Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Відділ практики

Відділ практики
Загальна інформація


     


    Практика студентів Хмельницького університету управління та права є складовою частиною підготовки фахівців. Її основною метою являється набуття студентами необхідних навиків та умінь, професійної компетентності в цілому.
   Практична підготовка студентів у Хмельницькому університеті управління та права здійснюється у відповідності до ст. 51 Закону України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року № 1556-VII; Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 08. 04. 1993 року № 93; Положення про проведення практики студентів Хмельницького університету управління та права від 03.10. 2005 року № 295; Положення про організацію освітнього процесу в Хмельницькому університеті управління та права, затвердженого рішенням вченої ради університету від 08. 07. 2016 року, у редакції рішенням вченої ради університету від 29.05.2017 року, протокол №14.
     В Університеті практика провадиться відповідно до спеціальностей для студентів денної та заочної форми навчання. Форми та терміни проведення практики визначаються у навчальних планах відповідних спеціальностей. Зміст та послідовність проведення практики розписана у робочих програмах практики, що розробленні кафедрами, які відповідають за проведення практики.