Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Інформація про університет

Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова
Державний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації
заснований у 1992 році

Коротка історія

Історія Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова більше 30 років. За цей час з філіалу Одеського відкритого університету, в якому навчалось лише 94 студентів, він перетворився в сучасний заклад вищої освіти, в якому навчається понад 2000 студентів. Датою заснування  Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова вважається 21 вересня 1992 року, коли рішенням Виконавчого комітету Хмельницької міської ради народних депутатів було створено Хмельницьку філію Одеського відкритого університету – перший гуманітарний вищий навчальний заклад в обласному центрі.

У 1995 році Постановою Кабінету Міністрів України було створено Хмельницький інститут управління і права, що отримав статус державного закладу.

У 2019 році рішенням Хмельницької обласної ради Хмельницькому університету управління та права було присвоєно ім’я Леоніда Юзькова.

Детальніша інформація

1992 рік – рік заснування та становлення майбутнього Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова. Залучивши кращих науково-педагогічних працівників Києва та Хмельницького, у філії формуються кафедри, здійснюється набір перших студентів, налагоджується навчальний процес. Найважча робота стосовно забезпечення кадровим ресурсом, співпраця з іншими вищими закладами, підготовка до перших перевірок – все це лягло на плечі ініціаторів заснування вишу: Василя Климовича Андрушка та Леонтія Ілліча Чорного.

Саме Леонтій Ілліч Чорний став першим керівником Хмельницького університету управління та права в період 1992-1995 рр.. Завдячуючи зусиллям Леонтія Ілліча, заклад здобув статус державного та перші бюджетні місця.

У період з 1995 по 2000 рр. ректором університету був Василь Климович Андрушко. В цей період відбувалось покращення матеріально-технічної бази університету. Було передано корпуси, проведено ремонт, надано викладачам квартири тощо.

З 2000-2002 рр.. посаду ректора університету обіймав Олуйко Віталій Миколайович. В цей період продовжилось подальше формування кадрового потенціалу з перших випускників закладу.

У період 2002-2006 рр.. ректором університетом знову був Леонтій Ілліч Чорний. В 2004 році заклад, пройшовши акредитаційну та атестаційну комісії був реорганізований в Хмельницький університет управління та права, що було значним поштовхом у розвитку університету. Саме в цей період відкриваються нові спеціальності різних освітніх рівнів, викладачі захищають докторські та кандидатські дисертації, чим покращують імідж вишу.
З 2009 року університет очолює доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України Олег Миколайович Омельчук. У цей час університет відкриває нові спеціальності бакалаврату, магістратури, аспірантури та докторантури. Щороку збільшуються обсяги ліцензованих місць. В університеті на двох факультетах діють 12 кафедр, юридична клініка, студенти та юрисконсульти якої надають безкоштовні високопрофесійні юридичні послуги малозабезпеченим верствам населення. Активно функціонує студентський бізнес-центр, участь в якому забезпечує розкриття лідерських якостей, підприємницького таланту, педагогічних здібностей студентів, а також розвиває їх психологічну стійкість і бажання до постійного саморозвитку. З 2019 р. університет отримав доступ до міжнародних наукових баз даних Scopus та Web of Science за кошти держбюджету.

У 2019 році університет отримав ім’я першого Голови Конституційного Суду України Леоніда Петровича Юзькова.

На сьогодні ХУУП імені Леоніда Юзькова один з найпрестижніших закладів вищої юридичної та управлінської освіти і науки в Західній Україні, де на високому професійному рівні, з огляду на новітні досягнення науки, здійснюється підготовка фахівців.

Сучасний заклад вищої освіти у своїй діяльності поєднує найновіші досягнення науки і традиції класичної вищої школи. Саме завдяки такому успішному поєднанню Університет став найвідомішим осередком правничої та управлінської освіти і науки не лише в нашому регіоні, але й в Україні.

Факультети: юридичний, управління та економіки, публічного управління.

Висока якість отриманих в університеті знань прямо пропорційна професійному рівню викладання та успішному застосуванню новітніх освітніх систем і методик. Університет щороку зміцнює свій кадровий потенціал. Наразі на двох факультетах діють 12 кафедр, юридична клініка (до речі, найстарша в Україні), студенти та юрисконсульти якої надають високопрофесійні юридичні послуги малозабезпеченим верствам населення, є переможцями всеукраїнських та міжнародних змагань, учасниками багатьох грантових програм. Набирає потужності студентський бізнес-центр, який став базою для практичного навчання студентів та своєрідною школою для майбутніх підприємців.

Для юнаків є можливість отримати звання молодшого лейтенанта запасу, пройшовши курс навчання за програмою підготовки офіцерів запасу Збройних сил України.

Черговим надбанням не лише факультету управління та економіки, але й усієї області є магістратура за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування». У нашому регіоні лише Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова вже понад 10 років готує фахівців такого рівня для органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Мова освітнього процесу. Мовою викладання в Університеті є державна мова. З метою розвитку міжнародної академічної мобільності Університет має право приймати рішення про викладання однієї чи кількох навчальних дисциплін іноземними мовами, забезпечивши при цьому знання здобувачами вищої освіти відповідної дисципліни державною мовою.

Бібліотека. Університет пишається сучасною бібліотекою. Тут до послуг читачів близько 70 тис. примірників найновіших наукових видань та понад 10 тис. найменувань такої необхідної для сучасного студентства періодики. Крім просторого читального залу та абонементу, у підготовці до занять студенти мають змогу використовувати найновіші досягнення комп’ютерної техніки.

Телекомунікаційна мережа університету побудована на основі оптоволоконних каналів зв'язку, працює комп'ютерна загально-університетська мережа (підключені в єдину мережу – І корпус (адміністративний), ІІ корпус (ФУЕ), ІV корпус (ЮФ), V корпус, наукова бібліотека, юридична клініка тощо). ЛОМ включає 50 мережевих комутаторів зі швидкістю передачі даних 10/100 Мб/с. Сім комп’ютерних класів університету працюють з виходом до світової мережі «Інтернет» та інформаційно-пошукової системи «Ліга-закон». 

Наукова діяльність. В університеті активно проводяться наукові дослідження як викладачами, так і студентами; сприяє цьому і діяльність Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених. У традиційних всеукраїнських та міжнародних конференціях, організатором яких є університет, беруть участь представники наукових шкіл з країн ближнього та дальнього зарубіжжя. Найпопулярнішими науковими заходами понад 15 років є конференції «Осінні юридичні читання» та «Статистична оцінка соціально-економічного розвитку». Результатом такої плідної наукової діяльності є видання одного із найпопулярніших у країні фахових журналів «Університетські наукові записки».

Практика. Навчання в університеті максимально наближене до умов практики. Студенти апробують свої знання під час проходження практики та стажування у Верховній Раді України, Кабінеті Міністрів України, Конституційному Суді України, місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, судових і правоохоронних органах.

Матеріальна база. Матеріальна база університету - це 5 навчальних корпусів, які стали не просто візитівкою університету, але й окрасою міста, наукова бібліотека, юридична клініка, студентській гуртожиток та гуртожиток готельного типу «Енеїда», мальовнича база відпочинку ім. Сергія Мацишена в селі Пирогівці Хмельницького району.

Студентське життя. Студентська рада та профспілка студентів – справжня школа лідерів і організаторів, які так необхідні нашій державі. А робота у студентських лекторських групах з правової освіти населення, дає студентам змогу розвинути свої ораторські здібності та вміння публічно спілкуватися з аудиторією.

Студентське життя Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова веселе та різнобарвне. Кожен має можливість знайти собі заняття за інтересами у спорті, туризмі чи мистецтві. Серед традиційних брендових свят університету найвідоміші «Дебют першокурсника», «Краса університету», фестиваль до Дня студента «Золотий Еней».

І найголовніше - в Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова створені всі умови для успішного поєднання навчання з громадською та культурною діяльністю, що гарантує кожному члену нашої дружної університетської родини незабутні і яскраві студентські роки.

Розподіл ліцензованого обсягу та фактичної чисельності здобувачів вищої освіти між освітніми програмами, які реалізуються у Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова у 2023-2024 навчальному році (станом на 01.02.2024 р.)