Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Відомості про провадження освітньої діяльності

Відомості щодо права провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти


ЛІЦЕНЗІЙНИЙ РЕЄСТР СУБ’ЄКТІВ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Ліцензійний реєстр суб'єктів освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Ліцензії на право здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти та сертифікати про акредитацію спеціальностей:

СЕРТИФІКАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «Магістр правоохоронної діяльності»
262 Правоохоронна діяльність Другий (магістерський) рівень
)

СЕРТИФІКАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «Бакалавр фінансів, банківської справи та страхування» 072 Фінанси, банківська справа та страхування перший (бакалаврський) рівень)

СЕРТИФІКАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «Магістр фінансів, банківської справи та страхування» 072 Фінанси, банківська справа та страхування другий (магістерський) рівень)

СЕРТИФІКАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «Магістр публічного управління та адміністрування. Територіальне управління та місцеве мамоврядування» 074 (281) Публічне управління та адміністрування другий (магістерський) рівень)

СЕРТИФІКА ПРО АКРЕДИТАЦІЮ Галузь знань та спеціальність / напрям 0304 Право 6.030401 Правознавство за рівнем вищої освіти бакалавр