Лавриненко Мар’яна Романівна

«Договір найму (оренди) нерухомого майна у цивільному праві України, Російської Федерації, Франції та ФРН (порівняльно-правовий аналіз)».

12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

16.10.2020р.

aref dis
2

29.

Лабань Олена Олексіївна

«Захист прав та інтересів відповідача у цивільному процесі».

12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право, міжнародне приватне право.

17.10.2020р.

aref dis
2

30.

Максименко Віталій Миколайович

Об’єкти фінансових правовідносин

12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

25.03.2021р.

aref dis
2

31.

Хавронюк Олег Олегович

«Цивільно-правовий захист баз даних»

12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

25.03.2021р.

aref dis
2

32.

Семенюк Олександр Сергійович

Складні об’єкти права інтелектуальної власності

12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

23.04.2021р.

aref dis
2

33.

Ганчук Ольга Миколаївна

Правовий порядок: ціннісно-інституційний підхід

12.00.12 – філософія права приватне право

23.04.2021р.

aref dis
2

34.

Токар Алла Миколаївна

Правове забезпечення реалізації форм місцевого управління»

12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

24.04.2021р.

aref dis
2

35.

Галкевич Сергій Вікторович

Принципи справедливості, добросовісності, розумності деліктної відповідальності у цивільному праві

12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

24.04.2021р.

aref dis
2

36.

Громова Альона Олегівна

Недійсність кредитних зобов’язань за цивільним законодавством України

12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

13.05.2021р.

aref dis
2

37.

Польний Денис Анатолійович

Захист суб’єктивних цивільних прав сторін договору найму

12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

13.05.2021р.

aref dis
2

38.

Демчик Надія Петрівна

Правовий інститут примусового повернення і видворення іноземців та осіб без громадянства органами Державної прикордонної служби України

12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

14.05.2021р.

aref dis
2

39.

Шевчук Михайло Олександрович

Правове регулювання інформаційних відносин, пов’язаних зі справлянням податку на майно в Україні

12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

14.05.2021р.

aref dis
2

40.

Абросімов Сергій Анатолійович

Адаптація цивільного законодавства України про договори купівлі-продажу до законодавства ЄС

12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

30.09.2021р.

aref dis
2

41.

Рарицька Вікторія Борисівна

Асиметричність податкового права держави

12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

30.09.2021р.

aref dis
2