Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Відділ виховної та соціальної роботи

Відділ виховної та соціальної роботи
Загальна інформація

Відділ виховної та соціальної роботи є самостійним структурним підрозділом Хмельницького університету управління та права імені Леоніда юзькова.
Основною метою діяльності відділу є:
–   формування знаючої, вмілої, вихованої та гармонійно розвиненої особистості громадянина України;
–   планування, організація та координація проведення виховної роботи в Університеті;
–  всебічне оперативне інформування громадськості про діяльність Хмельницького університету управління та права, його ректорату, науково-педагогічних працівників, органів студентського самоврядування та студентства університету;
– здійснення діяльності щодо посилення студентського самоврядування та формування у студентів університету патріотичних почуттів, національної свідомості та гідності, забезпечення захисту прав та соціальних гарантій;
–  сприяння інтеграційному процесу та впровадження європейських норм і стандартів в навчальний процес в рамках ECTS, розвиток міжнародного співробітництва у освітній сфері, у тому числі академічної мобільності студентів;
–   проведення профорієнтаційної роботи, залучення до університету обдарованої учнівської молоді.