Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Факультет публічного управління

Загальна інформація


 

 

 

ВАС ВІТАЄ ФАКУЛЬТЕТ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА

На факультеті здійснюється підготовка:
БАКАЛАВРІВ за спеціальностями:

281 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Освітня програма «Бакалавр публічного управління та адміністрування»
кваліфікація – бакалавр з публічного управління та адміністрування
(Протокол № 38/1 засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 02.02.2017 р.)
Завантажити освітньо-професійну програму
Завантажити навчальний план – денна форма
Завантажити навчальний план – заочна форма
Переваги навчання за ОП «Бакалавр публічного управління та адміністрування»

 

242 ТУРИЗМ І РЕКРЕАЦІЯ

валіфікація – бакалавр з туризму, фахівець з туристичного обслуговування
(Протокол № 52/1 засідання Ліцензійної комісії МОН України від 18.05.2017 р., наказ МОН України
від 11.02.2021 № 17-л)
Завантажити освітньо-професійну програму
Завантажити навчальний план – денна форма навчання
Переваги навчання за ОП «Бакалавр туризму»

 

232 СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН підготовки фахівців освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 232 Соціальне забезпечення галузі знань 23 Соціальна робота Освітня програма «Бакалавр соціального забезпечення» Строк навчання – 3 роки і 10 місяців на основі повної загальної середньої освіти Форма навчання: денна для першого курсу

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН підготовки фахівців освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 232 Соціальне забезпечення галузі знань 23 Соціальна робота Освітня програма «Бакалавр соціального забезпечення» Строк навчання – 4 роки і 6 місяців на основі повної загальної середньої освіти Форма навчання: заочна

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН підготовки фахівців освітнього ступеня бакалавра  за спеціальністю 232 Соціальне забезпечення галузі знань 23 Соціальна робота Освітня програма «Бакалавр соціального забезпечення» Строк навчання – 3 роки і 10 місяців на основі повної загальної  середньої освіти Форма навчання: денна для 2 курсу

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН підготовки фахівців освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 232 Соціальне забезпечення галузі знань 23 Соціальна робота Освітня програма «Бакалавр соціального забезпечення» Строк навчання – 3 роки і 10 місяців на основі повної загальної середньої освіти Форма навчання: денна 3-4 курс

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «БАКАЛАВР СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» першого рівня вищої  освіти зі спеціальності 232 Соціальне забезпечення галузі знань 23 Соціальна робота 1 курс

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «БАКАЛАВР СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» першого рівня вищої освіти зі спеціальності 232 Соціальне забезпечення галузі знань 23 Соціальна робота 1 курс

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «БАКАЛАВР СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 232 Соціальне забезпечення галузі знань 23 Соціальна робота 2 курс

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «БАКАЛАВР СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 232 Соціальне забезпечення галузі знань 23 Соціальна робота 3-4 курс

 

Прийом на навчання відбувається: 
на базі повної загальної середньої освіти (ПЗСО) на перший курс;
на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на другий курс.
Денна форма навчання – 3 роки 10 місяців;
Заочна форма навчання – 4 роки 6 місяців.
Фінансування здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету, за кошти фізичних та/або юридичних осіб.
Вартість одного року навчання для вступників 2023 року становить:
-    28500 грн. (денна форма);
-    19 950 грн. (заочна форма).

МАГІСТРІВ за спеціальностями

281 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Магістр публічного управління та адміністрування. Територіальне управління та місцеве самоврядування» з галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування зі спеціалізацією Територіальне управління та місцеве самоврядування
Кваліфікація: магістр публічного управління та адміністрування
Строк навчання: 18 місяців на основі базової або повної вищої освіти Форма навчання: очна (денна)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «МАГІСТР ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ. ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування Кваліфікація: магістр публічного управління та адміністрування з
територіального управління та місцевого самоврядування

Переваги навчання за ОП «Магістр публічного управління та адміністрування»

 


 

Прийом на навчання відбувається: 
на базі бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста.
Денна форма навчання – 1 рік 6 місяців;
Заочна форма навчання –1 рік 4 місяці.
Фінансування здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету, за кошти фізичних та/або юридичних осіб; для спеціалістів спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування, що мають стаж … також за кошти державного бюджету  
Вартість одного року навчання для вступників 2023 року становить:
-    34 200 грн. (денна форма);
-     23 940 грн. (заочна форма).

ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ за спеціальностями:

281 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

(Наказ Міністерства освіти і науки України від 11.02.2021 № 17-л)

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ З ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування
галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування
Кваліфікація: доктор філософії з публічного управління та адміністрування

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ  З ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА  АДМІНІСТРУВАННЯ» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування
галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування
Кваліфікація: доктор філософії з публічного управління та адміністрування

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН підготовки фахівців третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування
Кваліфікація: доктор філософії з публічного управління та адміністрування
Строк навчання – 4 роки (освітня складова – 2 роки) на основі ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста
Форма навчання: очна (денна) / заочна

Завантажити НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН підготовки фахівців третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування  галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування Кваліфікація: доктор філософії з публічного управління та адміністрування Строк навчання – 4 роки (освітня складова – 2 роки) на основі ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста Форма навчання: очна (денна) / заочна

 

Історія факультету управління та економіки починається із першого набору 36 студентів за спеціальністю «Адміністративний менеджмент» у 1995 році. Важливою віхою розвитку факультету також став 2005 р. – рік першого випуску магістрів за спеціальністю «Адміністративний менеджмент».
У лютому 2007 р. рішенням Державної акредитаційної комісії Хмельницькому університету управління та права надано право здійснювати підготовку керівних кадрів вищої кваліфікації у сфері державного управління для Хмельницької та прилеглих областей – магістрів за спеціальністю Державна служба (сучасна назва спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування).
З 2016 р. на факультеті розпочалася підготовка бакалаврів за спеціальністю Публічне управління та адміністрування, а з 2017 р. – за спеціальностю 242 Туризм. У 2016-2017 навчальному році також було ліцензовано аспірантуру за спеціальностю 281 Публічне управління та адміністрування, відкрито докторантуру за спеціальностями Механізми державного управління та Державне управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку галузі знань Державне управління. Розпочала своє функціонування спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій на здобуття наукового ступня кандидата наук з державного управління за спеціальностями Механізми державного управління та Державне управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку.

До складу факультету управління та економіки входять такі кафедри:

Кафедра публічного управління та адміністрування

Кафедра філософії, соціально гуманітарних наук та фізичного виховання

Кафедра соціального забезпечення