Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Юридичний відділ

Юридичний відділ
Загальна інформація


Для організації правової роботи, спрямованої на правильне застосування і неухильне дотримання вимог чинного законодавства 01 серпня 2000 року був створений юридичний відділ, який є самостійним структурним підрозділом університету та підпорядкований безпосередньо ректору.
Юридичний відділ Університету створюється і функціонує у відповідності із Загальним положенням про юридичну службу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 р. № 104 Статутом Університету, Правилами внутрішнього розпорядку Університету, Колективним договором, Положенням про юридичний відділ Університету, а також іншими нормативно-правовими актами.
В свій час юридичний відділ очолювали такі відомі науковці та практикуючі юристи, як О.М. Ткач, О.Л. Трембач, В.А. Ватрас, В.М. Захарчук, С.А. Крушинський, І.М. Масловський, В.О. Хіміч. Всі перелічені особи на сьогоднішній день займають досить визначні та авторитетні посади на різних щаблях органів державної влади, підприємств, установ та організацій.

Мета діяльності та основні завдання
Юридичний відділ утворюється для організації правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог чинного законодавства університетом, його ректоратом та працівниками під час виконання покладених на них завдань та функціональних обов’язків.
Основними завданнями юридичного відділу є:
1) ведення обліку та зберігання законодавчих та інших нормативних актів, підтримка їх у контрольному стані; 
2)   перевірка на відповідність чинному законодавству проектів наказів та розпоряджень адміністрації Університету та візування їх за наявності віз керівників зацікавлених структурних підрозділів;
3) контроль за відповідністю договорів та контрактів, які укладаються Університетом, чинному законодавству України;
4) організація претензійної і позовної роботи, представлення в установленому законом порядку інтереси Університету в судах та інших органах державної влади і місцевого самоврядування, підприємствах, установах і організаціях під час розгляду правових питань і спорів;
5) сприяння додержанню законності у реалізації прав трудового колективу під час вирішення ним питань виробничого характеру і соціального розвитку;  
6) організація і проведення роботи, пов’язаної із підвищенням рівня правових знань працівників Університету та надання консультацій з правових питань працівникам, які потребують правової допомоги.