Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Омельчук Олег Миколайович

ПІБ
Омельчук Олег Миколайович
ПІБ (англійською)
OLEH OMELCHUK
Вчене звання
професор
Науковий ступінь
доктор юридичних наук
Посада
Ректор, професор кафедри кримінального права та процесу, президент МГО "ЄАПШ"
Години прийому
Вівторок, Четвер: 10:00 - 12:00
Освіта

1998 р. - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність «Правознавство».
У 2002 р. в спеціалізованій Вченій раді Київського національного університету імені Тараса Шевченка захистив кандидатську дисертацію на тему «Контрабанда за кримінальним правом України». 16.06.2005 р. атестаційною колегією Міністерства освіти і науки України Омельчуку О.М. присвоєно вчене звання доцента.
У 2013 р. у спеціалізованій Вченій раді Львівського державного університету внутрішніх справ захистив докторську дисертацію та тему «Поведінка людини: філософсько-правовий вимір».

Науково-педагогічна діяльність

1998-2001 рр. – викладач кафедри цивільного права та процесу Академії Прикордонних військ України;
2001-2004 рр. – старший викладач кафедри кримінального права та процесу Хмельницького інституту регіонального управління та права;
2004-2007 рр. – доцент кафедри кримінального права та процесу ХУУП;
2007-2009 рр. – завідувач кафедри кримінального права та процесу;
2009-2014 рр. – професор кафедри кримінального права та процесу;
2014-2015 рр. – завідувач кафедри кримінального права та процесу (на громадських засадах);
2015-т/ч – професор кафедри кримінального права та процесу.

Є членом Вченої ради університету, методичної ради, державної екзаменаційної комісії, редакційної колегії часопису Хмельницького університету управління та права «Університетські наукові записки».
7 жовтня 2011 р. обраний президентом Міжнародної громадської організації «Євразійська асоціація правничих шкіл та правників».
З 19 грудня 2015 року – академік Академії наук вищої освіти України (№ 8/15).

Почесне звання «Заслужений юрист України» (Указ Президента №439 від 08.10.2016 р.).
За період наукової роботи опубліковано 120 публікацій, з них 89 наукового характеру (2 монографії, 5 підручників та навчальних посібників), у тому числі 5 навчальних посібників з грифом МОН України, 53 статті у фахових виданнях, 18 тез конференції) та 21 навчально-методичного характеру.

Сфера наукових інтересів
кримінальне право
філософія права
Викладає дисципліни
Кримінальне право України. Загальна частина
Веде підготовку аспірантів
Основні наукові публікації

1.    Omelchuk O.M., Shevchuk I.V., Danilova A.V. The impact of COVID-19 pandemic on improving the legal regulation of protection of human right to health. Wiadomsci Lekarskie. 2020. Tom II, 2020. Nr. 12. P. 2703-2708. DOI: https://doi.org/10.36740/WLek202012211  (Scopus) 
2.    Oleh Omelchuk, Volodymyr Kopanchuk, Bohdan Orlovskyi, Liliia Shekhovtsova, Kateryna Yanishevska, Olena Kopanchuk. Illicit Trafficking in Narcotic Drugs and Their Analogues Using Computer Technology: a Criminal Law Study. Estudios de Economia Aplicada. Volumen: 39-5. 10  p. 2021. ISSN: 1133-3197. DOI: https://doi.org/10.25115/eea.v39i5.4785  (Scopus).  
3.    Oleh Omelchuk, Mariia Muzyka, Mykola Stefanchuk, Iryna Storozhuk, Inna Valevska.  Legal grounds for restricting access to information: a philosophical aspect. Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine. Vol. 28, No. 3, 2021, P. 64–73. DOI: 10.37635/jnalsu.28(3).2021.64-73. DOI: https://doi.org/10.37635/jnalsu.28(3).2021.64-73  (Scopus)
4.    Omelchuk, O.M., Haiur, I.Y., Kozytska, O.G., Prysiazhna, A.V., Khmelevska, N.V. Analysis of the activities of law enforcement authorities in the field of combating crime and corruption offences. Journal of Money Laundering Control. 2021. DOI 10.1108/JMLC-07-2021-0073. DOI: https://doi.org/ 10.1108/JMLC-07-2021-0073  (Scopus)
5.     Oleh Omelchuk, Svitlana Hrynko, Alla Ivanovska, Anna Misinkevych, Viktoriia Antoniuk. Protection of human rights in the context of the development of the rule of law principle: The international aspect. Journal of the National Academy of Legal Scinces of Ukraine, Vol. 28, No. 1, 2021, 32-42. DOI: https://doi.org/10.37635/jnalsu.28(1).2021.32-42   (Scopus)
6.     Oleh Omelchuk, Vladimir Vatras, Lesia Omelchuk, Nataliia Plysiuk, Viacheslav Moroz. Legal aspects of mass vaccination during the COVID-19 pandemic on the example of Ukraine. Medicine and Law. Vol.40, No.3, 2021, P. 411-424. ISSN 07231393. URL : https://pesquisa.bvsalud.org/global-literature-on-novel-coronavirus-2019-ncov/resource/pt/covidwho-1479231   (Scopus)
7.     Oleh Omelchuk, Nataliia  Plysiuk, Lesia Omelchuk, Anna  Danilova, Viacheslav  Moroz. Criminal liability for violation of quarantine regulations in the context of the spread of covid-19. Medicine and Law. Vol.40, No. 2, 2021, P. 209-218.  ISSN 07231393. URl : https://pesquisa.bvsalud.org/global-literature-on-novel-coronavirus-2019-ncov/resource/pt/covidwho-1396242   (Scopus)
8.    Omelchuk O., Zakharchuk V. Distinguishing mediated performance of a criminal offense and complication in acriminal offense. Socio-economic relations in the digital society. Volume 2 (48), 2023. P. 137-144. DOI: https://doi.org/10.55643/ser.2.48.2023.500    
9.    Omelchuk O., Zakharchuk V. Court practice of application of criminal legal measures for immediate commitment of a criminal offense. Socio-economic relations in the digital society. Volume 3 (49), 2023. P. 97-104. DOI: https://doi.org/10.55643/ser.3.49.2023.512  
10.    Omelchuk O. Criminal-Legal Protection of Personal Freedom in Ukraine. Annales Pomorienses. Ius , (2), 2023. P. 64-72. DOI: https://doi.org/10.34858/api.1.2023.16

Список наукових статей доктора юридичних наук, професора Омельчука Олега Миколайовича

Дисертація
«Поведінка людини: філософсько-правовий вимір»