Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Юридична клініка

Загальна інформація


Юридична клініка Хмельницького університету управління та права працює з липня 1999 року. Вона виникла як самостійний структурний підрозділ ще тоді Хмельницького інституту регіонального управління та права в результаті переосмислення методики підготовки майбутніх юристів. За появи в нашому навчальному закладі юридичної клініки вирішення проблеми  співвідношення теорії та практики в системі вищої юридичної освіти вийшло на якісно новий рівень.
Із завдань, які покликана виконувати юридична клініка, випливають принципи її діяльності:
1. Безоплатність: враховуючи, що юридичні послуги надаються малозабезпеченим верствам населення, вони є безоплатними для даної категорії громадян.
2. Гуманізм: вміння розуміти проблеми наших громадян, показувати їм свою небайдужість, бажання допомогти, а часом і співчуття, - половина нашого успіху.
3. Добровільність: студенти, які працюють у юридичній клініці, і громадяни, які звертаються за допомогою, роблять це абсолютно добровільно та свідомо.
4. Конфіденційність: дані, що стали відомі під час надання юридичних послуг не підлягають розголошенню.
У своїй діяльності юридична клініка керується законодавством України, Типовим положенням про юридичну клініку вищого навчального закладу України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 03 серпня 2006 р., Статутом Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова, Положенням про юридичну клініку, Правилами прийому громадян юридичною клінікою Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова.
Діяльність юридичної клініки забезпечує можливість практичного застосування студентами своїх знань та сприяє вирішенню питання загальнодержавного значення - допомоги найбільш соціально незахищеним верствам населення.
Юридична клініка здійснює свою роботу в наступних організаційних формах:
•   проведення занять із студентами, які працюють в юридичній клініці;
•   консультування малозабезпечених верств населення;
•   складання процесуальних документів;
• представництво інтересів громадян в судах, інших органах державної влади та місцевого самоврядування;
•   здійснення виїздів в населені пункти Хмельницької області для надання безкоштовної правової допомоги;
•   проведення правороз’яснювальної роботи на підприємствах, в установах та організаціях області: читання лекцій, виступи на правові теми, круглі столи;
•   нормотворення.
Повномасштабне вторгнення викликало збільшення внутрішньо переміщених осіб, в тому числі і у Хмельницькій області. За даними міжнародних організацій, станом на травень 2022 року в Україні налічувалося понад 8 млн внутрішньо переміщених осіб. Однією з першочергових проблем, з якими стикаються ці особи є потреба у правовому захисті. У зв'язку з такою ситуацією юридична клініка Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова активно працює у сфері надання безоплатної правової допомоги внутрішньо переміщеним особам.